Gå til indhold

Personlighedspsykologi og mødet med borgeren

Bliv som myndighedsperson styrket i at forebygge og håndtere udfordringer og konflikter, når du skal udøve god service

Dette modul på 10 ECTS er en del af diplomuddannelse i offentlig forvaltning og administration. Du kan læse modulet som en del af en hel uddannelse eller som et selvstændigt modul, der opkvalificerer dig fagligt.

Om modulet

Med modulet får du værktøjer til at spotte, forebygge og handle mere bevidst i arbejdsopgaver med høje følelsesmæssige krav.

Du får bedre forståelse af og færdigheder til at afkode, hvad der er på spil i mellemmenneskelige relationer på arbejdspladsen. Og du vil blive trænet i at håndtere de daglige udfordringer, belastninger og konflikter, der kan opstå i forbindelse med det at udøve god service og fungere som myndighedsperson.

Det faglige indhold

Vi arbejder med teorier og metoder i relation til mellemmenneskelige kommunikation. Via praktiske øvelser og film bliver du introduceret til forskellige forståelsesrammer. Det vil blive muligt for dig at forstå og anvende teorierne umiddelbart i dit eget arbejdsliv. Vi kommer bl.a. ind på:

 • Det systemiske perspektiv og forståelsesramme
 • Kommunikationens maskinrum – Sådan gør man!
 • Belastningsperspektivet – et nuanceret perspektiv på stress
 • Personlighedens konstitution
 • Konflikthåndtering
 • Stressmanagement og moderne kommunikations- og rådgivningsstrategier.

Modulets omfang

10 ECTS: 9 dage a 6 timer
Eksamen: Mundtlig eksamen med forberedelse

Ansøgning

Adgangskrav

For at blive optaget på en diplomuddannelse eller på et modul skal du have en af følgende uddannelser:

 • Professionsbacheloruddannelse
 • Akademiuddannelse
 • Diplomuddannelse
 • Bacheloruddannelse
 • Kandidatuddannelse
 • Anden relevant uddannelse mindst på niveau med en kort, videregående uddannelse eller en reguleret videregående voksenuddannelse

Du skal desuden have mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Det er ikke et krav, at du er i arbejde, når du starter på modulet, men du forventes at kunne bringe dine erfaringer fra praksis ind i undervisningen, uanset om det er tidligere eller aktuel praksis.

Hvis du ikke opfylder det formelle adgangskrav, kan du søge om en realkompetencevurdering og måske optages på det grundlag.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du opfylder adgangskravene, er du velkommen til at kontakte os.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Sådan søger du

Du søger online ved at klikke på “Ansøg” på det modul, du ønsker at søge optagelse på.

Her vedhæfter du også dokumentation for både uddannelse og erhvervserfaring.

 • Dokumentation for uddannelse kan være relevante eksamensbeviser.
 • Dokumentation for to års erhvervserfaring efter afsluttet adgangsgivende uddannelse kan fx være en bekræftelse fra din arbejdsplads eller lønseddel, hvor din anciennitet fremgår.

Ansøgningsfrister

Ansøgningsfrist for hvert modul fremgår af modulbeskrivelsen på kp.dk.

Vi modtager ansøgninger til ledige pladser frem til studiestart.

Hvis modulet stadig fremgår af kp.dk med en ”Ansøg-knap” efter tilmeldingsfristen, er der stadig ledige pladser, og du er velkommen til at ansøge. Hvis der er venteliste, fremgår det af modulet.

Du kan søge økonomisk støtte til din videreuddannelse fra en række fonde.

Fondene kan bidrage til at dække dine udgifter – hvis du falder inden for deres udvalgte målgruppe. Omstillingsfonden har den bredeste målgruppe. Den dækker op til 10.000 kr. årligt for ufaglærte, faglærte og personer med en kort/mellemlang videregående uddannelse (op til professionsbachelorniveau.)

Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et svar i din postkasse til Digital Post. Der kan gå op til 4 uger efter ansøgningsfristen, før du modtager dit svar.

Framelding til et modul skal ske skriftligt til evu@kp.dk og følgende betingelser gælder:

 • Hvis du framelder dig senest fire uger før modulets start, kan du få refunderet din deltagerbetaling for det pågældende modul.
 • Hvis du framelder dig mindre end fire uger før modulets start, hæfter du for hele deltagerbetalingen for det pågældende modul.
 • Hvis du tilmelder dig mindre end fire uger før modulets start hæfter du for hele deltagerbetalingen ved en evt. framelding

Efterår 2024

Personlighedspsykologi og mødet med borgeren

Start- og slutdato

Efterår 2024

Tilmeldingsfrist

01.06.24

Nummer

0675213

Ledighed

Venteliste

Pris

12.000 kr.

Hvor

Maskinmesterskolen Købmagergade 86, 7000 Fredericia

ECTS

10

Hvornår

Ugedag: følger, Undervisningsdage: Datoer oplyses senest 4 uger før undervisningsstart.

Kontakt

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål. For at vi kan besvare dine spørgsmål bedst og hurtigst muligt, bedes du vælge, om du vil tale med studieservice eller en faglig kontaktperson. Læs mere herunder.

Kontakt studieservice, hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse eller andre praktiske forhold.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider

Mandag, tirsdag, torsdag og fredag: kl. 9.00-14.00

Onsdag: kl. 11.00-14.00

Anne-Mette Krifa

Lektor

+45 51 63 25 66