Gå til indhold

Organiseringen af beskæftigelsesindsatsen

Vil du gerne arbejde som virksomhedskonsulent i fx et jobcenter eller en A-kasse? Med modulet Organiseringen af Beskæftigelsesindsatsen lærer du at varetage lettere sagsbehandlingsopgaver, ligesom du bliver rustet til at arbejde i en politisk styret organisation.

Dette modul på 10 ECTS er en del af akademiuddannelsen i beskæftigelse. Du kan læse modulet som en del af en hel uddannelse eller som et selvstændigt modul, der opkvalificerer dig fagligt.

Bliv beskæftigelseskonsulent

6-ugers jobrettet uddannelse

Det er muligt at tage dette modul som et særligt forløb for ledige, hvor udgiften afholdes af a-kassen eller jobcentret.

Om modulet

Hvad får du ud af modulet?

Modulet giver dig den nødvendige viden om, hvad der kendetegner en politisk styret organisation. Du får indsigt i, hvilke opgaver beskæftigelsesindsatsen varetager, og hvordan den organiseres i praksis. Derudover lærer du, hvordan indsatsen fastlægges med udgangspunkt i de beskæftigelsespolitiske mål og jobcentrets beskæftigelsesplaner, ligesom du lærer at lave beskæftigelsesplaner.

Fagligt fokus

Når du har gennemført modulet, vil du have konkret viden om:

 • Hvilke opgaver beskæftigelsesindsatsen varetager samt organiseringen og styringen af beskæftigelsesindsatsen
 • Hvad der kendetegner en politisk styret organisation

Du får følgende færdigheder:

 • Du kan analysere og forstå, hvordan beskæftigelsesindsatsen styres organisatorisk og politisk
 • Du kan anvende din viden til at forstå og vurdere praksisnære problemstillinger
 • Du kan reflektere over beskæftigelsesplaners betydning for egen praksis
 • Du kan reflektere over og evaluere egen og andres indsats i forhold til udvikling af praksis

Du vil have kompetencer til at:

 • Varetage lettere sagsbehandlingsopgaver
 • Identificere hvornår andre samarbejdspartnere bør inddrages
 • Tilegne dig ny viden på området

Modulet har følgende indhold:

 • Hovedtræk i beskæftigelsesområdets fremvækst og udvikling
 • Organisering af beskæftigelsesindsatsen, herunder områdets forskellige sektorer og aktører samt deres rollefordeling
 • Styring af beskæftigelsesindsatsen – rammer, mål og redskaber som beskæftigelsesplaner, driftsøkonomi, rettidighed, refusioner og kvalitetssikring
 • Modeller for organisering af samarbejdet imellem myndighedsudøver og samarbejdspartnere – herunder virksomheder og andre aktører – såsom BUM
 • Arbejdsmarkedsforhold såsom flaskehalse, brancher samt regionale arbejdsmarkedsforhold samt den overordnede strukturelle udvikling på arbejdsmarkedet og dens betydning for forskellige beskæftigelsesmuligheder
 • Indsatsens målgrupper; aktuelt anvendte kategoriseringssystemer og indsatsformer overfor forskellige grupper af ledige, sammenhængen imellem udviklingen på arbejdsmarkedet og forandringer i indsatsens målgrupper

Tilmelding

Adgangskrav

For at blive optaget på en akademiuddannelse eller på et modul skal du have en af følgende uddannelser:

 1. Relevant erhvervsuddannelse
 2. Relevant grunduddannelse for voksne (GVU)
 3. Gymnasial uddannelse
 4. Relevant uddannelse på mindst samme niveau som nr. 1-3

Du skal desuden have mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse. Det er ikke et krav, at du er i arbejde, når du starter på modulet, men du forventes at kunne bringe dine erfaringer fra praksis ind i undervisningen, uanset om det er tidligere eller aktuel praksis.

Relevant erhvervserfaring, som er opnået sideløbende med en relevant erhvervsuddannelse, medregnes ved optagelse på akademiuddannelsen.

Hvis du ikke opfylder det formelle adgangskrav, kan du søge om en realkompetencevurdering og måske optages på det grundlag.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du opfylder adgangskravene, er du velkommen til at kontakte KP på evu@kp.dk

Sådan søger du

Du søger online ved at klikke på “Tilmeld” på det modul, du ønsker at søge optagelse på.

Her vedhæfter du også dokumentation for både uddannelse og erhvervserfaring.

 • Dokumentation for uddannelse kan være relevante eksamensbeviser.
 • Dokumentation for to års erhvervserfaring efter afsluttet adgangsgivende uddannelse kan fx være en bekræftelse fra din arbejdsplads eller lønseddel, hvor din anciennitet fremgår.

Ansøgningsfrister

Ansøgningsfrist for hvert modul fremgår af modulbeskrivelsen på kp.dk.

Vi modtager ansøgninger til ledige pladser frem til studiestart.

Hvis modulet stadig fremgår af kp.dk med en ”Ansøg-knap” efter tilmeldingsfristen, er der stadig ledige pladser, og du er velkommen til at ansøge. Hvis der er venteliste, fremgår det af modulet.

Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et svar i din postkasse til Digital Post. Der kan gå op til 4 uger efter ansøgningsfristen, før du modtager dit svar.

Framelding til et modul skal ske skriftligt til evu@kp.dk og følgende betingelser gælder:

 • Hvis du framelder dig senest fire uger før modulets start, kan du få refunderet din deltagerbetaling for det pågældende modul.
 • Hvis du framelder dig mindre end fire uger før modulets start, hæfter du for hele deltagerbetalingen for det pågældende modul.
 • Hvis du tilmelder dig mindre end fire uger før modulets start hæfter du for hele deltagerbetalingen ved en evt. framelding

VIGTIGT!

Er en tilmeldingsfrist overskredet, kan du stadig tilmelde dig, hvis knappen “Mere info” er grøn.

Hvis det er første gang, du tilmelder dig et modul i vores nye tilmeldingssystem, skal du undervejs bekræfte din e-mailadresse via en mail, som er sendt til den mailadresse, du angiver. Ellers går din tilmelding ikke igennem.

Du modtager din kvittering for tilmelding på mail tidligst tre timer efter, du har tilmeldt dig.

Forår 2024

Organiseringen af beskæftigelsesindsatsen

Start- og slutdato

08.04.24 - 28.06.24

Tilmeldingsfrist

25.02.24

Pris

13.340 kr.

Hvor

Tagensvej 18, 2200 København N

Nummer

0508642

Kontakt

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål. For at vi kan besvare dine spørgsmål bedst og hurtigst muligt, bedes du vælge, om du vil tale med studieservice eller en faglig kontaktperson. Læs mere herunder.

Kontakt studieservice, hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse eller andre praktiske forhold.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider

Mandag, tirsdag, torsdag og fredag: kl. 9.00-14.00

Onsdag: kl. 11.00-14.00

Ole Mølholm Jensen

Chefkonsulent

+45 24 29 64 15