Gå til indhold

Problemstillinger og teoretiske perspektiver i relation til mennesker med udviklingshandicap og demens

Få kompetencer til at opspore, forebygge og tilpasse indsats og omsorg hos borgere med udviklingshandicap og demens.

Dette modul på 10 ECTS er en del af den sociale diplomuddannelse. Du kan læse modulet som en del af en hel uddannelse eller som et selvstændigt modul, der opkvalificerer dig fagligt.

Om modulet

Det får du ud af modulet

Få viden om hvordan hjerne, adfærd og funktioner typisk påvirkes af en demenssygdom. Opnå kompetencer til at opspore, forebygge og tilpasse indsatsen og omsorgen hos borgeren med udviklingshandicap og demens ud fra en personcentreret tilgang.

Du opnår viden om, hvordan borgeren med udviklingshandicap påvirkes af demenssygdom og hvordan man kan anvende den pædagogiske praksis ind i en demensfaglig kontekst.

Det faglige indhold

 • Pædagogisk forståelse af behov hos mennesker med udviklingshandicap, der får en demenssygdom
 • Viden om teori og metoder i en personcentreret indsats for borgeren med demens, samt viden om symptomer på demens og udredningsprocedurer
 • Forståelse af de pårørendes behov og ressourcer og hvordan dette bedst muligt kommer i spil
 • Forståelse for, hvorledes demens indvirker på borgerens adfærd og hverdagsliv
 • Sansernes påvirkning af trivslen hos mennesker med udviklingshandicap og demens og hvordan vi kan arbejde med dette.
 • Fokus på den helhedsorienteret indsats for borgeren med demens, pårørende og samarbejdspartner
 • Udvikling af egen praksis med

Om undervisning og eksamen

Der er 7 undervisningsdage med opgaver i egen praksis undervejs.

Undervisningen vil tage udgangspunkt i de studerendes praksis

Modulet afsluttes med en kombineret modulprøve (skriftlig/mundtlig)

Hvem deltager

Modulet henvender sig til pædagoger, ergoterapeuter, psykomotoriske terapeuter, sygeplejersker eller andre professionelle på demensområdet med en mellemlang uddannelse og minimum to års relevant erhvervserfaring efter endt uddannelse.

Undervisersammensætningen er ligeledes meget tværfaglig for at sikre det brede perspektiv.

Tilmelding

Adgangskrav

For at blive optaget på en diplomuddannelse eller på et modul skal du have en af følgende uddannelser:

 • Professionsbacheloruddannelse
 • Akademiuddannelse
 • Diplomuddannelse
 • Bacheloruddannelse
 • Kandidatuddannelse
 • Anden relevant uddannelse mindst på niveau med en kort, videregående uddannelse eller en reguleret videregående voksenuddannelse

Du skal desuden have mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse. Det er ikke et krav, at du er i arbejde, når du starter på modulet, men du forventes at kunne bringe dine erfaringer fra praksis ind i undervisningen, uanset om det er tidligere eller aktuel praksis.

Hvis du ikke opfylder det formelle adgangskrav, kan du søge om en realkompetencevurdering og måske optages på det grundlag.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du opfylder adgangskravene, er du velkommen til at kontakte os.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Sådan søger du

Du søger online ved at klikke på “Ansøg” på det modul, du ønsker at søge optagelse på.

Her vedhæfter du også dokumentation for både uddannelse og erhvervserfaring.

 • Dokumentation for uddannelse kan være relevante eksamensbeviser.
 • Dokumentation for to års erhvervserfaring efter afsluttet adgangsgivende uddannelse kan fx være en bekræftelse fra din arbejdsplads eller lønseddel, hvor din anciennitet fremgår (et CV er ikke gyldig dokumentation).

Ansøgningsfrister

Ansøgningsfrist for hvert modul fremgår af modulbeskrivelsen på kp.dk.

Vi modtager ansøgninger til ledige pladser frem til studiestart.

Hvis modulet stadig fremgår af kp.dk med en ”Ansøg-knap” efter tilmeldingsfristen, er der stadig ledige pladser, og du er velkommen til at ansøge. Hvis der er venteliste, fremgår det af modulet.

Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et svar i din postkasse til din postkasse til Digital Post. Der kan gå op til 4 uger efter ansøgningsfristen, før du modtager dit svar.

Framelding til et modul skal ske skriftligt til evu@kp.dk og følgende betingelser gælder:

 • Hvis du framelder dig senest fire uger før modulets start, kan du få refunderet din deltagerbetaling for det pågældende modul.
 • Hvis du framelder dig mindre end fire uger før modulets start, hæfter du for hele deltagerbetalingen for det pågældende modul.
 • Hvis du tilmelder dig mindre end fire uger før modulets start, kan du ikke framelde dig og hæfter for hele deltagerbetalingen for det pågældende modul.

VIGTIGT!

Er en tilmeldingsfrist overskredet, kan du stadig tilmelde dig, hvis knappen “Mere info” er grøn.

Hvis det er første gang, du tilmelder dig et modul i vores nye tilmeldingssystem, skal du undervejs bekræfte din e-mailadresse via en mail, som er sendt til den mailadresse, du angiver. Ellers går din tilmelding ikke igennem.

Du modtager din kvittering for tilmelding på mail tidligst tre timer efter, du har tilmeldt dig.

Der er pt. ingen aktive hold. Vi opdaterer denne side, så snart vi åbner for tilmelding til nye hold. Har du spørgsmål til hold og tilmelding, kan du kontakte os på tlf.: 72 48 75 40 eller mail: evu@kp.dk

Kontakt

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål. For at vi kan besvare dine spørgsmål bedst og hurtigst muligt, bedes du vælge, om du vil tale med studieservice eller en faglig kontaktperson. Læs mere herunder.

Kontakt studieservice, hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse eller andre praktiske forhold.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider

Mandag til torsdag kl. 9.00-14.00
Fredag kl. 11.00-14.00

Gry Segoli

Lektor

+45 51 63 27 24