Gå til indhold

Information om coronavirus

Palliativ indsats – med fokus på mellemmenneskelige aspekter

Er du interesseret i den nyeste viden om uhelbredeligt syge og døendes reaktioner på deres livssituation? Vil du vide mere om de aspekter ved livet, som får en særlig betydning ved alvorlig sygdom og livets afslutning? Så er dette modul noget for dig.

Dette modul på ECTS er en del af uddannelsesretningen professionspraksisden sundhedsfaglige diplomuddannelse. Du kan læse modulet som en del af en hel uddannelse eller som et selvstændigt modul, der opkvalificerer dig fagligt.

Modulet giver dig indsigt og viden, som ruster dig til at være nærværende og professionel i samspillet med uhelbredeligt syge og deres familier.

Du får fokus på den tværfaglige indsats betydning for samspil og kommunikation mellem familiens medlemmer som pårørende, både børn, unge og ældre. Vi drøfter den eksistentielle indflydelse samt de kulturelle, sociale og samfundsmæssige forståelser af død og lindring. Hele modulet giver dig rammen til en udviklingsbaseret og forskningsorienteret praksisfordybelse.

På uddannelsen underviser eksperter i psykologiske, eksistentielle og åndelige aspekters betydning for dit samspil med de uhelbredeligt syge og deres familier.

Det får du ud af modulet

 • Du lærer at identificere de udfordringer, som familierne har
 • Du lærer at analysere og forstå familiernes reaktioner og behov. Målet er at lindre lidelse, og du lærer ud fra den nyeste viden at tilrettelægge den tværfaglige palliative indsats
 • Du får en unik mulighed for at udbygge dit faglige netværk på tværs af kommuner, hospitalsafdelinger og hospices, da du deltager sammen med kolleger fra flere regioner

Det faglige indhold

 • Dødens betydning i samfundet og hverdagslivet
 • Kulturelle og religiøse forståelser af død og lindring
 • Patientologi
 • Samtaler om liv og død
 • Familien – pårørende herunder børn, unge og ældre
 • Eksistentiel, spirituel og religiøs lidelse og lindring
 • Organisatoriske udfordringer – forløbskoordinering – kliniske retningslinjer
 • Samarbejde og formidling tværfagligt og tværsektorielt

Målgruppe

Sygeplejersker, fysioterapeuter, ergoterapeut og socialrådgivere der arbejder med palliation på hospitaler, kommuner eller på hospice.

Tilmelding

Adgangskrav

For at blive optaget på en diplomuddannelse eller på et modul skal du have en af følgende uddannelser:

 • Professionsbacheloruddannelse
 • Akademiuddannelse
 • Diplomuddannelse
 • Bacheloruddannelse
 • Kandidatuddannelse
 • Anden relevant uddannelse mindst på niveau med en kort, videregående uddannelse eller en reguleret videregående voksenuddannelse

Du skal desuden have to års relevant erhvervserfaring efter afsluttet grunduddannelse.

Hvis du ikke opfylder det formelle adgangskrav om relevant uddannelse, kan du søge om en realkompetencevurdering og måske optages på det grundlag. Du skal dog fortsat have to års relevant erhvervserfaring.

​Læs mere om realkompetencevurdering

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du opfylder adgangskravene, er du velkommen til at kontakte os.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Forsøgsordning

Som led i en treårig forsøgsordning gældende fra 1. august 2019 til og med 31. juli 2022 fjernes kravet om to års relevant erhvervserfaring efter adgangsgivende uddannelse for ansøgere, der opfylder følgende tre kriterier:

 • Du har en akademiuddannelse under Uddannelses- og Forskningsministeriet som højeste forudgående uddannelse.
 • Du har relevant erhvervserfaring på mindst fire år efter ungdomsuddannelse bag dig.
 •  Du er i relevant beskæftigelse ved optag på diplomuddannelsen.

Alle tre kriterier skal opfyldes for at blive optaget på uddannelsen.

Sådan søger du

Du søger online ved at klikke på “Ansøg” på det modul, du ønsker at søge optagelse på.

Her vedhæfter du også dokumentation for både uddannelse og erhvervserfaring.

 • Dokumentation for uddannelse kan være relevante eksamensbeviser.
 • Dokumentation for to års erhvervserfaring efter afsluttet adgangsgivende uddannelse kan fx være en bekræftelse fra din arbejdsplads eller lønseddel, hvor din anciennitet fremgår (et CV er ikke gyldig dokumentation).

Ansøgningsfrister

Ansøgningsfrist for hvert modul fremgår af modulbeskrivelsen på kp.dk.

Vi modtager ansøgninger til ledige pladser frem til studiestart. Kontakt os for information om ledige pladser:
Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider:

Mandag til torsdag kl. 9.00-14.00
Fredag kl. 11.00-14.00

Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et optagelsesbrev i din e-Boks. Der kan gå op til 4 uger efter ansøgningsfristen, før du modtager dit optagelsesbrev.

Framelding til et modul skal ske skriftligt til evu@kp.dk og følgende betingelser gælder:

 • Hvis du framelder dig senest fire uger før modulets start, kan du få refunderet din deltagerbetaling for det pågældende modul.
 • Hvis du framelder dig mindre end fire uger før modulets start, hæfter du for hele deltagerbetalingen for det pågældende modul.
 • Hvis du tilmelder dig mindre end fire uger før modulets start, kan du ikke framelde dig og hæfter for hele deltagerbetalingen for det pågældende modul.

Palliativ indsats - mellemmenneskelige aspekter

Start- og slutdato

17.09.21 - 13.12.21

Tilmeldingsfrist

02.08.21

Pris

14.800 kr.

Kontakt

Kontakt KP, hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding eller optagelse, eller hvis du har brug for yderligere information om en uddannelse eller et kursus.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider
Mandag til torsdag kl. 9.00-14.00
Fredag kl. 11.00-14.00