Gå til indhold

Palliativ indsats – symptomlindring og det professionelle arbejde

Bliv klædt på til arbejdet mellem liv og død. Modulet giver dig indsigt og viden, som kan ruste dig til at være professionel og lindre symptomer hos uhelbredeligt syge og døende.

Dette modul på 5 ECTS er en del af uddannelsesretningen professionspraksisden sundhedsfaglige diplomuddannelse. Du kan læse modulet som en del af en hel uddannelse eller som et selvstændigt modul, der opkvalificerer dig fagligt.

Om modulet

Er du interesseret i at få den nyeste viden om lindring af symptomer hos uhelbredeligt syge og døende? Vil du vide mere om, hvordan du arbejder målrettet med symptomlindring og professionelt i arbejdet mellem liv og død? Så er denne uddannelse noget for dig.

På uddannelsen underviser eksperter i lindring af den syges symptomer.

Det får du ud af modulet

 • Du får nyeste viden, der i samspil med dine erfaringer giver grundlag for at træffe beslutninger om lindring af den syges symptomer
 • Du får indsigt og fokus på betydningen af tværfaglig indsats for den uhelbredeligt syge og døende patients lidelser, især med henblik på komplekse tilstande
 • Du får forståelse for de etiske dilemmaer, der knytter sig til og betydningen af det professionelle arbejde mellem liv og død
 • Du lærer at forstå og anvende symptomlindring og komplekse tilstande som rammen for en udviklingsbaseret og forskningsorienteret praksisfordybelse.
 • Du får en unik mulighed for at udbygge dit faglige netværk på tværs af kommuner, hospitalsafdelinger og hospices, da du deltager sammen med kolleger fra flere regioner

Det faglige indhold

 • Palliation i et nationalt og internationalt perspektiv
 • Lidelse og lindring som komplekse tilstande og symptomer med et særligt fokus på demens
 • Indsats over for delir, kognitive forstyrrelser og depression samt kropsændringer
 • Angst og sorg
 • Etiske dilemmaer
 • Professionelt arbejde mellem liv og død – herunder personcentreret pleje, kommunikation og særlige indsatser målrettet pårørende

Målgruppe

Sygeplejersker, fysioterapeuter, ergoterapeuter, psykomotoriske terapeuter og socialrådgivere der arbejder med palliation på hospitaler, kommuner eller på hospice.

Ny studieordning på vej

Obs: Ny studieordning på vej, som samler to 5 ects pointsmoduler om symptomlindring til et 10 ects pointsmodul.

Hjemmesiden opdateres med det nye modul, der udbydes i efteråret 2023 så snart modulet er godkendt.

Tilmelding

Adgangskrav

For at blive optaget på en diplomuddannelse eller på et modul skal du have en af følgende uddannelser:

 • Professionsbacheloruddannelse
 • Akademiuddannelse
 • Diplomuddannelse
 • Bacheloruddannelse
 • Kandidatuddannelse
 • Anden relevant uddannelse mindst på niveau med en kort, videregående uddannelse eller en reguleret videregående voksenuddannelse

Du skal desuden have mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse. Det er ikke et krav, at du er i arbejde, når du starter på modulet, men du forventes at kunne bringe dine erfaringer fra praksis ind i undervisningen, uanset om det er tidligere eller aktuel praksis.

Hvis du ikke opfylder det formelle adgangskrav, kan du søge om en realkompetencevurdering og måske optages på det grundlag.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du opfylder adgangskravene, er du velkommen til at kontakte os.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Sådan søger du

Du søger online ved at klikke på “Ansøg” på det modul, du ønsker at søge optagelse på.

Her vedhæfter du også dokumentation for både uddannelse og erhvervserfaring.

 • Dokumentation for uddannelse kan være relevante eksamensbeviser.
 • Dokumentation for to års erhvervserfaring efter afsluttet adgangsgivende uddannelse kan fx være en bekræftelse fra din arbejdsplads eller lønseddel, hvor din anciennitet fremgår (et CV er ikke gyldig dokumentation).

Ansøgningsfrister

Ansøgningsfrist for hvert modul fremgår af modulbeskrivelsen på kp.dk.

Vi modtager ansøgninger til ledige pladser frem til studiestart.

Hvis modulet stadig fremgår af kp.dk med en ”Ansøg-knap” efter tilmeldingsfristen, er der stadig ledige pladser, og du er velkommen til at ansøge. Hvis der er venteliste, fremgår det af modulet.

Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et svar i din e-Boks. Der kan gå op til 4 uger efter ansøgningsfristen, før du modtager dit svar.

Framelding til et modul skal ske skriftligt til evu@kp.dk og følgende betingelser gælder:

 • Hvis du framelder dig senest fire uger før modulets start, kan du få refunderet din deltagerbetaling for det pågældende modul.
 • Hvis du framelder dig mindre end fire uger før modulets start, hæfter du for hele deltagerbetalingen for det pågældende modul.
 • Hvis du tilmelder dig mindre end fire uger før modulets start, kan du ikke framelde dig og hæfter for hele deltagerbetalingen for det pågældende modul.

VIGTIGT!

Er en tilmeldingsfrist overskredet, kan du stadig tilmelde dig, hvis knappen “Mere info” er grøn.

Hvis det er første gang, du tilmelder dig et modul i vores nye tilmeldingssystem, skal du undervejs bekræfte din e-mailadresse via en mail, som er sendt til den mailadresse, du angiver. Ellers går din tilmelding ikke igennem.

Du modtager din kvittering for tilmelding på mail tidligst tre timer efter, du har tilmeldt dig.

efterår 2023

Palliativ indsats – symptomlindring og det professionelle arbejde eller evidensbaseret praksis

Start- og slutdato

01.09.23 - 31.01.24

Tilmeldingsfrist

21.07.23

Pris

Annonceres senere

Hvor

Tagensvej 18, 2200 Købehavn N.

Nummer

0450009

Kontakt

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål. For at vi kan besvare dine spørgsmål bedst og hurtigst muligt, bedes du vælge, om du vil tale med studieservice eller en faglig kontaktperson. Læs mere herunder.

Kontakt studieservice, hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse eller andre praktiske forhold.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider

Mandag til torsdag kl. 9.00-14.00
Fredag kl. 11.00-14.00

Berit Engström

Lektor

+45 41 89 71 32