Gå til indhold
Pædagog i børnehave

Opkvalificeringspuljen på dagtilbudsområdet

Opkvalificeringspuljen på dagtilbudsområdet er en del af finansloven for 2023, og nu er rammerne for puljen på plads. Vi kan hjælpe jer med at give dagtilbudsområdet et løft ved at uddanne og efteruddanne jeres personale.

Opkvalificeringspuljen skal være med til at give dagtilbudsområdet et løft og sikre, at personalet i dagtilbuddene er engageret og kvalificeret. Gennem puljen får I adgang til at uddanne flere pædagoger og pædagogiske assistenter og til at videreuddanne pædagogisk personale og opkvalificere jeres ledelse.

Om Opkvalificeringspuljen

Målgruppen er pædagogisk personale i kommunale dagtilbud. De kan gives et kompetenceløft gennem midler fra puljen. Det gælder både uddannelse af ufaglært personale og efter- og videreuddannelse af uddannet, pædagogisk personale.

Opkvalificeringpuljen på dagtilbudsområdet dækker formelt kompetencegivende aktiviteter på dagtilbudsområdet. Det dækker dels over uddannelse af uuddannet personale – fx gennem uddannelsen til Pædagogisk Assistent eller Meritpædagog og dels over efter- og videreuddannelse af allerede uddannet personale. Det kan fx være gennem akademi- eller diplommoduler og fagspecifikke kurser.

Midlerne udmøntes til kommunerne ved direkte statslig tildeling. Tildelingen foregår uden forudgående ansøgning og baseres på kommunens forventede børnetal.

Midlerne dækker deltagerbetaling på uddannelsesforløb, studierelaterede udgifter, administrationsomkostninger og uformel opkvalificering.

Pia Gelardi

Chefkonsulent

+45 24 29 64 36

Kompetenceudvikling af pædagogiske ledere

Sharmila Holmstrøm Juhlin

Chefkonsulent

+45 41 89 84 28

Kompetenceudvikling af pædagogisk personale

Martin Sørensen

Lektor

+45 41 89 80 07

Kontaktperson fra meritpædagoguddannelsen

Kristine Andersen

Uddannelsesleder

+45 41 89 80 27

Kontaktperson for pædagogisk assistentuddannelse