Gå til indhold

Omsorg for den demente borger

Vil du være med til at skabe værdi i dagligdagen for personer med demens og deres pårørende og blive i stand til at gribe ind, når behovet opstår?

Dette modul på 10 ECTS er en del af akademiuddannelsen i socialt arbejde. Du kan læse modulet som en del af en hel uddannelse eller som et selvstændigt modul, der opkvalificerer dig fagligt.

Om modulet

Modulet klæder dig på til at arbejde med demente borgere, og du får kompetencerne til at kunne yde en kvalificeret omsorg, der skaber værdi i dagligdagen for den enkelte og deres pårørende. Du lærer at håndtere uhensigtsmæssige handlemønstre ved hjælp af en række forskellige redskaber og får indsigt i de faktorer, der påvirker den dementes situation.

Fagligt fokus

Modulet henvender sig primært til SOSU-assistenter samt administrativt eller pædagogisk personale, der til dagligt arbejder med demente borgere og/eller ønsker specialisering eller opkvalificering inden for demensområdet.

Når du har gennemført modulet, vil du have konkret viden om:

 • Konkrete metoder til omsorgsarbejdet med personer med demens samt deres pårørende
 • De faktorer, der påvirker den dementes situation

Du får følgende færdigheder:

 • Du kan tilrettelægge meningsfulde dagligdagsaktiviteter for personer med demens
 • Du kan kommunikere og samarbejde hensigtsmæssigt med pårørende

Du vil have kompetencer til at:

 • Yde kvalificeret omsorg for demente borgere og deres pårørende
 • Håndtere uhensigtsmæssige handlemønstre hos personer med demens

Modulet har følgende indhold:

 • Den normale aldring
 • Udredning og symptomkomplekset ved demens
 • Socialpædagogisk omsorg
 • Kommunikation med borgere med demens og samarbejde med pårørende
 • Dagligdagsaktiviteter for borgere med demens – i hjemmet og på plejecentret
 • Rehabiliterende redskaber til at få hverdagen til at fungere bedre
 • Plejeløsninger ved uhensigtsmæssige handlemønstre

Studerende fortæller om uddannelsen

I filmen fortæller to tidligere studerende på akademiuddannelsen i socialt arbejde med uddannelsesretningen ‘demens’, hvad de har fået ud af at tage uddannelsen.

Stillbillede fra filmen

Tilmelding

Adgangskrav

For at blive optaget på en akademiuddannelse eller på et modul skal du have en af følgende uddannelser:

 1. Relevant erhvervsuddannelse
 2. Relevant grunduddannelse for voksne (GVU)
 3. Gymnasial uddannelse
 4. Relevant uddannelse på mindst samme niveau som nr. 1-3

Du skal desuden have mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse. Det er ikke et krav, at du er i arbejde, når du starter på modulet, men du forventes at kunne bringe dine erfaringer fra praksis ind i undervisningen, uanset om det er tidligere eller aktuel praksis.

Relevant erhvervserfaring, som er opnået sideløbende med en relevant erhvervsuddannelse, medregnes ved optagelse på akademiuddannelsen.

Hvis du ikke opfylder det formelle adgangskrav, kan du søge om en realkompetencevurdering og måske optages på det grundlag.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du opfylder adgangskravene, er du velkommen til at kontakte KP på evu@kp.dk

Sådan søger du

Du søger online ved at klikke på “Tilmeld” på det modul, du ønsker at søge optagelse på.

Her vedhæfter du også dokumentation for både uddannelse og erhvervserfaring.

 • Dokumentation for uddannelse kan være relevante eksamensbeviser.
 • Dokumentation for to års erhvervserfaring efter afsluttet adgangsgivende uddannelse kan fx være en bekræftelse fra din arbejdsplads eller lønseddel, hvor din anciennitet fremgår (et CV er ikke gyldig dokumentation).

Ansøgningsfrister

Ansøgningsfrist for hvert modul fremgår af modulbeskrivelsen på kp.dk.

Vi modtager ansøgninger til ledige pladser frem til studiestart.

Hvis modulet stadig fremgår af kp.dk med en ”Ansøg-knap” efter tilmeldingsfristen, er der stadig ledige pladser, og du er velkommen til at ansøge. Hvis der er venteliste, fremgår det af modulet.

Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et optagelsesbrev i din e-Boks. Der kan gå op til 4 uger efter ansøgningsfristen, før du modtager dit optagelsesbrev.

Framelding til et modul skal ske skriftligt til evu@kp.dk og følgende betingelser gælder:

 • Hvis du framelder dig senest fire uger før modulets start, kan du få refunderet din deltagerbetaling for det pågældende modul.
 • Hvis du framelder dig mindre end fire uger før modulets start, hæfter du for hele deltagerbetalingen for det pågældende modul.
 • Hvis du tilmelder dig mindre end fire uger før modulets start, kan du ikke framelde dig og hæfter for hele deltagerbetalingen for det pågældende modul.

VIGTIGT!

Er en tilmeldingsfrist overskredet, kan du stadig tilmelde dig, hvis knappen “Mere info” er grøn.
Hvis det er første gang, du tilmelder dig et modul i vores nye tilmeldingssystem, skal du undervejs bekræfte din e-mailadresse via en mail, som er sendt til den mailadresse, du angiver. Ellers går din tilmelding ikke igennem.
Du modtager din kvittering for tilmelding på mail tidligst tre timer efter, du har tilmeldt dig.

efterår 2023

Omsorg for den demente borger

Start- og slutdato

01.09.23 - 31.01.24

Tilmeldingsfrist

21.07.23

Pris

Annonceres senere

Hvor

Tagensvej 18, 2200 København N

Kontakt

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål. For at vi kan besvare dine spørgsmål bedst og hurtigst muligt, bedes du vælge, om du vil tale med studieservice eller en faglig kontaktperson. Læs mere herunder.

Kontakt studieservice, hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse eller andre praktiske forhold.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider

Mandag til torsdag kl. 9.00-14.00
Fredag kl. 11.00-14.00

Gry Segoli

Adjunkt

+45 51 63 27 24