Gå til indhold

Information om coronavirus

Pårørende- og netværkssamarbejde

Samarbejde og kommunikation med pårørende på handicap- og psykiatriområdet

Dette modul på 10 ECTS er en del af uddannelsesretningen psykosocialt arbejdeden sociale diplomuddannelse. Du kan læse modulet som en del af en hel uddannelse eller som et selvstændigt modul, der opkvalificerer dig fagligt.

Samarbejde med pårørende og andet netværk har afgørende betydning for at sikre en sammenhængende og meningsfyldt indsats for den enkelte borger på handicap- og psykiatriområdet. Københavns Professionshøjskole har i samarbejde med en række pårørende og medarbejdere på socialområdet udviklet et modul i pårørende/forældresamarbejde.

Det får du ud af modulet

Gennem teori og praksis

At give et løft til pårørende- og netværkssamarbejdet, baseret på teori og praksis – tæt koblet til deltagernes daglige samarbejde med pårørende, forældre og andet netværk.
Give deltagerne konkrete metoder/redskaber til at arbejde med kulturforandring med henblik på øget og bedre pårørende- og netværkssamarbejde
Opkvalificering af pårørende- og netværkssamarbejdet gennem fokus på kommunikation samt øget indsigt i de pårørendes livssituation

Det faglige indhold

På modulet vil vi blandt andet behandle følgende emner:

Kommunikation og kommunikationsredskaber i pårørende- og forældresamarbejde
Sorg og Krise
Kultur og kulturforandringer
Jura, etik og magt
Samskabelse

Hvem er målgruppen

Modulet henvender sig til dig der arbejder fx på et botilbud eller specialtilbud med børn, unge eller voksne på handicap- eller psykiatriområdet eller måske sidder i en myndighedsfunktion.

Praktiske oplysninger

Modulet består á 8 undervisningsdage plus et eksamensseminar på ca. 6 timer (9 – 15) og afsluttes med en mundtlig eksamen med et skriftligt oplæg.

Modulet udbydes som et valgmodul under Den Sociale Diplomuddannelse under valgmodulet Pårørende- og netværkssamarbejde, og kan studeres selvstændigt eller som led i en hel diplomuddannelse.

Modulet udbydes også som et rekvireret skræddersyet forløb for eksempelvis en kommune der ønsker at opkvalificere indsatsen omkring pårørendesamarbejde. Læs mere om skræddersyet forløb her

Tilmelding

Adgangskrav

For at blive optaget på en diplomuddannelse eller på et modul skal du have en af følgende uddannelser:

 • Professionsbacheloruddannelse
 • Akademiuddannelse
 • Diplomuddannelse
 • Bacheloruddannelse
 • Kandidatuddannelse
 • Anden relevant uddannelse mindst på niveau med en kort, videregående uddannelse eller en reguleret videregående voksenuddannelse

Du skal desuden have to års relevant erhvervserfaring efter afsluttet grunduddannelse.

Hvis du ikke opfylder det formelle adgangskrav om relevant uddannelse, kan du søge om en realkompetencevurdering og måske optages på det grundlag. Du skal dog fortsat have to års relevant erhvervserfaring.

​Læs mere om realkompetencevurdering

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du opfylder adgangskravene, er du velkommen til at kontakte os.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Forsøgsordning

Som led i en treårig forsøgsordning gældende fra 1. august 2019 til og med 31. juli 2022 fjernes kravet om to års relevant erhvervserfaring efter adgangsgivende uddannelse for ansøgere, der opfylder følgende tre kriterier:

 • Du har en akademiuddannelse under Uddannelses- og Forskningsministeriet som højeste forudgående uddannelse.
 • Du har relevant erhvervserfaring på mindst fire år efter ungdomsuddannelse bag dig.
 •  Du er i relevant beskæftigelse ved optag på diplomuddannelsen.

Alle tre kriterier skal opfyldes for at blive optaget på uddannelsen.

Sådan søger du

Du søger online ved at klikke på “Ansøg” på det modul, du ønsker at søge optagelse på.

Her vedhæfter du også dokumentation for både uddannelse og erhvervserfaring.

 • Dokumentation for uddannelse kan være relevante eksamensbeviser.
 • Dokumentation for to års erhvervserfaring efter afsluttet adgangsgivende uddannelse kan fx være en bekræftelse fra din arbejdsplads eller lønseddel, hvor din anciennitet fremgår (et CV er ikke gyldig dokumentation).

Ansøgningsfrister

Ansøgningsfrist for hvert modul fremgår af modulbeskrivelsen på kp.dk.

Vi modtager ansøgninger til ledige pladser frem til studiestart. Kontakt os for information om ledige pladser:
Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider:

Mandag til torsdag kl. 9.00-14.00
Fredag kl. 11.00-14.00

Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et optagelsesbrev i din e-Boks. Der kan gå op til 4 uger efter ansøgningsfristen, før du modtager dit optagelsesbrev.

Framelding til et modul skal ske skriftligt til evu@kp.dk og følgende betingelser gælder:

 • Hvis du framelder dig senest fire uger før modulets start, kan du få refunderet din deltagerbetaling for det pågældende modul.
 • Hvis du framelder dig mindre end fire uger før modulets start, hæfter du for hele deltagerbetalingen for det pågældende modul.
 • Hvis du tilmelder dig mindre end fire uger før modulets start, kan du ikke framelde dig og hæfter for hele deltagerbetalingen for det pågældende modul.

Pårørende- og netværkssamarbejde

Start- og slutdato

07.09.21 - 16.12.21

Tilmeldingsfrist

25.07.21

Pris

11.950 kr.

Hvor

Tagensvej 18

Kontakt

Kontakt KP, hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding eller optagelse, eller hvis du har brug for yderligere information om en uddannelse eller et kursus.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider
Mandag til torsdag kl. 9.00-14.00
Fredag kl. 11.00-14.00