Gå til indhold

Ordblindevenlige greb i engelskundervisningen i gymnasiet

Bliv introduceret til didaktiske greb, der kan gøre din engelskundervisning mere tilgængelig for elever med ordblindhed

Det får du ud af kurset

Du lærer forskellige greb til at tilrettelægge og gennemføre din engelskundervisning, så elever med ordblindhed får de bedste muligheder for at deltage med et godt udbytte og opleve faglig trivsel.

Du lærer, hvordan du kan støtte dine ordblinde elever i deres mundtlige og skriftlige sprogtilegnelse på engelsk, og du får viden om, hvordan du relevant kan inddrage læse- og skriveteknologi. Du får desuden viden om, hvordan flere af de ordblindevenlige greb også kan tilgodese de øvrige elevers læring.

Jeg savnede konkrete råd og nyttige greb til, hvordan undervisningen kan gennemføres bedre for elever med dysleksi. Københavns Professionshøjskole har hjulpet mig med helt konkrete råd til, hvordan jeg kunne arbejde med blandt andet terminologi i et enkelt og gnidningsfrit kursusforløb.
, Gymnasielærer på Niels Brock

Det faglige indhold på kurset

På kursusdagen zoomer vi ind på krydsfeltet mellem ordblindhed som læringsforudsætning og tilegnelsen af engelsk som fremmedsprog. Vi vil bl.a. komme ind på det engelske skriftsprogs indretning og udfordringer for elever med ordblindhed, tilegnelse af ordkendskab, skriveundervisning og sproglig vejledning samt læse- og skrivestøttende software.

Om undervisningen

Kursusdagen veksler mellem underviseroplæg, gruppearbejde og erfaringsudveksling.

Hvem deltager

Kurset er for dig der er engelsklærer eller læsevejleder på hf/htx/stx/hhx/htx/eux. Ledere eller andre engelskfaglige ressourcepersoner i de gymnasiale uddannelser er også meget velkomne.

Tilmelding

Optagelse sker efter først-til-mølle-princippet.

Efter tilmeldingsfristens udløb tager vi stilling til, hvilke kurser og temadage vi kan gennemføre, og hvilke vi må aflyse.

Hvis kurset stadig fremgår af kp.dk med en ”Ansøg-knap” efter tilmeldingsfristen, er der stadig ledige pladser, og du er velkommen til at tilmelde dig. Hvis der er venteliste, fremgår det af kurset.

Alle meddelelser vedrørende optagelse og aflysning sendes som Digital Post.

  • Hvis du framelder dig inden tilmeldingsfristen, kan du få refunderet din deltagerbetaling for det pågældende kursus
  • Hvis du framelder dig efter tilmeldingsfristen, hæfter du for hele deltagerbetalingen for det pågældende kursus
  • Hvis du tilmelder dig efter tilmeldingsfristens udløb, hæfter du for hele deltagerbetalingen for det pågældende kursus, hvis du framelder dig
  • Hvis du bliver forhindret eller syg inden kursusstart, har din arbejdsplads mulighed for at sende en anden medarbejder
  • Alle afmeldinger og ombytninger skal sendes skriftligt til kursus@kp.dk

Prisen fremgår af hvert enkelt kursusopslag.

Alle kursuspriser er angivet med og uden moms. På kurser udbudt under åben uddannelse tillægges der ikke moms på fakturaen. Det fremgår af prisen på det enkelte kursusopslag, om der tillægges moms, markeret med.

Når du er blevet optaget på et kursus, sender vi en elektronisk faktura til betaleren, der skal betales i henhold til den betalingsdato, som står på fakturaen. Når betalingen er registreret, har du ret til at deltage i undervisningen.

Der udstedes et kursusbevis efter afslutning af kurser på minimum 12 timer. For at modtage et bevis må du som kursist maksimalt have haft 20 % fravær på kurset. Kursusbeviser sendes som Digital Post.

Der udstedes ikke bevis for en temadag.

Forår 2024

Ordblindevenlige greb i engelskundervisningen på gymnasiet

Start- og slutdato

08.04.24 - 19.04.24

Tilmeldingsfrist

08.03.24

Nummer

0618100

Ledighed

Ledige pladser

Pris

Privatpersoner betaler moms, og virksomheder betaler ikke moms.

4.364 kr.

3.491 kr. ekskl. moms

Hvor

Tagensvej 18, 2200 København

Hvornår

To kursusdage: kl. 9.30-15.30, 08.04.24 & kl. 9.30-14.30, 19.04.24

Kontakt

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål. For at vi kan besvare dine spørgsmål bedst og hurtigst muligt, bedes du vælge, om du vil tale med studieservice eller en faglig kontaktperson. Læs mere herunder.

Kontakt studieservice, hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse eller andre praktiske forhold.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider

Mandag, tirsdag, torsdag og fredag: kl. 9.00-14.00

Onsdag: kl. 11.00-14.00

Martin Hauerberg Olsen

Lektor

+45 41 89 85 45