Gå til indhold
Studerende i diskussion

Sådan styrker du lærer-pædagog-samarbejdet

Få input til, hvordan I styrker og understøtter det velfungerende lærer-pædagog-samarbejde på din arbejdsplads.

Af Sussie Kiilerich Bonde, lektor på Københavns Professionshøjskole, Videreuddannelsen.

Et velfungerende samarbejde mellem skolen og fritidsordningen giver børnene en mere sammenhængende hverdag, og pædagoger og lærere får en mere holistisk viden og tilgang til det lokale børneliv. Samarbejdet kan føre til et løft i børnenes trivsel og udvikling og styrke fagligheden på arbejdspladsen.

Få her input til, hvordan I kan udvikle samarbejdet mellem lærere og pædagoger på din arbejdsplads. Hvad kendetegner det velfungerende lærer-pædagog-samarbejde? Og hvordan understøtter I den udvikling?

1. En tydelig rollefordeling

Det er vigtigt, at rollerne er klare, forventningerne er afstemte og der er formuleret fælles mål og formål med samarbejdet. En forventningsafstemning og rollefordeling er noget, der sker både som en indledende øvelse og som en løbende justering, der tilpasses børnenes dynamiske og sociale liv. Målet er at etablere et ligeværdigt samarbejde mellem de to faggrupper, der kan byde ind med forskellige perspektiver på børns udvikling og trivsel.

”En tydelig rollefordeling er vigtig, men det er lige så vigtigt at have for øje, at det faglige og sociale liv i børnegruppen er dynamisk. Det betyder, at de lærerfaglige og pædagogfaglige kompetencer, der er i spil, også må være dynamiske ift. hinanden. Altså må rollefordelingen løbende justeres og tilpasses situationen”, siger Sussie Bonde, lektor på Københavns Professionshøjskole.

2. Fælles planlægning og evaluering af børnenes læring og dannelse

En fælles planlægning og evaluering er vigtig og medfører, at begge faggrupper kan få et godt ejerskab til de faglige og pædagogiske aktiviteter. Involvering af begge faggrupper giver en unik viden og en sammenhæng, der er til fordel for børnenes læring og dannelse.

”Jeg hører mange pædagoger fortælle, hvordan deres kendskab til elevernes fritid og interesser er yderst hjælpsomt ift. at skabe motivation og vide. Hvordan man i undervisningen får fagligheden, fx matematik, til at møde eleven og blive til reel læring gennem eksempler fra børenes egne oplevelser og interesser”, siger Sussie Bonde.

3. Et gensidigt udviklende og lærende samarbejde

Prioritering af fælles sparring og feedback er vigtig ift. at udvikle begge faggrupper og samarbejdet, så det fører til en fælles didaktik, en fælles pædagogik og en fælles forståelse af læringsbegreb og læringssyn. Et velfungerende og gensidigt udviklende samarbejdet betyder, at der er plads til forskellige faglige perspektiver, og man bruger eventuelle uenigheder til at lære af hinanden, udvikle sig og udvikle en fælles praksis.

”Hav elevernes processer i centrum for samarbejdet. Stil fx hinanden spørgsmålene: Hvad er det eleverne skal lære? Hvad må vi lære, for at de kan lære? Arbejd med en systematisering, når I planlægger og evaluerer børnenes lærings- og dannelsesprocesser. Sørg fx for, at I har data, der udgør et fælles vidensgrundlag”, siger Sussie Bonde.

4. Ledelsen rammesætter samarbejdet

Det er vigtigt, at ledelsen bakker op om og rammesætter lærer-pædagog-samarbejdet – både praktisk og organisatorisk. Det handler om at skabe en samarbejdskultur, hvor forskellighed er noget positivt, og at præge samarbejdet på en frugtbar måde for begge parter. Dvs. ledelsen prioriterer begge faggrupper og signalerer, at alle er vigtige – fx ved kompetenceudvikling, planlægning af årshjul og andre formaliseringer.

”Den grundlæggende ramme for samarbejdet – eller mangel på samme – kan fx være at begge faggrupper har adgang til en fælles online platform, dvs. arbejdscomputere og et fælles kommunikationssystem. I denne facilitering af samarbejdet skal eleverne være i centrum, og derfor er det nødvendigt, at begge faggrupper har adgang til mål, aktiviteter, årshjul m.m. Det er vigtigt, at der gives tid til, at fx pædagogerne deltager i planlægning af årshjul og skolestart”, siger Sussie Bonde.

Vil du vide mere?

Dette modul tager afsæt i den nyeste pædagogiske forskning og professionsviden med henblik på pædagogers og læreres planlægning, gennemførelse og evaluering af pædagogisk praksis: Pædagogfaglighed og læreprocesser

Kontakt

Sussie Kiilerich Bonde

Lektor

+45 41 89 88 80