Gå til indhold

Proceslederforløbet Turbo – intensivt og eksklusivt

Bliv skarpere på at designe og facilitere involverende udviklingsprocesser

Dette modul på 10 ECTS er en del af diplom i ledelse. Du kan læse modulet som en del af en hel uddannelse eller som et selvstændigt modul, der opkvalificerer dig fagligt.

Det får du ud af modulet

Procesledelsens faciliterings- og coachingkompetencer er stadig mere efterspurgte i dagens ledelseslandskaber. Procesledelse handler om at skabe involverende processer; det handler om at kunne få mennesker til at arbejde sammen mod en organisations mål – inden for og på kanten af givne rammer. Det handler om at engagere og involvere, aktivere lyst, vilje og viden, skabe rammer og holde rum.

På forløbet træner og lærer du:

 • at skabe interessante møder med udbytte
 • at planlægge og gennemføre udviklingsprocesser – fra de helt små til de store komplekse organisationsudviklingsprocesser
 • at bruge coachende spørgsmål – vha. coachingkompetencer på et højt niveau generelt at få professionaliseret din samtalepraksis
 • at være en leder, der uddelegerer og sender spørgsmål tilbage i stedet for at skulle være hende, der altid har svar og løsninger parat
 • at løse op for fastlåste konflikter
 • at blive en leder der skaber bevægelse – af dine medarbejdere, såvel som af organisationen. En leder der får den gode forandring til at ske

Turbo – intensivt og eksklusivt

Proceslederforløbet Turbo er en særlig version af proceslederforløbet.

Det kan være svært at forene det travle lederliv med en ugentlig undervisningsdag med dertilhørende læsestof. Proceslederforløbet Turbo er for dig, der foretrækker at få din læring mere koncentreret og over kortere tid.

I stedet for at være spredt jævnt ud over en lang periode med en ugentlig undervisningsdag afvikles forløbet i to koncentrerede modulklumper a fire lange dage – hver afviklet inden for én uge. Med studiegruppedage og eksamen nogle uger efter hver studieuge.

Vi har skruet lidt ned for kravene til læsning og til gengæld lidt op for timeantallet og for luksussen, et lille nøk op for prisen og med det koncentrerede format rigtig meget op for læringen.
Det koncentrerede format giver dig mulighed for i full scale at opleve den transformation, som forløbet giver dig – personligt og professionelt. Du kommer bogstavelig talt forandret ud ad døren efter hvert af de to 4-dages-forløb.

Undervisningen afvikles på Tagensvej 18 og på Hotel Marienlyst i Helsingør.

Det faglige indhold

På forløbet dykker vi dybt ned i de mekanismer, der skaber vellykkede forandrings- og udviklingsprocesser. Der sættes fokus på, hvordan du som procesleder kan engagere deltagere og skabe produktive, involverende læringsrum – og herigennem forankre nye processer og nye måder at gøre ting på.

På forløbet træner og lærer du:

 • En række grundlæggende metoder og værktøjer til at designe og facilitere processer
 • På procesledelsens mikroniveau bliver du trænet i teknikker fra coachens værktøjskasse såvel som en række andre værktøjer, metoder og greb
 • På makroniveau lærer du, hvordan forskellige værktøjer kan bygges sammen til større procesdesign, der bedst muligt møder organisationens behov og passer til den specifikke kontekst

Forløbet er et særligt sammensat forløb baseret på to tonede valgmoduler fra diplomuddannelsen i ledelse:

 • Forandringsledelse
 • Ledelse og coaching

Om undervisning og eksamen

Undervisning, studiegruppedage og individuelle coachingsessioner

Forløbet har fokus på at træne og styrke dine kompetencer til at tilrettelægge og gennemføre forandringsprocesser og coachende processer i praksis.

Gennem forløbet fungerer du og dine medstuderende som procesledere/proceskonsulenter og coaches for hinanden. En del af arbejdet på forløbet foregår i de studiegrupper, vi sammensætter ved forløbets start. Udover de to modulklumper a fire dage indeholder forløbet 5 skemasatte, faciliterede studiegruppedage med fuldt program.

Som en bonus får du på Proceslederforløbet Turbo tre individuelle coachingsessioner. Tre sessioner, der accelererer din professionelle og personlige udvikling.

Eksamen

Forløbet indeholder to eksaminer – begge særligt tilrettelagte.

Eksamen i Forandringsledelse er en skriftlig gruppeeksamen, der handler om planlægning, design og facilitering af en udviklingsproces, der adresserer et aktuelt behov i en af jeres organisationer.

Eksamen i Ledelse og coaching er en individuel, mundtlig eksamen. Her skal du tilrettelægge og gennemføre en coachingsamtale med én af dine medstuderende og efterfølgende have en dialog med eksaminator om teoretiske og metodiske perspektiver i samtalen.

Hvem deltager?

Forløbet henvender sig til dig, der gerne vil være en blændende leder med procesledelsesværktøjskassen i orden. Eller dig, der endnu ikke er leder, men som en del af dit arbejde forventes at lede processer. Det kan omfatte en bred vifte af opgaver inden for den daglige ledelses- og samarbejdssfære såvel som forandrings- og udviklingsopgaver: fra coachende samtaleformer med individer og grupper over mødeledelse og facilitering af workshops og temadage til ledelse af større organisationsudviklingsprocesser.

Det får du:

 • 8 undervisningsdage a 8 timer, inkl. et todages internat på konferencehotel
 • 5 hele skemasatte studiegruppedage med fuldt program
 • 3 individuelle coachingsessioner
 • Undervisning med fokus på praktiske øvelser og med udgangspunkt i dine erfaringer og behov
 • To moduler på diplomuddannelsen i ledelse: modulet Ledelse og coaching og modulet Forandringsledelse
 • En skriftlig gruppeeksamen i forandringsledelse med fokus på procesdesign og -facilitering, der hjælper dig med at integrere og levendegøre alt du har lært
 • En mundtlig eksamen i coaching, hvor du rent faktisk coacher en medstuderende, reflekterer over dine valg og til sidst modtager kvalificeret feedback, som du kan gå videre med på din rejse mod at blive en sand mester på coachingbanen.
 • Et netværk til fremtiden bestående af mennesker, der som dig har interesse for og kompetencer inden for coaching og facilitering.

Tilmelding

Adgangskrav

For at blive optaget på en diplomuddannelse eller på et modul skal du have en af følgende uddannelser:

 • Professionsbacheloruddannelse
 • Akademiuddannelse
 • Diplomuddannelse
 • Bacheloruddannelse
 • Kandidatuddannelse
 • Anden relevant uddannelse mindst på niveau med en kort, videregående uddannelse eller en reguleret videregående voksenuddannelse

Du skal desuden have mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse. Det er ikke et krav, at du er i arbejde, når du starter på modulet, men du forventes at kunne bringe dine erfaringer fra praksis ind i undervisningen, uanset om det er tidligere eller aktuel praksis.

Hvis du ikke opfylder det formelle adgangskrav, kan du søge om en realkompetencevurdering og måske optages på det grundlag.

​Læs mere om realkompetencevurdering

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du opfylder adgangskravene, er du velkommen til at kontakte os.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Forsøgsordning

Som led i en treårig forsøgsordning gældende fra 1. august 2019 til og med 31. juli 2022 fjernes kravet om to års relevant erhvervserfaring efter adgangsgivende uddannelse for ansøgere, der opfylder følgende tre kriterier:

 • Du har en akademiuddannelse under Uddannelses- og Forskningsministeriet som højeste forudgående uddannelse.
 • Du har relevant erhvervserfaring på mindst fire år efter ungdomsuddannelse bag dig.
 •  Du er i relevant beskæftigelse ved optag på diplomuddannelsen.

Alle tre kriterier skal opfyldes for at blive optaget på uddannelsen.

Sådan søger du

Du søger online ved at klikke på “Ansøg” på det modul, du ønsker at søge optagelse på.

Her vedhæfter du også dokumentation for både uddannelse og erhvervserfaring.

 • Dokumentation for uddannelse kan være relevante eksamensbeviser.
 • Dokumentation for to års erhvervserfaring efter afsluttet adgangsgivende uddannelse kan fx være en bekræftelse fra din arbejdsplads eller lønseddel, hvor din anciennitet fremgår (et CV er ikke gyldig dokumentation).

Ansøgningsfrister

Ansøgningsfrist for hvert modul fremgår af modulbeskrivelsen på kp.dk.

Vi modtager ansøgninger til ledige pladser frem til studiestart.

Hvis modulet stadig fremgår af kp.dk med en ”Ansøg-knap” efter tilmeldingsfristen, er der stadig ledige pladser, og du er velkommen til at ansøge. Hvis der er venteliste, fremgår det af modulet.

Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et optagelsesbrev i din e-Boks. Der kan gå op til 4 uger efter ansøgningsfristen, før du modtager dit optagelsesbrev.

Framelding til et modul skal ske skriftligt til evu@kp.dk og følgende betingelser gælder:

 • Hvis du framelder dig senest fire uger før modulets start, kan du få refunderet din deltagerbetaling for det pågældende modul.
 • Hvis du framelder dig mindre end fire uger før modulets start, hæfter du for hele deltagerbetalingen for det pågældende modul.
 • Hvis du tilmelder dig mindre end fire uger før modulets start, kan du ikke framelde dig og hæfter for hele deltagerbetalingen for det pågældende modul.

VIGTIGT!
Er en tilmeldingsfrist overskredet, kan du stadig tilmelde dig, hvis knappen “Mere info” er grøn.
Hvis det er første gang, du tilmelder dig et modul vores nye tilmeldingssystem, skal du undervejs bekræfte din e-mailadresse via en mail, som er sendt til den mailadresse, du angiver. Ellers går din tilmelding ikke igennem.
Du modtager din kvittering for tilmelding på mail tidligst tre timer efter, du har tilmeldt dig.

Proceslederforløbet Turbo – intensivt og eksklusivt

Tilmeldingsfrist: 01.06.2021
Nummer: 0190325
Pris: 23.700 kr.
ECTS: 10

Undervisningen på Proceslederforløbet Turbo falder i to modulklumper a 4 dage hver. Hver modulklump afvikles inden for én uge.

Hver af de to modul-uger ser således ud:

 • Mandag undervisning 9-17
 • Tirsdag undervisning 9-17
 • Onsdag pause (ingen undervisning)
 • Torsdag undervisning 9-17
 • Fredag undervisning 9-17

Den første modul-uges sidste del (torsdag -fredag) foregår på internat på konferencehotel. Resten af undervisningen foregår på Tagensvej 18, 2200 København N.

Datooversigt

Modul 1

Mandag-tirsdag den 6-7/9 og torsdag-fredag 9-10/9.
OBS: mandag og tirsdag afvikles på Tagensvej 18 kl. 9-17, torsdag og fredag afvikles som internat på Comwell Borupgaard i Snekkersten! Mødetid er torsdag kl. 9.00

Gruppedage

21/9, 28/9 og 5/10 kl. 9-15. Den 28/9 er der endvidere vejledning fra en af underviserne via zoom.
Det står de enkelte grupper frit for at ændre datoerne for gruppedagene. (Men koordinér med underviseren, hvis I har behov for at ændre den 28/9, så I fortsat kan få vejledning.)

Eksamensaflevering, skriftlig gruppeeksamen

Mandag den 11. oktober kl. 12.00

Modul 2

Mandag-tirsdag den 8-9/11 og torsdag-fredag den 11-12/11

Sted: Tagensvej 18

Gruppedage

23/11 og 30/11 kl. 9-15.

Det står de enkelte grupper frit for at ændre datoerne for gruppedagene.

Eksamensdatoer

Uge 49. Du skal op i 40 minutter én dag – og stille dig til rådighed som fokusperson for en medstuderende 20 minutter en anden eller samme dag.

Tider for de tre individuelle coachingsessioner planlægges med Jakob Naeser Skov på modul 1 i september.

Kontakt

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål. For at vi kan besvare dine spørgsmål bedst og hurtigst muligt, bedes du vælge, om du vil tale med studieservice eller en faglig kontaktperson. Læs mere herunder.

Kontakt studieservice, hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse eller andre praktiske forhold.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider

Mandag til torsdag kl. 9.00-14.00
Fredag kl. 11.00-14.00

Eva Schimmell Raakjær

Lektor

+45 51 63 25 69