Gå til indhold

Problemstillinger og teoretiske perspektiver i relation til rådgivning af mennesker i komplicerede livssituationer

Arbejder du med rådgivning eller udvikling af rådgivningstilbud til mennesker i komplicerede livssituationer, og har du lyst til at få kvalificeret dine kompetencer til at analysere, udvikle og udføre rådgivningsfagligt arbejde?

Dette modul på 10 ECTS er en del af den sociale diplomuddannelse. Du kan læse modulet som en del af en hel uddannelse eller som et selvstændigt modul, der opkvalificerer dig fagligt.

Om modulet

På dette uddannelsesforløb får du som studerende understøttet dine kompetencer til at analysere sammenhænge mellem rådgivningens målgruppes behov, valg af faglig tilgang og metoder i rådgivningen. Desuden vil du vil få skærpet din forståelse for rådgiverens særlige rolle, dilemmaer og vilkår.

Dermed vil du få kvalificeret dine evner til at udvikle rådgivningens tilbud og udføre din rådgivningsfaglige praksis med udgangspunkt i, hvad der er mest hjælpsomt for brugeren.

OBS: Som medlem af RådgivningsDanmark er det muligt at få dækket deltagergebyret til modulet.

Det faglige indhold

Et udsnit af de faglige temaer, som forløbet indeholder:

 • At arbejde bevidst analytisk i rådgivningspraksis
 • Forståelse for forskellige målgrupper og deres behov
 • Valg af faglige tilgange og metoder i rådgivningsarbejdet
 • Forskellige typer af rådgivning og rådgivningskanaler og betydningen af valg af kanal og metode
 • Den rådgivningsfaglige rolle
 • Håndtering af det svære i rådgivning
 • Evaluering og virkning i rådgivningsarbejdet

Om undervisningen

På modulet inddrages de studerendes rådgivningspraksis og erfaringer i undervisningen.

Der vil være 8 dage med undervisning fra kl. 10 – 15 fordelt på 3 måneder. Disse dage vil veksle mellem fysisk fremmøde, online undervisning og guidet selvstudie.

Herudover vil de studerende mellem undervisningsgangene skulle læse litteratur og andre forberedende studieaktiviteter.

Eksamensform

Modulet afsluttes med en mundtlig eksamen med udgangspunkt i et kort skriftligt oplæg.

Eksamen vil tage udgangspunkt i den studerendes rådgivningspraksis med fokus på at koble forløbets teoretiske læring og den faglige udvikling.

Hvem er målgruppen?

Målgruppen for diplommodulet er:

 • Ledere, udviklingskonsulenter og koordinatorer i civilsamfundsorganisationer, som har til opgave at koordinere, understøtte, udvikle og kvalitetssikre rådgivningsarbejdet
 • Ansatte og frivillige rådgivere i civilsamfundet
 • Fagprofessionelle, som er beskæftiget med rådgivning, vejledning og hjælp til selvhjælp i offentligt regi, fx medarbejdere i de kommunale åbne anonyme rådgivninger.

Som medlem af RådgivningsDanmark er det muligt at få dækket deltagergebyret til modulet.

Baggrund for initiativet

Hver eneste dag kontakter flere hundrede mennesker et gratis, socialt rådgivningstilbud for at få hjælp og støtte i en svær livssituation. Mange af disse tilbud drives af civilsamfundets organisationer, men også landets mange kommuner og institutioner tilbyder forskellige former for uvildig og anonym rådgivning.

At arbejde med mennesker i svære livssituationer kræver, at rådgivningerne på tværs af fagligheder har kompetencerne til at analysere sammenhæng mellem målgruppens behov og valg af faglig tilgang og til at anvende udvalgte metoder i rådgivningsarbejdet. Dette uddannelsesforløb har som det primære formål at understøtte denne kvalificering af rådgivningsfeltet.

Tilmelding

Adgangskrav

For at blive optaget på en diplomuddannelse eller på et modul skal du have en af følgende uddannelser:

 • Professionsbacheloruddannelse
 • Akademiuddannelse
 • Diplomuddannelse
 • Bacheloruddannelse
 • Kandidatuddannelse
 • Anden relevant uddannelse mindst på niveau med en kort, videregående uddannelse eller en reguleret videregående voksenuddannelse

Du skal desuden have mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Det er ikke et krav, at du er i arbejde, når du starter på modulet, men du forventes at kunne bringe dine erfaringer fra praksis ind i undervisningen, uanset om det er tidligere eller aktuel praksis.

Hvis du ikke opfylder det formelle adgangskrav, kan du søge om en realkompetencevurdering og måske optages på det grundlag.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du opfylder adgangskravene, er du velkommen til at kontakte os.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Sådan søger du

Du søger online ved at klikke på “Ansøg” på det modul, du ønsker at søge optagelse på.

Her vedhæfter du også dokumentation for både uddannelse og erhvervserfaring.

 • Dokumentation for uddannelse kan være relevante eksamensbeviser.
 • Dokumentation for to års erhvervserfaring efter afsluttet adgangsgivende uddannelse kan fx være en bekræftelse fra din arbejdsplads eller lønseddel, hvor din anciennitet fremgår.

Ansøgningsfrister

Ansøgningsfrist for hvert modul fremgår af modulbeskrivelsen på kp.dk.

Vi modtager ansøgninger til ledige pladser frem til studiestart.

Hvis modulet stadig fremgår af kp.dk med en ”Ansøg-knap” efter tilmeldingsfristen, er der stadig ledige pladser, og du er velkommen til at ansøge. Hvis der er venteliste, fremgår det af modulet.

Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et svar i din postkasse til din postkasse til Digital Post. Der kan gå op til 4 uger efter ansøgningsfristen, før du modtager dit svar.

Framelding til et modul skal ske skriftligt til evu@kp.dk og følgende betingelser gælder:

 • Hvis du framelder dig senest fire uger før modulets start, kan du få refunderet din deltagerbetaling for det pågældende modul.
 • Hvis du framelder dig mindre end fire uger før modulets start, hæfter du for hele deltagerbetalingen for det pågældende modul.
 • Hvis du tilmelder dig mindre end fire uger før modulets start hæfter du for hele deltagerbetalingen ved en evt. framelding

VIGTIGT!

Er en tilmeldingsfrist overskredet, kan du stadig tilmelde dig, hvis knappen “Mere info” er grøn.

Hvis det er første gang, du tilmelder dig et modul i vores nye tilmeldingssystem, skal du undervejs bekræfte din e-mailadresse via en mail, som er sendt til den mailadresse, du angiver. Ellers går din tilmelding ikke igennem.

Du modtager din kvittering for tilmelding på mail tidligst tre timer efter, du har tilmeldt dig.

Efterår 2023

Problemstillinger og teoretiske perspektiver i relation til en udvalgt målgruppe - tonet mod rådgivning af mennesker i komplicerede livssituationer - VENTELISTE

Start- og slutdato

25.10.23 - 16.02.24

Tilmeldingsfrist

Hvis knappen "Mere info" er grøn, kan du stadig tilmelde dig, selvom tilmeldingsfristen er overskredet.

14.09.23

Pris

12.950 kr.

Hvor

Tagensvej 18, 2200 København

Nummer

0561373

Forår 2024

Problemstillinger og teoretiske perspektiver i relation til en udvalgt målgruppe - tonet mod rådgivning af mennesker i komplicerede livssituationer

Start- og slutdato

19.03.24 - 13.06.24

Tilmeldingsfrist

27.02.24

Pris

12.950 kr.

Hvor

Tagensvej 18, 2200 København N

Nummer

0618686

Kontakt

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål. For at vi kan besvare dine spørgsmål bedst og hurtigst muligt, bedes du vælge, om du vil tale med studieservice eller en faglig kontaktperson. Læs mere herunder.

Kontakt studieservice, hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse eller andre praktiske forhold.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider

Mandag, tirsdag, torsdag og fredag: kl. 9.00-14.00

Onsdag: kl. 11.00-14.00