Gå til indhold

Patientologi

Dette modul på 10 ECTS er en del af uddannelsesretningen professionspraksisden sundhedsfaglige diplomuddannelse. Du kan læse modulet som en del af en hel uddannelse eller som et selvstændigt modul, der opkvalificerer dig fagligt.

Modulet om Patientologi handler om menneskers møde med sundhedssektoren og deres oplevelse af – og reaktioner på – sygdom. Vi designer toninger, så de handler om specifikke patientgrupper, fx. mennesker med kræft, med sår, med kroniske-  eller neurologiske sygdomme.

Det overordnede indhold i alle toningerne er:

 • Patientologibegrebet
 • Metoder i udvikling og forskning inden for patientologi
 • Livsfænomener som f.eks. lidelse, livsmod, smerte, stress og håb
 • Sygdoms- og behandlingsforløb, samt disses indflydelse på menneskers oplevelse af at leve med sygdom
 • Sundheds- og socialpsykologiske perspektiver på mødet mellem det syge menneske og sundhedsvæsenet ud fra begreber som f.eks. sundheds- og sygdomsopfattelser og -adfærd, psykologiske reaktioner, normalitet, magt, roller, kultur, netværk mv.
 • At være pårørende
 • Teknologianvendelse i et patientologisk perspektiv
 • Krop og kropsopfattelser i sundhed og sygdom

Vi tilbyder følgende toninger

Uddyb din viden og færdigheder i neurosygeplejen. Få de nyeste forskningsresultater og udviklingsbaserede viden inden for neurosygeplejen og opnå en dybere indsigt i menneskers oplevelse med og reaktioner på at leve med neurologisk sygdom.

Vi underviser med udgangspunkt i den nyeste internationale forsknings- og udviklingsbaserede viden inden for neuromedicinsk og neurokirurgisk sygepleje og kombinerer den med teori om udvikling inden for patientologi.

Det får du ud af toningen

 • Du får mulighed for at videreudvikle din forståelse af, hvordan mennesker oplever og reagerer på at leve med en sygdom inden for det neuromedicinske/neurokirurgiske område
 • Du får de nyeste undersøgelses- og forskningsresultater i forbindelse med refleksioner over menneskers oplevelse af at leve med sygdom

Det faglige indhold

 • Patientologibegrebet
 • Metoder i udvikling og forskning indenfor patientologi
 • Livsfænomener som fx lidelse, livsmod, smerte, stress og håb
 • Sygdoms – og behandlingsforløb, samt disses indflydelse på menneskers oplevelse af at leve med sygdom
 • Krop og kropsopfattelser i sundhed og sygdom
 • Sundheds – og socialpsykologiske perspektiver
 • At være pårørende
 • Teknologianvendelse i et patientologisk perspektiv

Målgruppe

Sygeplejersker fra primær/sekundær sektor.

Toningen for dig der arbejder med mennesker der har kræft og som brænder for at fordybe dig og få indsigt i relationen mellem mennesker med kræft og den sundhedsprofessionelle.

Toningen har fokus på, hvordan kræft kan opleves for det enkelte menneske og hvordan du som sundhedsprofessionel kan bruge denne viden i relation med patienten/borgeren.

En kræftdiagnose kan medføre en ændring i et menneskes prioritering med hensyn til parforhold, karriere, eller en livsstil. Mennesker der har været igennem et kræftforløb taler ofte om at værdsætte livet mere og ofte bliver de overlevende bekymrede for deres sundhed og usikre på, hvordan de kan håndtere livet efter behandling. Overlevelse er en unik situation for et hvert menneske.

Patientologi – at leve med kræft og livet efter handler altså både om livet som kræftpatient, de sene helbredsskader hos overlevere efter kræft, samt hvordan du som sundhedsprofessionel kan arbejde med de psykosociale og adfærdsmæssig problematikker hos kræftramte.

Det faglige indhold

 • Kræftpatientens verden
 • Livsfænomener – så som lidelse, livsmod, stress og håb
 • At være pårørende
 • Sundheds og sygdomsopfattelser
 • Sundheds- og socialpsykologiske perspektiver på mødet mellem kræft – patienten/ borgeren og sundhedsvæsenet
 • Sygdoms- og behandlingsforløb, samt disses indflydelse på mennesker oplevelse af at leve med sygdom
 • Krop og kropsopfattelser i sundhed og sygdom
 • Teknologianvendelse i et kræft perspektiv

Tilmelding

Adgangskrav

For at blive optaget på en diplomuddannelse eller på et modul skal du have en af følgende uddannelser:

 • Professionsbacheloruddannelse
 • Akademiuddannelse
 • Diplomuddannelse
 • Bacheloruddannelse
 • Kandidatuddannelse
 • Anden relevant uddannelse mindst på niveau med en kort, videregående uddannelse eller en reguleret videregående voksenuddannelse

Du skal desuden have mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse. Det er ikke et krav, at du er i arbejde, når du starter på modulet, men du forventes at kunne bringe dine erfaringer fra praksis ind i undervisningen, uanset om det er tidligere eller aktuel praksis.

Hvis du ikke opfylder det formelle adgangskrav, kan du søge om en realkompetencevurdering og måske optages på det grundlag.

​Læs mere om realkompetencevurdering

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du opfylder adgangskravene, er du velkommen til at kontakte os.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Forsøgsordning

Som led i en treårig forsøgsordning gældende fra 1. august 2019 til og med 31. juli 2022 fjernes kravet om to års relevant erhvervserfaring efter adgangsgivende uddannelse for ansøgere, der opfylder følgende tre kriterier:

 • Du har en akademiuddannelse under Uddannelses- og Forskningsministeriet som højeste forudgående uddannelse.
 • Du har relevant erhvervserfaring på mindst fire år efter ungdomsuddannelse bag dig.
 •  Du er i relevant beskæftigelse ved optag på diplomuddannelsen.

Alle tre kriterier skal opfyldes for at blive optaget på uddannelsen.

Sådan søger du

Du søger online ved at klikke på “Ansøg” på det modul, du ønsker at søge optagelse på.

Her vedhæfter du også dokumentation for både uddannelse og erhvervserfaring.

 • Dokumentation for uddannelse kan være relevante eksamensbeviser.
 • Dokumentation for to års erhvervserfaring efter afsluttet adgangsgivende uddannelse kan fx være en bekræftelse fra din arbejdsplads eller lønseddel, hvor din anciennitet fremgår (et CV er ikke gyldig dokumentation).

Ansøgningsfrister

Ansøgningsfrist for hvert modul fremgår af modulbeskrivelsen på kp.dk.

Vi modtager ansøgninger til ledige pladser frem til studiestart.

Hvis modulet stadig fremgår af kp.dk med en ”Ansøg-knap” efter tilmeldingsfristen, er der stadig ledige pladser, og du er velkommen til at ansøge. Hvis der er venteliste, fremgår det af modulet.

Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et optagelsesbrev i din e-Boks. Der kan gå op til 4 uger efter ansøgningsfristen, før du modtager dit optagelsesbrev.

Framelding til et modul skal ske skriftligt til evu@kp.dk og følgende betingelser gælder:

 • Hvis du framelder dig senest fire uger før modulets start, kan du få refunderet din deltagerbetaling for det pågældende modul.
 • Hvis du framelder dig mindre end fire uger før modulets start, hæfter du for hele deltagerbetalingen for det pågældende modul.
 • Hvis du tilmelder dig mindre end fire uger før modulets start, kan du ikke framelde dig og hæfter for hele deltagerbetalingen for det pågældende modul.

VIGTIGT!
Er en tilmeldingsfrist overskredet, kan du stadig tilmelde dig, hvis knappen “Mere info” er grøn.
Hvis det er første gang, du tilmelder dig et modul vores nye tilmeldingssystem, skal du undervejs bekræfte din e-mailadresse via en mail, som er sendt til den mailadresse, du angiver. Ellers går din tilmelding ikke igennem.
Du modtager din kvittering for tilmelding på mail tidligst tre timer efter, du har tilmeldt dig.

Der er pt. ingen aktive hold. Vi opdaterer denne side, så snart vi åbner for tilmelding til nye hold. Har du spørgsmål til hold og tilmelding, kan du kontakte os på tlf.: 72 48 75 40 eller mail: evu@kp.dk

Kontakt

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål. For at vi kan besvare dine spørgsmål bedst og hurtigst muligt, bedes du vælge, om du vil tale med studieservice eller en faglig kontaktperson. Læs mere herunder.

Kontakt studieservice, hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse eller andre praktiske forhold.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider

Mandag til torsdag kl. 9.00-14.00
Fredag kl. 11.00-14.00

Inge Helle Hansen

Konsulent

+45 41 89 89 43