Gå til indhold

Ordblindevenlige greb i undervisningen på FGU

For at gøre undervisningen i FGU ordblindevenlig skal alle lærere i alle fag have et fælles fokus på hvordan elever med ordblindhed kan kompenseres gennem fx brug af it-værktøjer og differentiering af undervisning, og på hvordan eleverne får mulighed for at udvikle deres skriftsproglige kompetencer.

Om kurset

Det får du ud af kurset

På kurset lærer du gode greb til at planlægge, gennemføre og evaluere din undervisning, så elever med ordblindhed får de bedste muligheder for at deltage med et godt udbytte og opleve faglig trivsel. Du lærer, hvordan du kan støtte dine ordblinde elever i deres læsning og skrivning, og du får viden om, hvordan du relevant kan inddrage læse- og skriveteknologi.

Det faglige indhold på kurset

På kurset arbejder vi med metoder til at støtte elevernes læse- og skriveaktiviteter med et løbende fokus på brug af læse-skriveteknologi. Kurset tager udgangspunkt i konkrete undervisningsforløb og aktiviteter, som du gerne vil gennemføre, og du vil få sparring på idéudkast og mulighed for at samle op på de erfaringer, du gør dig undervejs.

Om undervisningen

Kurset veksler mellem korte oplæg, øvelser i par eller mindre grupper og med tid afsat til sparring og feedback på konkrete undervisningsaktiviteter og -forløb, som du vil lave i praksis. Afhængig af ønsker og behov vil der være mulighed for afprøvning af læse- og skriveteknologi og redskaber til stilladsering af fx skriveaktiviteter.

Hvem deltager?

Alle almen- og faglærere på FGU

Tilmelding

Optagelse sker efter først-til-mølle-princippet.

Efter tilmeldingsfristens udløb tager vi stilling til, hvilke kurser og temadage vi kan gennemføre, og hvilke vi må aflyse.

Hvis kurset stadig fremgår af kp.dk med en ”Ansøg-knap” efter tilmeldingsfristen, er der stadig ledige pladser, og du er velkommen til at tilmelde dig. Hvis der er venteliste, fremgår det af kurset.

Alle meddelelser vedrørende optagelse og aflysning sendes som Digital Post.

  • Hvis du framelder dig inden tilmeldingsfristen, kan du få refunderet din deltagerbetaling for det pågældende kursus
  • Hvis du framelder dig efter tilmeldingsfristen, hæfter du for hele deltagerbetalingen for det pågældende kursus
  • Hvis du tilmelder dig efter tilmeldingsfristens udløb, hæfter du for hele deltagerbetalingen for det pågældende kursus, hvis du framelder dig
  • Hvis du bliver forhindret eller syg inden kursusstart, har din arbejdsplads mulighed for at sende en anden medarbejder
  • Alle afmeldinger og ombytninger skal sendes skriftligt til kursus@kp.dk

Prisen fremgår af hvert enkelt kursusopslag.

Alle kursuspriser er angivet med og uden moms. På kurser udbudt under åben uddannelse tillægges der ikke moms på fakturaen. Det fremgår af prisen på det enkelte kursusopslag, om der tillægges moms, markeret med.

Når du er blevet optaget på et kursus, sender vi en elektronisk faktura til betaleren, der skal betales i henhold til den betalingsdato, som står på fakturaen. Når betalingen er registreret, har du ret til at deltage i undervisningen.

Der udstedes et kursusbevis efter afslutning af kurser på minimum 12 timer. For at modtage et bevis må du som kursist maksimalt have haft 20 % fravær på kurset. Kursusbeviser sendes som Digital Post.

Der udstedes ikke bevis for en temadag.

VIGTIGT!

Er en tilmeldingsfrist overskredet, kan du stadig tilmelde dig, hvis knappen “Mere info” er grøn.

Hvis det er første gang, du tilmelder dig et kursus i vores nye tilmeldingssystem, skal du undervejs bekræfte din e-mailadresse via en mail, som er sendt til den mailadresse, du angiver. Ellers går din tilmelding ikke igennem.

Du modtager din kvittering for tilmelding på mail tidligst tre timer efter, du har tilmeldt dig.

Der er pt. ingen aktive hold. Vi opdaterer denne side, så snart vi åbner for tilmelding til nye hold.

Har du spørgsmål til hold og tilmelding, kan du kontakte os på tlf.: 72 48 75 40 eller mail: evu@kp.dk

Kontakt

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål. For at vi kan besvare dine spørgsmål bedst og hurtigst muligt, bedes du vælge, om du vil tale med studieservice eller en faglig kontaktperson. Læs mere herunder.

Kontakt studieservice, hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse eller andre praktiske forhold.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider

Mandag, tirsdag, torsdag og fredag: kl. 9.00-14.00

Onsdag: kl. 11.00-14.00

Martin Hauerberg Olsen

Lektor

+45 41 89 85 45

Vibeke Sønderberg Asmussen

Lektor

+45 41 89 71 25