Gå til indhold

Rekruttering og onboarding i det offentlige

Styrk din rekruttering og onboarding og skab et godt grundlag for, at ansættelsen bliver en succes både for medarbejder og arbejdsplads

Om kurset

På dette kursus bliver du klogere på, hvordan du – inden for reglerne om offentlig ansættelse – styrker din rekruttering og gennem onboarding skaber et godt grundlag for, at ansættelsen bliver en succes både for medarbejder og arbejdsplads.

Kurset giver dig et praktisk indblik i, hvordan du i offentligt regi styrker din rekruttering og onboarding, så du både overholder de gældende regler og samtidig kender og udnytter den nyeste teoretiske viden om, hvordan du bedst rekrutterer og fastholder de medarbejdere, der er rigtige for lige præcis din arbejdsplads.

Det faglige indhold

Med udgangspunkt i den nyeste retspraksis gennemgår vi de juridiske rammer for rekruttering og onboarding suppleret med seneste viden om, hvordan I sikrer en effektiv rekruttering og onboarding af nye medarbejdere.

 • Ledelsesrettens grænser i forbindelse med rekruttering og onboarding
 • Forvaltningsretlige og Databeskyttelsesretlige(GDPR) krav rekrutteringsprocessen
 • Hvornår og hvordan skal TR og de faglige organisationer involveres i rekruttering og onboarding
 • Forskelsbehandling og ligebehandling
 • Teoretisk viden om rekruttering og onboarding, og hvordan teorien kan omsættes i din praksis

Det får du ud af kurset

Efter kurset vil du kende regler, procedurer og metoder til at sikre en korrekt og effektiv rekruttering og onboarding af nye medarbejdere med de rette kompetencer til stillingen.

 • Du vil vide, hvornår stillinger skal og ikke skal slås op
 • Du kan beskrive en stilling og skrue et stillingsopslag sammen, der både lever op til de retlige krav, og som når frem de rette kandidater og giver dem lyst til at søge stillingen
 • Du ved, hvad du må spørge om, og hvad det er vigtigt at få svar på til en ansættelsessamtale, så den rigtige kandidat findes og fortsat har lyst til at blive ansat
 • Du har indblik i, hvordan du tager referencer, så du overholder reglerne og bliver klogere på, om kandidaten både fagligt og personligt er den rigtige til jeres arbejdsplads
 • Du får indblik i forskellige metoder, som eksempelvis test, opgaver og cases, og hvordan de kan anvendes til at afdække, hvem der er den rette kandidat med de relevante kompetencer til stillingen
 • Du lærer, hvordan du onboarder nye medarbejdere, så både arbejdsplads og medarbejder hurtigst muligt oplever, at medarbejderens kompetencer sættes i spil på relevant vis. Dette styrker motivationen og dermed fastholdelsen af nye medarbejdere.

Virksomhedens udbytte

Arbejdspladsen kan forvente øget kvalitet i rekrutteringen og onboardingen af nye medarbejdere, herunder at mindske antallet af fejlrekruttering, som har store omkostninger på arbejdspladsen både fagligt økonomisk og socialt.

Hvem deltager?

Kurset er relevant for ansatte i offentlige organisationer, der ønsker at styrke deres juridiske og teoretiske viden om rekruttering og onboarding.

Forudsætninger

Ingen krav om forudsætninger.

Tilmelding

Optagelse sker efter først-til-mølle-princippet.

Efter tilmeldingsfristens udløb tager vi stilling til, hvilke kurser og temadage vi kan gennemføre, og hvilke vi må aflyse.

Hvis kurset stadig fremgår af kp.dk med en ”Ansøg-knap” efter tilmeldingsfristen, er der stadig ledige pladser, og du er velkommen til at tilmelde dig. Hvis der er venteliste, fremgår det af kurset.

Alle meddelelser vedrørende optagelse og aflysning sendes som Digital Post.

 • Hvis du framelder dig inden tilmeldingsfristen, kan du få refunderet din deltagerbetaling for det pågældende kursus
 • Hvis du framelder dig efter tilmeldingsfristen, hæfter du for hele deltagerbetalingen for det pågældende kursus
 • Hvis du tilmelder dig efter tilmeldingsfristens udløb, hæfter du for hele deltagerbetalingen for det pågældende kursus, hvis du framelder dig
 • Hvis du bliver forhindret eller syg inden kursusstart, har din arbejdsplads mulighed for at sende en anden medarbejder
 • Alle afmeldinger og ombytninger skal sendes skriftligt til kursus@kp.dk

Prisen fremgår af hvert enkelt kursusopslag.

Alle kursuspriser er angivet med og uden moms. På kurser udbudt under åben uddannelse tillægges der ikke moms på fakturaen. Det fremgår af prisen på det enkelte kursusopslag, om der tillægges moms, markeret med.

Når du er blevet optaget på et kursus, sender vi en elektronisk faktura til betaleren, der skal betales i henhold til den betalingsdato, som står på fakturaen. Når betalingen er registreret, har du ret til at deltage i undervisningen.

Der udstedes et kursusbevis efter afslutning af kurser på minimum 12 timer. For at modtage et bevis må du som kursist maksimalt have haft 20 % fravær på kurset. Kursusbeviser sendes som Digital Post.

Der udstedes ikke bevis for en temadag.

Forår 2024

Rekruttering og onboarding i offentlige organisationer

Start- og slutdato

29.05.24 - 30.05.24

Tilmeldingsfrist

29.04.24

Nummer

0566604

Ledighed

Ledige pladser

Pris

Privatpersoner betaler moms, og virksomheder betaler ikke moms.

6.875 kr.

5.500 kr. ekskl. moms

Hvor

Tagensvej 18, 2200 København N

Hvornår

To kursusdage kl. 09.00-16.00: d. 29.05.24 + 30.05.24

Kontakt

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål. For at vi kan besvare dine spørgsmål bedst og hurtigst muligt, bedes du vælge, om du vil tale med studieservice eller en faglig kontaktperson. Læs mere herunder.

Kontakt studieservice, hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse eller andre praktiske forhold.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider

Mandag, tirsdag, torsdag og fredag: kl. 9.00-14.00

Onsdag: kl. 11.00-14.00

Helle Pehrson

Konsulent

+45 51 38 04 55