Gå til indhold

Se status på din ansøgning på nemStudie.dk

Rehabilitering i forhold til en udvalgt gruppe

Dette modul på 5 ECTS er en del af uddannelsesretningen sundhedsfremme og forebyggelseden sundhedsfaglige diplomuddannelse. Du kan læse modulet som en del af en hel uddannelse eller som et selvstændigt modul, der opkvalificerer dig fagligt.

Dette modul er for dig, der arbejder med rehabilitering, og som ønsker at udvikle din praksis og dine kompetencer til at styrke brugerinddragelse, kvalitet & effekt på et evidensbaseret grundlag.

Vi udbyder tonede versioner af modulet, der har fokus på specifikke patient- og borgergrupper eller arbejdsområder.

Vi kan bl.a. tilbyde moduler relateret til borgere, der deltager i hverdagsrehabilitering eller andre rehabiliteringsforløb i kommunalt regi fx mennesker med demens, kræft eller neurologiske sygdomme, veteraner med PTSD, borgere med senfølger af COVID-19 mm.

Det overordnede indhold i alle toninger er:

 • Afgrænsning af den valgte gruppe ud fra forskellige teoretiske perspektiver
 • Borgerperspektiv og -involvering i relation til den valgte gruppe
 • Samfundsmæssige, institutionelle og lokale muligheder for iværksættelse af rehabiliteringsindsats i relation til den valgte gruppe
 • Rehabilitering og hverdagsliv i et borgerperspektiv
 • Interventionstyper og klassifikationer i relation til den udvalgte gruppe

Vi tilbyder følgende toninger

Styrket tilbage til livet og en ny virkelighed.
Følgerne efter en kræftsygdom er ikke bare fysiske, men også mentale og sociale. På dette modul bliver du klædt på til at kunne arbejde med en helhedsorienteret og tværfaglig rehabiliteringsindsats.

Toningen giver viden om sammenhængen mellem rehabiliteringsindsatsen og menneskers perspektiv og behov på kræftområdet. I undervisningen arbejder vi blandt andet ud fra de anbefalinger, der ligger omkring sammenhæng i indsatsen i Kræftplan III.

Det får du ud af toningen

 • Du får den nyeste viden, relevante metoder og strategier og dermed styrket dine kompetencer til at tilrettelægge, koordinere, og udføre rehabiliteringsforløb for mennesker med kræft
 • Du får øget indsigt i sammenhængen mellem rehabiliteringsindsatsen og borgerens perspektiv og behov inden for kræftområdet
 • Du bliver kvalificeret til at indgå i udviklings- og kvalitetsarbejde om sammenhæng i rehabiliteringsforløb på tværs af faglige og organisatoriske faggrænser inden for kræftområde

Det faglige indhold

 • Rehabilitering som begreb og forståelse
 • Social gradient i rehabilitering i forhold til mennesker med kræft
 • Metoder og strategier anvendt i rehabilitering til mennesker med kræft, herunder survivorship-planer
 • Senfølger til en kræftsygdom og awareness
 • Forskellige tilgange til patient-/borgerinvolvering
 • Tværfagligt samarbejde og professionsperspektiv
 • Tværfaglige og tværsektorielle udfordringer i forbindelse med rehabiliteringsopgaven på tværs af hospitaler og kommunerne

Målgruppe

For dig, der arbejder i kommuner, på hospitaler og hospice eller i almenpraksis og er sygeplejerske, fysioterapeut, ergoterapeut, radiograf, socialrådgiver eller diætist.

Modulet påtænkes udbudt i 2022

Modulet er til dig, der arbejder med rehabilitering i forhold til ældre, fx på en rehabiliteringsenhed, i visitationen eller på et sundheds- og træningscenter. Du vil få styrket din teoretiske forståelse af funktionsevnebegrebet og rehabilitering ud fra en personcentret tilgang.

Undervisningen er bygget op omkring ICF-modellen, hvor vi undervejs kommer omkring alle aspekter i forhold til det samlede hverdagsliv og konsekvenser af en nedsat funktionsevne.

Modulet giver dig forskellige perspektiver på aldring med afsæt i et tværprofessionelt perspektiv.

Vi sætter særligt fokus på stimulation af sanser og kognition, ernæring, fysisk aktivitet og udeliv.

Indhold

 • Afgrænsning af den valgte gruppe ud fra forskellige teoretiske perspektiver
 • Borgerperspektiv og -involvering i relation til den valgte gruppe
 • Samfundsmæssige, institutionelle og lokale muligheder for iværksættelse af rehabiliteringsindsats i relation til den valgte gruppe
 • Rehabilitering og hverdagsliv i et borgerperspektiv
 • Interventionstyper og klassifikationer i relation til den udvalgte gruppe

Målgruppe

Sygeplejersker, ergoterapeuter, fysioterapeuter, pædagoger, ernærings- og sundhedsprofessionsbachelorer, psykomotoriske terapeuter og andre, der arbejder med ældre med nedsat fysisk og/eller kognitiv funktionsevne

Praktiske oplysninger

Modulet afholdes i perioden d. 25/10 til d. 20/12. Opgaveskrivning i december.
Undervisningen er tilrettelagt med såvel fremmøde som e-læring og andre virtuelle læringsaktiviteter, herunder også studiegrupper. Feltstudier indgår som planlagt studieaktivitet.
Modulet afsluttes med en skriftlig opgave på ca. 5 sider

Tilmelding

Adgangskrav

For at blive optaget på en diplomuddannelse eller på et modul skal du have en af følgende uddannelser:

 • Professionsbacheloruddannelse
 • Akademiuddannelse
 • Diplomuddannelse
 • Bacheloruddannelse
 • Kandidatuddannelse
 • Anden relevant uddannelse mindst på niveau med en kort, videregående uddannelse eller en reguleret videregående voksenuddannelse

Du skal desuden have mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse. Det er ikke et krav, at du er i arbejde, når du starter på modulet, men du forventes at kunne bringe dine erfaringer fra praksis ind i undervisningen, uanset om det er tidligere eller aktuel praksis.

Hvis du ikke opfylder det formelle adgangskrav om relevant uddannelse, kan du søge om en realkompetencevurdering og måske optages på det grundlag. Du skal dog fortsat have to års relevant erhvervserfaring.

​Læs mere om realkompetencevurdering

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du opfylder adgangskravene, er du velkommen til at kontakte os.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Forsøgsordning

Som led i en treårig forsøgsordning gældende fra 1. august 2019 til og med 31. juli 2022 fjernes kravet om to års relevant erhvervserfaring efter adgangsgivende uddannelse for ansøgere, der opfylder følgende tre kriterier:

 • Du har en akademiuddannelse under Uddannelses- og Forskningsministeriet som højeste forudgående uddannelse.
 • Du har relevant erhvervserfaring på mindst fire år efter ungdomsuddannelse bag dig.
 •  Du er i relevant beskæftigelse ved optag på diplomuddannelsen.

Alle tre kriterier skal opfyldes for at blive optaget på uddannelsen.

Sådan søger du

Du søger online ved at klikke på “Ansøg” på det modul, du ønsker at søge optagelse på.

Her vedhæfter du også dokumentation for både uddannelse og erhvervserfaring.

 • Dokumentation for uddannelse kan være relevante eksamensbeviser.
 • Dokumentation for to års erhvervserfaring efter afsluttet adgangsgivende uddannelse kan fx være en bekræftelse fra din arbejdsplads eller lønseddel, hvor din anciennitet fremgår (et CV er ikke gyldig dokumentation).

Ansøgningsfrister

Ansøgningsfrist for hvert modul fremgår af modulbeskrivelsen på kp.dk.

Vi modtager ansøgninger til ledige pladser frem til studiestart.

Hvis modulet stadig fremgår af kp.dk med en ”Ansøg-knap” efter tilmeldingsfristen, er der stadig ledige pladser, og du er velkommen til at ansøge. Hvis der er venteliste, fremgår det af modulet.

Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et optagelsesbrev i din e-Boks. Der kan gå op til 4 uger efter ansøgningsfristen, før du modtager dit optagelsesbrev.

Framelding til et modul skal ske skriftligt til evu@kp.dk og følgende betingelser gælder:

 • Hvis du framelder dig senest fire uger før modulets start, kan du få refunderet din deltagerbetaling for det pågældende modul.
 • Hvis du framelder dig mindre end fire uger før modulets start, hæfter du for hele deltagerbetalingen for det pågældende modul.
 • Hvis du tilmelder dig mindre end fire uger før modulets start, kan du ikke framelde dig og hæfter for hele deltagerbetalingen for det pågældende modul.

VIGTIGT!
Er en tilmeldingsfrist overskredet, kan du stadig tilmelde dig, hvis knappen “Ansøg” er grøn.
Hvis det er første gang, du tilmelder dig et modul vores nye tilmeldingssystem, skal du undervejs bekræfte din e-mailadresse via en mail, som er sendt til den mailadresse, du angiver. Ellers går din tilmelding ikke igennem.
Du modtager din kvittering for tilmelding på mail tidligst tre timer efter, du har tilmeldt dig.

Der er pt. ingen aktive hold. Vi opdaterer denne side, så snart vi åbner for tilmelding til nye hold. Har du spørgsmål til hold og tilmelding, kan du kontakte os på tlf.: 72 48 75 40 eller mail: evu@kp.dk

Kontakt

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål. For at vi kan besvare dine spørgsmål bedst og hurtigst muligt, bedes du vælge, om du vil tale med studieservice eller en faglig kontaktperson. Læs mere herunder.

Kontakt studieservice, hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse eller andre praktiske forhold.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstid i uge 27, 28, 29, 30 og 31:
Mandag – fredag kl. 9.00 – 12.00

Normale åbningstider:
Mandag til torsdag kl. 9.00-14.00
Fredag kl. 11.00-14.00

Henrik Wiben

Adjunkt

+45 51 63 26 79