Gå til indhold

Pædagogik i det interkulturelle samfund

Få inspiration til at udvikle din pædagogiske praksis med øje for kulturel mangfoldighed.

Dette modul på 10 ECTS er en del af uddannelsesretningen interkulturel pædagogikden pædagogiske diplomuddannelse. Du kan læse modulet som en del af en hel uddannelse eller som et selvstændigt modul, der opkvalificerer dig fagligt.

Om modulet

Vil du styrke din viden om hvordan du kan tilrettelægge udviklings- og læringsmiljøer, der tager afsæt i den mangfoldighed og diversitet, der kendetegner børn, unge og voksne i dag?

Vil du have inspiration til, hvordan du kan skabe pædagogiske rammer for ligeværdige og inkluderende fællesskaber?

Vil du arbejde teoretisk og metodisk med interkulturel didaktik, anerkendelse, repræsentation, deltagelsesmuligheder, normkritik og pædagogisk social ansvarlighed, så er dette modulet for dig. Det kræver nemlig gode interkulturelle kompetencer, hvis du som professionel skal understøtte og udvikle børn, unge og voksnes interkulturelle kompetencer og dannelse.

Det får du ud af modulet

Når du har gennemført modulet, er det målet, at du:

 • har viden om pædagogiske processer i det kulturelt komplekse samfund
 • kan analysere og udvikle læringsmiljøer i forhold til kulturel mangfoldighed
 • kan skabe pædagogiske rammer for udvikling af inkluderende fællesskaber
 • kan tilrettelægge pædagogisk arbejde og undervisning rettet mod udvikling af interkulturelle kompetencer

Studieform

Modulet er på 10 ECTS og gennemføres over ét semester på en fast ugedag kl. 9.00-12.30

Studieformen er en vekselvirkning mellem faglige oplæg, gruppedrøftelser og -øvelser, individuelle refleksioner, undersøgelser og afprøvninger i egen praksis. Du opfordres til at sætte dine egne erfaringer i spil og udfordres til at omsætte teori og metode til din egen praksis.

Udover undervisningen skal du afsætte tid til egen studietid (litteratur, podcasts mv.), gruppearbejde, eksperimenter i og refleksioner over afprøvninger i din egen praksis, vejledning og eksamen.

Hvem deltager?

Modulet er for lærere og pædagoger. Konsulenter og undervisere fra andre uddannelser er også velkomne.

Ansøgning

Adgangskrav

For at blive optaget på en diplomuddannelse eller på et modul skal du have en af følgende uddannelser:

 • Professionsbacheloruddannelse
 • Akademiuddannelse
 • Diplomuddannelse
 • Bacheloruddannelse
 • Kandidatuddannelse
 • Anden relevant uddannelse mindst på niveau med en kort, videregående uddannelse eller en reguleret videregående voksenuddannelse

Du skal desuden have mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Det er ikke et krav, at du er i arbejde, når du starter på modulet, men du forventes at kunne bringe dine erfaringer fra praksis ind i undervisningen, uanset om det er tidligere eller aktuel praksis.

Hvis du ikke opfylder det formelle adgangskrav, kan du søge om en realkompetencevurdering og måske optages på det grundlag.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du opfylder adgangskravene, er du velkommen til at kontakte os.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Sådan søger du

Du søger online ved at klikke på “Ansøg” på det modul, du ønsker at søge optagelse på.

Her vedhæfter du også dokumentation for både uddannelse og erhvervserfaring.

 • Dokumentation for uddannelse kan være relevante eksamensbeviser.
 • Dokumentation for to års erhvervserfaring efter afsluttet adgangsgivende uddannelse kan fx være en bekræftelse fra din arbejdsplads eller lønseddel, hvor din anciennitet fremgår.

Ansøgningsfrister

Ansøgningsfrist for hvert modul fremgår af modulbeskrivelsen på kp.dk.

Vi modtager ansøgninger til ledige pladser frem til studiestart.

Hvis modulet stadig fremgår af kp.dk med en ”Ansøg-knap” efter tilmeldingsfristen, er der stadig ledige pladser, og du er velkommen til at ansøge. Hvis der er venteliste, fremgår det af modulet.

Du kan søge økonomisk støtte til din videreuddannelse fra en række fonde.

Fondene kan bidrage til at dække dine udgifter – hvis du falder inden for deres udvalgte målgruppe. Omstillingsfonden har den bredeste målgruppe. Den dækker op til 10.000 kr. årligt for ufaglærte, faglærte og personer med en kort/mellemlang videregående uddannelse (op til professionsbachelorniveau.)

Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et svar i din postkasse til Digital Post. Der kan gå op til 4 uger efter ansøgningsfristen, før du modtager dit svar.

Framelding til et modul skal ske skriftligt til evu@kp.dk og følgende betingelser gælder:

 • Hvis du framelder dig senest fire uger før modulets start, kan du få refunderet din deltagerbetaling for det pågældende modul.
 • Hvis du framelder dig mindre end fire uger før modulets start, hæfter du for hele deltagerbetalingen for det pågældende modul.
 • Hvis du tilmelder dig mindre end fire uger før modulets start hæfter du for hele deltagerbetalingen ved en evt. framelding

Efterår 2025

Pædagogik i det interkulturelle samfund

Start- og slutdato

01.09.25 - 31.01.26

Tilmeldingsfrist

15.11.25

Nummer

0618470

Ledighed

Ledige pladser

Pris

Annonceres senere

Hvor

Tagensvej 18, 2200 København N

ECTS

10

Hvornår

Tirsdag 9.00-12.30. Typisk 6-10 undervisningsgange.

Kontakt

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål. For at vi kan besvare dine spørgsmål bedst og hurtigst muligt, bedes du vælge, om du vil tale med studieservice eller en faglig kontaktperson. Læs mere herunder.

Kontakt studieservice, hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse eller andre praktiske forhold.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider

Mandag, tirsdag, torsdag og fredag: kl. 9.00-14.00

Onsdag: kl. 11.00-14.00

OBS

Ændrede åbningstider i uge 28-31:

Kl. 9.00-12.00 alle dage.

Leon Dalgas Jensen

Lektor

+45 41 89 72 98