Gå til indhold

Ordblindevenlige greb i grundskolens engelskundervisning

Kurset introducerer dig til didaktiske greb i den fælles almenundervisning, der kan øge de ordblinde elevers deltagelse og læringsudbytte.

Om kurset

Det får du ud af kurset

Kurset giver dig dybere indblik i barrierer og muligheder for elever med ordblindhed i engelskundervisningen, og du får lejlighed til at erfaringsdele og danne netværk med andre engelsklærere.

Det faglige indhold på kurset

Kurset har særligt fokus på 3.-10. klassetrin og introducerer til forskellige greb, der kan styrke de ordblinde elevers tilegnelse af læse- og stavefærdigheder, mundtligt ordforråd og mere sikker ordkontrol samt teknologiunderstøttede skrivestrategier, samtidig med at grebene også kan komme de øvrige elever til gavn.

Om undervisningen

Kursusforløbet veksler mellem faglige oplæg, fælles drøftelser og praktiske aktiviteter i mindre grupper. Imellem kursusdagene lægges der op til undersøgelse og refleksion over egen praksis og afprøvning af forskellige greb, der kan styrke ordblinde elevers læringsudbytte.

Underviserne på kurset er Martin Hauerberg Olsen, lektor på Københavns Professionshøjskole, og Dorte Gørtz, indehaver af kursusvirksomheden English4all.dk og ordblindelærer ved VUC Roskilde. De har begge mange års erfaring med at undervise børn, unge og voksne med ordblindhed i engelsk.

Hvem deltager?

Kurset er for dig, som er engelsklærer (mellem 3. og 10. klassetrin) eller engelskvejleder i grundskolen. Interesserede læsevejledere er også meget velkomne.

Tilmelding

Optagelse sker efter først-til-mølle-princippet.

Efter tilmeldingsfristens udløb tager vi stilling til, hvilke kurser og temadage vi kan gennemføre, og hvilke vi må aflyse.

Hvis kurset stadig fremgår af kp.dk med en ”Ansøg-knap” efter tilmeldingsfristen, er der stadig ledige pladser, og du er velkommen til at tilmelde dig. Hvis der er venteliste, fremgår det af kurset.

Alle meddelelser vedrørende optagelse og aflysning sendes som Digital Post.

  • Hvis du framelder dig inden tilmeldingsfristen, kan du få refunderet din deltagerbetaling for det pågældende kursus
  • Hvis du framelder dig efter tilmeldingsfristen, hæfter du for hele deltagerbetalingen for det pågældende kursus
  • Hvis du tilmelder dig efter tilmeldingsfristens udløb, hæfter du for hele deltagerbetalingen for det pågældende kursus, hvis du framelder dig
  • Hvis du bliver forhindret eller syg inden kursusstart, har din arbejdsplads mulighed for at sende en anden medarbejder
  • Alle afmeldinger og ombytninger skal sendes skriftligt til kursus@kp.dk

Prisen fremgår af hvert enkelt kursusopslag.

Alle kursuspriser er angivet med og uden moms. På kurser udbudt under åben uddannelse tillægges der ikke moms på fakturaen. Det fremgår af prisen på det enkelte kursusopslag, om der tillægges moms, markeret med.

Når du er blevet optaget på et kursus, sender vi en elektronisk faktura til betaleren, der skal betales i henhold til den betalingsdato, som står på fakturaen. Når betalingen er registreret, har du ret til at deltage i undervisningen.

Der udstedes et kursusbevis efter afslutning af kurser på minimum 12 timer. For at modtage et bevis må du som kursist maksimalt have haft 20 % fravær på kurset. Kursusbeviser sendes som Digital Post.

Der udstedes ikke bevis for en temadag.

Forår 2025

Ordblindevenlige greb i grundskolens engelskundervisning

Start- og slutdato

14.01.25 - 07.02.25

Tilmeldingsfrist

13.12.24

Nummer

0937110

Ledighed

Ledige pladser

Pris

Privatpersoner betaler moms, og virksomheder betaler ikke moms.

8.315 kr.

6.652 kr. ekskl. moms

Hvor

Tagensvej 18, 2200 København

Hvornår

Fire kursusgange kl. 9.00-14.00: d. 14.01.25, 22.01.25, 27.01.25 og 07.02.25

Kontakt

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål. For at vi kan besvare dine spørgsmål bedst og hurtigst muligt, bedes du vælge, om du vil tale med studieservice eller en faglig kontaktperson. Læs mere herunder.

Kontakt studieservice, hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse eller andre praktiske forhold.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider

Mandag, tirsdag, torsdag og fredag: kl. 9.00-14.00

Onsdag: kl. 11.00-14.00

Martin Hauerberg Olsen

Lektor

+45 41 89 85 45