Gå til indhold

Psykiatriske problemstillinger og indsatsformer i arbejdet med sindslidende

og børn og unge i psykisk sårbare positioner

Dette modul på 10 ECTS er en del af diplomuddannelse i psykiatri. Du kan læse modulet som en del af en hel uddannelse eller som et selvstændigt modul, der opkvalificerer dig fagligt.

På dette modul får du mulighed for at fordybe dig i de psykiatriske problemstillinger, som mennesker med sindslidelse lever med hver dag, og din professionelle indsats i forhold til dette.

Om modulet

Du kommer til at arbejde med forskellige metoder og indsatsformer, der relaterer sig til mennesker med sindslidelse og deres samlede livssituation. Du vil arbejde med din egen professionelle indsats med udgangspunkt i din særlige praksis.

Det får du ud af modulet

 • Du får belyst den sindslidendes problemstillinger ud fra et sundhedsfagligt, pædagogisk og socialfagligt perspektiv
 • Du opnår viden om forskellige indsatsformer i arbejdet med mennesker med sindslidelse, så du kan udvikle og implementere nye metoder i dit arbejde.
 • Du får kompetencer til at anvende og formidle faglige teorier i din egen praksis
 • Du videreudvikler dine kompetencer til tværfagligt og tværsektorielt samarbejde med fokus på professionelle indsatser.

Det faglige indhold

 • Sundhedsmæssige, sociale og pædagogiske problemstillinger på psykiatriområdet
 • Faglige metoder og perspektiver på psykiatriske problemstillinger
 • Samarbejdsrelationer i forhold til sindslidende og udvalgte indsatsformer
 • Kommunikation og gruppeprocesser i relation til sindslidende
 • Institutionalisering i relation til mennesker med sindslidelse
 • Metoder til dokumentation og evaluering

Målgruppe

 • Ergoterapeut
 • Socialpædagog
 • Pædagog
 • Sygeplejerske
 • Fysioterapeut
 • Socialrådgiver
 • Fagprofessionelle med arbejde inden for den psykiatriske område på hospital, i regionen eller kommunen

Tilmelding

Adgangskrav

For at blive optaget på en diplomuddannelse eller på et modul skal du have en af følgende uddannelser:

 • Professionsbacheloruddannelse
 • Akademiuddannelse
 • Diplomuddannelse
 • Bacheloruddannelse
 • Kandidatuddannelse
 • Anden relevant uddannelse mindst på niveau med en kort, videregående uddannelse eller en reguleret videregående voksenuddannelse

Du skal desuden have mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse. Det er ikke et krav, at du er i arbejde, når du starter på modulet, men du forventes at kunne bringe dine erfaringer fra praksis ind i undervisningen, uanset om det er tidligere eller aktuel praksis.

Hvis du ikke opfylder det formelle adgangskrav, kan du søge om en realkompetencevurdering og måske optages på det grundlag.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du opfylder adgangskravene, er du velkommen til at kontakte os.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Sådan søger du

Du søger online ved at klikke på “Ansøg” på det modul, du ønsker at søge optagelse på.

Her vedhæfter du også dokumentation for både uddannelse og erhvervserfaring.

 • Dokumentation for uddannelse kan være relevante eksamensbeviser.
 • Dokumentation for to års erhvervserfaring efter afsluttet adgangsgivende uddannelse kan fx være en bekræftelse fra din arbejdsplads eller lønseddel, hvor din anciennitet fremgår (et CV er ikke gyldig dokumentation).

Ansøgningsfrister

Ansøgningsfrist for hvert modul fremgår af modulbeskrivelsen på kp.dk.

Vi modtager ansøgninger til ledige pladser frem til studiestart.

Hvis modulet stadig fremgår af kp.dk med en ”Ansøg-knap” efter tilmeldingsfristen, er der stadig ledige pladser, og du er velkommen til at ansøge. Hvis der er venteliste, fremgår det af modulet.

Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et svar i din e-Boks. Der kan gå op til 4 uger efter ansøgningsfristen, før du modtager dit svar.

Framelding til et modul skal ske skriftligt til evu@kp.dk og følgende betingelser gælder:

 • Hvis du framelder dig senest fire uger før modulets start, kan du få refunderet din deltagerbetaling for det pågældende modul.
 • Hvis du framelder dig mindre end fire uger før modulets start, hæfter du for hele deltagerbetalingen for det pågældende modul.
 • Hvis du tilmelder dig mindre end fire uger før modulets start, kan du ikke framelde dig og hæfter for hele deltagerbetalingen for det pågældende modul.

VIGTIGT!

Er en tilmeldingsfrist overskredet, kan du stadig tilmelde dig, hvis knappen “Mere info” er grøn.

Hvis det er første gang, du tilmelder dig et modul i vores nye tilmeldingssystem, skal du undervejs bekræfte din e-mailadresse via en mail, som er sendt til den mailadresse, du angiver. Ellers går din tilmelding ikke igennem.

Du modtager din kvittering for tilmelding på mail tidligst tre timer efter, du har tilmeldt dig.

forår 2023

Psykiatriske problemstillinger og indsatsformer i relation til sindslidende - og børn og unge i psykisk sårbare positioner

Start- og slutdato

08.03.23 - 30.06.23

Tilmeldingsfrist

25.01.23

Pris

14.800 kr.

Hvor

Tagensvej 18, 2200 København N

Nummer

0453704

forår 2024

Psykiatriske problemstillinger og indsatsformer i relation til sindslidende - og børn og unge i psykisk sårbare positioner

Start- og slutdato

01.02.24 - 30.06.24

Tilmeldingsfrist

21.12.23

Pris

15.300 kr.

Hvor

Tagensvej 18, 2200 København N

Nummer

0510377

Kontakt

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål. For at vi kan besvare dine spørgsmål bedst og hurtigst muligt, bedes du vælge, om du vil tale med studieservice eller en faglig kontaktperson. Læs mere herunder.

Kontakt studieservice, hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse eller andre praktiske forhold.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider

Mandag til torsdag kl. 9.00-14.00
Fredag kl. 11.00-14.00

Lise Søgaard Lund

Lektor

+45 51 63 25 51