Gå til indhold

Praktikvejlederkursus for velfærdsprofessioner

Kurset er for dig, der ønsker viden om eller få et brush up på læringsteori, facilitering af læreprocesser og vejledningsteknikker med særligt fokus på refleksion og læringsmiljøets betydning.

Om kurset

Det faglige indhold på kurset

  • Læring og refleksion, herunder facilitering af læreprocesser og læringsmiljøets betydning for læring
  • Kommunikative positioner og udvikling af vejlederprofessionalitet, herunder arbejde med personlig vejledningsstil
  • Vejlederens rolle i arbejdet med læringsmål og vurdering af kompetence
  • Læringsaktiviteter, der omsætter kursets læringsmål i refleksions,- observations- og praktiske øvelser

Om undervisningen

Kurset strækker sig over tre mødegange i 2024 samt et online-intromøde i uge 10.

Onlinemødets formål er at rammesætte læringsaktiviteterne og kickstarte læringsforløbet

Undervisningen veksler mellem underviseroplæg, øvelser i par og grupper og erfaringsudveksling med tid til refleksioner, til at netværke

Der er desuden tilrettelagt læringsaktiviteter mellem kursusdagene fx observationsopgaver, studiebesøg og træning af vejledningsteknikker med henblik på at omsætte det lærte til egen praksis. Det vil derfor være en fordel at have studerende i praktikforløb sideløbende med kurset.

Kurset er udarbejdet i samarbejde mellem KPs Videreuddannelse og sundhedsfaglige uddannelser på KP.

Hvem deltager?

Kurset er rettet mod praktikvejledere eller andre med ansvar for studerendes læring i praktik og klinik, men som ikke er ansat som klinisk underviser eller klinisk vejleder med krav om klinisk vejlederuddannelse.

Kurset er relevant for fx psykomotoriske terapeuter, ernæring og sundhedsbachelorer, ergoterapeuter, fysioterapeuter, laboranter, katastrofe- og risikomanagere og andre velfærdsprofessionelle.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du tilhører målgruppen, eller hvis du har andre spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte uddannelseskonsulent Berit Engström på bbek@kp.dk

Tilmelding

Optagelse sker efter først-til-mølle-princippet.

Efter tilmeldingsfristens udløb tager vi stilling til, hvilke kurser og temadage vi kan gennemføre, og hvilke vi må aflyse.

Hvis kurset stadig fremgår af kp.dk med en ”Ansøg-knap” efter tilmeldingsfristen, er der stadig ledige pladser, og du er velkommen til at tilmelde dig. Hvis der er venteliste, fremgår det af kurset.

Alle meddelelser vedrørende optagelse og aflysning sendes som Digital Post.

  • Hvis du framelder dig inden tilmeldingsfristen, kan du få refunderet din deltagerbetaling for det pågældende kursus
  • Hvis du framelder dig efter tilmeldingsfristen, hæfter du for hele deltagerbetalingen for det pågældende kursus
  • Hvis du tilmelder dig efter tilmeldingsfristens udløb, hæfter du for hele deltagerbetalingen for det pågældende kursus, hvis du framelder dig
  • Hvis du bliver forhindret eller syg inden kursusstart, har din arbejdsplads mulighed for at sende en anden medarbejder
  • Alle afmeldinger og ombytninger skal sendes skriftligt til kursus@kp.dk

Prisen fremgår af hvert enkelt kursusopslag.

Alle kursuspriser er angivet med og uden moms. På kurser udbudt under åben uddannelse tillægges der ikke moms på fakturaen. Det fremgår af prisen på det enkelte kursusopslag, om der tillægges moms, markeret med.

Når du er blevet optaget på et kursus, sender vi en elektronisk faktura til betaleren, der skal betales i henhold til den betalingsdato, som står på fakturaen. Når betalingen er registreret, har du ret til at deltage i undervisningen.

Der udstedes et kursusbevis efter afslutning af kurser på minimum 12 timer. For at modtage et bevis må du som kursist maksimalt have haft 20 % fravær på kurset. Kursusbeviser sendes som Digital Post.

Der udstedes ikke bevis for en temadag.

VIGTIGT!

Er en tilmeldingsfrist overskredet, kan du stadig tilmelde dig, hvis knappen “Mere info” er grøn.

Hvis det er første gang, du tilmelder dig et kursus i vores nye tilmeldingssystem, skal du undervejs bekræfte din e-mailadresse via en mail, som er sendt til den mailadresse, du angiver. Ellers går din tilmelding ikke igennem.

Du modtager din kvittering for tilmelding på mail tidligst tre timer efter, du har tilmeldt dig.

Forår 2024

Praktikvejlederkursus for velfærdsprofessioner

Start- og slutdato

19.03.24 - 30.04.24

Tilmeldingsfrist

31.01.24

Pris

Privatpersoner betaler moms, og virksomheder betaler ikke moms.

4.938 kr.

3.950 kr. ekskl. moms

Hvor

Tagensvej 18, 2200 København N

Nummer

0616096

Kontakt

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål. For at vi kan besvare dine spørgsmål bedst og hurtigst muligt, bedes du vælge, om du vil tale med studieservice eller en faglig kontaktperson. Læs mere herunder.

Kontakt studieservice, hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse eller andre praktiske forhold.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider

Mandag, tirsdag, torsdag og fredag: kl. 9.00-14.00

Onsdag: kl. 11.00-14.00

Berit Engström

Lektor

+45 41 89 71 32