Gå til indhold

Reflekterende processer, samarbejdende og dialogisk tilgang til samtalepraksis

Postmodernistisk inspiration på terapi og reflekterende processer

Dette modul på 10 ECTS er en del af diplomuddannelse i familieterapi og relationel praksis. Du kan læse modulet som en del af en hel uddannelse eller som et selvstændigt modul, der opkvalificerer dig fagligt.

Bemærk: Dette modul kan tages med toningen “Åben dialog”.

Familieterapien er i det seneste årti blevet influeret fra mange nye sider, bl.a. fra sprogkundskab og filosofiens verden. På dette modul vil vi beskæftige os med nogle af disse inspirationskilder og deres betydning i praksis.

Socialkonstruktionisme betoner, at kundskab og viden konstrueres i sociale og sproglige sammenhænge. Dette modul rummer teorier bag terapi som samskabning inspireret af Goolishian & Andersson.

At indtage et narrativt og socialkonstruktionistisk syn på verden giver nyttige forestillinger om, hvordan magt, viden og ”sandhed” bliver forhandlet i familier og større sociale sammenhæng:

Postmodernistisk inspiration på terapi

 • Sprogsystemisk tilgang
 • En socialkonstruktionistisk forståelse af samtalepraksis
 • Sprogets betydning
 • Filosofisk inspiration
 • Reflekterende processer
 • Dialogisk forståelse af terapi

Sprogsystemisk tilgang, – En samarbejdende og Dialogisk forståelse af terapi

Introduktion til en postmodernistisk forståelse af terapi forstået som en dialogisk praksis.

Du vil blive præsenteret for en bevægelse i retning af at redefinere psykologiske konstruktioner såsom ”viden” og ”selv” som socialt konstruerede processer placeret i området for social diskurs. Hvordan kan disse idéer omsættes til samvær og terapeutisk praksis med børn, unge, familier og voksne?

Reflekterende processer

Idéen om reflekterende processer er videreudviklet i Tromsø af Tom Andersen. Hans tanker om at terapeuter skal reflektere højt om klienterne, mens de får lejlighed til at være i lyttende position, har bragt en epokegørende fornyelse ind i terapeutisk arbejde. Tom Andersens tanker om samtaler vil blive præsenteret.

De er kendetegnet ved respektfuldhed og stor opmærksomhed på betydningen af vores brug af ord og kropslige udtryk. Den måde vi ”vælger” at beskrive det, vi oplever, kommer til at afgøre, hvordan vi opfatter vores situation, andre mennesker eller os selv. Tom Andersen siger, at ”sproget ikke kun er informativt men også formativt”.

Undervisning i opgaveskrivning

Du får undervisning i opgaveskrivning med henblik på udformning af afgangsprojektet i diplomuddannelsens sidste modul.

Mundtlig eksamen

Modulet afsluttes med en mundtlig prøve, der har til formål at vise, at du har et kendskab til og kan gengive og omsætte teori og metode inden for denne uddannelse til egen praksis. Opgaven vurderes efter karakterskalaen.

Tilmelding

Adgangskrav

For at blive optaget på en diplomuddannelse eller på et modul skal du have en af følgende uddannelser:

 • Professionsbacheloruddannelse
 • Akademiuddannelse
 • Diplomuddannelse
 • Bacheloruddannelse
 • Kandidatuddannelse
 • Anden relevant uddannelse mindst på niveau med en kort, videregående uddannelse eller en reguleret videregående voksenuddannelse

Du skal desuden have mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse. Det er ikke et krav, at du er i arbejde, når du starter på modulet, men du forventes at kunne bringe dine erfaringer fra praksis ind i undervisningen, uanset om det er tidligere eller aktuel praksis.

Hvis du ikke opfylder det formelle adgangskrav, kan du søge om en realkompetencevurdering og måske optages på det grundlag.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du opfylder adgangskravene, er du velkommen til at kontakte os.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Sådan søger du

Du søger online ved at klikke på “Ansøg” på det modul, du ønsker at søge optagelse på.

Her vedhæfter du også dokumentation for både uddannelse og erhvervserfaring.

 • Dokumentation for uddannelse kan være relevante eksamensbeviser.
 • Dokumentation for to års erhvervserfaring efter afsluttet adgangsgivende uddannelse kan fx være en bekræftelse fra din arbejdsplads eller lønseddel, hvor din anciennitet fremgår (et CV er ikke gyldig dokumentation).

Ansøgningsfrister

Ansøgningsfrist for hvert modul fremgår af modulbeskrivelsen på kp.dk.

Vi modtager ansøgninger til ledige pladser frem til studiestart.

Hvis modulet stadig fremgår af kp.dk med en ”Ansøg-knap” efter tilmeldingsfristen, er der stadig ledige pladser, og du er velkommen til at ansøge. Hvis der er venteliste, fremgår det af modulet.

Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et svar i din e-Boks. Der kan gå op til 4 uger efter ansøgningsfristen, før du modtager dit svar.

Framelding til et modul skal ske skriftligt til evu@kp.dk og følgende betingelser gælder:

 • Hvis du framelder dig senest fire uger før modulets start, kan du få refunderet din deltagerbetaling for det pågældende modul.
 • Hvis du framelder dig mindre end fire uger før modulets start, hæfter du for hele deltagerbetalingen for det pågældende modul.
 • Hvis du tilmelder dig mindre end fire uger før modulets start, kan du ikke framelde dig og hæfter for hele deltagerbetalingen for det pågældende modul.

VIGTIGT!

Er en tilmeldingsfrist overskredet, kan du stadig tilmelde dig, hvis knappen “Mere info” er grøn.

Hvis det er første gang, du tilmelder dig et modul i vores nye tilmeldingssystem, skal du undervejs bekræfte din e-mailadresse via en mail, som er sendt til den mailadresse, du angiver. Ellers går din tilmelding ikke igennem.

Du modtager din kvittering for tilmelding på mail tidligst tre timer efter, du har tilmeldt dig.

forår 2023

Reflekterende processer, samarbejdende og dialogiske tilgange til samtalepraksis - Hold 28

Start- og slutdato

01.02.23 - 23.06.23

Tilmeldingsfrist

Hvis knappen "Mere info" er grøn, kan du stadig tilmelde dig, selvom tilmeldingsfristen er overskredet.

21.11.22

Pris

20.675 kr.

Hvor

Tagensvej 18, 2200 Købehavn N.

Nummer

0447945

Kontakt

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål. For at vi kan besvare dine spørgsmål bedst og hurtigst muligt, bedes du vælge, om du vil tale med studieservice eller en faglig kontaktperson. Læs mere herunder.

Kontakt studieservice, hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse eller andre praktiske forhold.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider

Mandag til torsdag kl. 9.00-14.00
Fredag kl. 11.00-14.00

Sara Dalgaard Christoffersen

Specialkonsulent

+45 24 29 64 75