Gå til indhold

Se status på din ansøgning på nemStudie.dk

Praktisk vejledning og rådgivning i sundhedssektoren

Arbejder du med vejledning eller rådgivning af kollegaer, borgere, patienter eller pårørende?

Dette modul på 5 ECTS er en del af uddannelsesretningen sundhedsformidling og klinisk uddannelseden sundhedsfaglige diplomuddannelse. Du kan læse modulet som en del af en hel uddannelse eller som et selvstændigt modul, der opkvalificerer dig fagligt.

I KP oplever vi, at mange faggrupper efterspørger metoder og værktøjer til at få viden til at virke hos andre. Vi har derfor udviklet dette sundhedsfaglige diplommodul til to forskellige målgrupper:

 1. Praktisk vejledning og rådgivning for nøglepersoner, der har kollegavejledning som et væsentligt fokusområde
 2. Praktisk vejledning og rådgivning for demenskoordinatorer og andre demensvidenspersoner, der vejleder borgere, pårørende og kollegaer

Læs mere om de 2 toninger af modulet nedenfor.

På begge moduler tager vi udgangspunkt i netop din praksis, hvor du får konkrete pædagogiske redskaber med hjem, så du kan understøtte læring og udvikling hos andre, således at vejledning og rådgivning kan løfte den professionelle hverdag.

På begge moduler arbejder vi med:
•  Praktisk og teoretisk viden om læring og vejledning
•  Vejlederroller i vejledning og rådgivning
•  Kendskab til og træning af konkrete vejledningsmodeller
•  Fokus på udvalgte elementer som fx evaluering og feedback

Praktisk vejledning og rådgivning for nøglepersoner, som har kollegavejledning som et væsentligt fokusområde
Modulet er til dig, der rådgiver, vejleder og lærer fra dig med særligt fokus på relationen til kollegaer. Som nøgleperson har du en stor viden inden for et særligt fagligt område, og du er en ressource, der er sat i spidsen for vidensformidling i din organisation.

På modulet tager vi udgangspunkt i de udfordringer, der kan være, når der skal ske ændringer i organisationen gennem din særlige funktion som nøgleperson, og hvor dine pædagogiske og formidlingsmæssige kompetencer er i spil i forhold til at få viden til at virke gennem dine kollegaer.

Du vil bl.a. gennem simulationstræning få styrket dine kompetencer til at vejlede og rådgive, så du understøtter læring og udvikling hos den, du vejleder og som skal få viden og refleksion til at leve videre, når du er gået ud ad døren. Du får konkrete pædagogiske redskaber med hjem, så vejledning og rådgivning kan løfte din professionelle hverdag.

Praktisk vejledning og rådgivning for demenskoordinatorer og andre demensvidenspersoner, der vejleder borgere, pårørende og kollegaer
Modulet er til dig, der rådgiver, vejleder og lærer fra dig med særligt fokus på relationen til borgere, pårørende og kollegaer. Som demenskoordinator har du en stor demensviden og er en ressource, der bliver efterspurgt i din organisation.

I KP oplever vi, at demenskoordinatorer efterspørger metoder og værktøjer til at få viden til at virke hos andre. På modulet tager vi udgangspunkt i udfordringer i din personcentrerede omsorgspraksis, så du vil også få inspiration fra medstuderende og undervisere til at tackle demensfaglige udfordringer.

Du vil få styrket dine kompetencer til at vejlede og rådgive, så du understøtter læring og udvikling hos den, du vejleder og som skal få viden og refleksion til at leve videre, når du er gået ud ad døren. Du får konkrete pædagogiske redskaber med hjem, så vejledning og rådgivning kan løfte din professionelle hverdag.

Tilmelding og information
Du finder undervisningsdatoer på hvert hold ved at klikke på linket nedenfor med modulnavnet.

Praktisk vejledning og rådgivning – kollegavejledning, efterår 2019
For yderligere information kontakt: Helle Jensen, hlje@kp.dk

Praktisk vejledning og rådgivning – demens, forår 2020
For yderligere information kontakt: Berit Engström, bbek@kp.dk

Tilmelding

Adgangskrav

For at blive optaget på en diplomuddannelse eller på et modul skal du have en af følgende uddannelser:

 • Professionsbacheloruddannelse
 • Akademiuddannelse
 • Diplomuddannelse
 • Bacheloruddannelse
 • Kandidatuddannelse
 • Anden relevant uddannelse mindst på niveau med en kort, videregående uddannelse eller en reguleret videregående voksenuddannelse

Du skal desuden have mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse. Det er ikke et krav, at du er i arbejde, når du starter på modulet, men du forventes at kunne bringe dine erfaringer fra praksis ind i undervisningen, uanset om det er tidligere eller aktuel praksis.

Hvis du ikke opfylder det formelle adgangskrav om relevant uddannelse, kan du søge om en realkompetencevurdering og måske optages på det grundlag. Du skal dog fortsat have to års relevant erhvervserfaring.

​Læs mere om realkompetencevurdering

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du opfylder adgangskravene, er du velkommen til at kontakte os.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Forsøgsordning

Som led i en treårig forsøgsordning gældende fra 1. august 2019 til og med 31. juli 2022 fjernes kravet om to års relevant erhvervserfaring efter adgangsgivende uddannelse for ansøgere, der opfylder følgende tre kriterier:

 • Du har en akademiuddannelse under Uddannelses- og Forskningsministeriet som højeste forudgående uddannelse.
 • Du har relevant erhvervserfaring på mindst fire år efter ungdomsuddannelse bag dig.
 •  Du er i relevant beskæftigelse ved optag på diplomuddannelsen.

Alle tre kriterier skal opfyldes for at blive optaget på uddannelsen.

Sådan søger du

Du søger online ved at klikke på “Ansøg” på det modul, du ønsker at søge optagelse på.

Her vedhæfter du også dokumentation for både uddannelse og erhvervserfaring.

 • Dokumentation for uddannelse kan være relevante eksamensbeviser.
 • Dokumentation for to års erhvervserfaring efter afsluttet adgangsgivende uddannelse kan fx være en bekræftelse fra din arbejdsplads eller lønseddel, hvor din anciennitet fremgår (et CV er ikke gyldig dokumentation).

Ansøgningsfrister

Ansøgningsfrist for hvert modul fremgår af modulbeskrivelsen på kp.dk.

Vi modtager ansøgninger til ledige pladser frem til studiestart.

Hvis modulet stadig fremgår af kp.dk med en ”Ansøg-knap” efter tilmeldingsfristen, er der stadig ledige pladser, og du er velkommen til at ansøge. Hvis der er venteliste, fremgår det af modulet.

Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et optagelsesbrev i din e-Boks. Der kan gå op til 4 uger efter ansøgningsfristen, før du modtager dit optagelsesbrev.

Framelding til et modul skal ske skriftligt til evu@kp.dk og følgende betingelser gælder:

 • Hvis du framelder dig senest fire uger før modulets start, kan du få refunderet din deltagerbetaling for det pågældende modul.
 • Hvis du framelder dig mindre end fire uger før modulets start, hæfter du for hele deltagerbetalingen for det pågældende modul.
 • Hvis du tilmelder dig mindre end fire uger før modulets start, kan du ikke framelde dig og hæfter for hele deltagerbetalingen for det pågældende modul.

VIGTIGT!
Er en tilmeldingsfrist overskredet, kan du stadig tilmelde dig, hvis knappen “Ansøg” er grøn.
Hvis det er første gang, du tilmelder dig et modul vores nye tilmeldingssystem, skal du undervejs bekræfte din e-mailadresse via en mail, som er sendt til den mailadresse, du angiver. Ellers går din tilmelding ikke igennem.
Du modtager din kvittering for tilmelding på mail tidligst tre timer efter, du har tilmeldt dig.

Der er pt. ingen aktive hold. Vi opdaterer denne side, så snart vi åbner for tilmelding til nye hold. Har du spørgsmål til hold og tilmelding, kan du kontakte os på tlf.: 72 48 75 40 eller mail: evu@kp.dk

Kontakt

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål. For at vi kan besvare dine spørgsmål bedst og hurtigst muligt, bedes du vælge, om du vil tale med studieservice eller en faglig kontaktperson. Læs mere herunder.

Kontakt studieservice, hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse eller andre praktiske forhold.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstid i uge 27, 28, 29, 30 og 31:
Mandag – fredag kl. 9.00 – 12.00

Normale åbningstider:
Mandag til torsdag kl. 9.00-14.00
Fredag kl. 11.00-14.00

Helle Jensen

Chefkonsulent

+45 51 63 27 72