Gå til indhold
Kvinde i samtale med mand

Offentlige lederuddannelser gør lederne bedre

Lederuddannelse er relevant for ledernes daglige praksis og gør en forskel for lederes adfærd. Det er to af hovedkonklusionerne i rapporten 'Eftersyn af de offentlige lederuddannelser'.

Af Ghita Vejlebo og Niels Ejersbo, videreuddannelsesleder og vicedirektør på Københavns Professionshøjskole.

”Løsningen er ledelse” – Det har i mange år været budskabet, når offentlige institutioner står med problemer eller har svært ved at levere tilstrækkelig service til borgerne. Det er blevet fremhævet, at netop ledelsen og måden at lede på adskiller succesfulde institutioner fra mindre succesfulde. Forskningen har historisk set undersøgt, om offentlig ledelse faktisk har betydning for resultaterne i en organisation, og der er efterhånden enighed om, at ledelse, og hvor godt organisationer klarer sig, hænger sammen. Så hvis løsningen er ledelse, må det naturlige spørgsmål være: Hvordan sikrer vi, at ledelsen udvikles på en måde, så den offentlige sektor og dens ydelser til borgerne bliver bedre?

Eftersynet har givet os mere viden

Ledelseskommissionens arbejde satte en debat i gang om, hvorvidt lederuddannelserne bidrager positivt til at udvikle ledelse i den offentlige sektor. Diskussionen var dog baseret på et meget begrænset datagrundlag og bidrog ikke nødvendigvis til større viden om lederuddannelserne og deres betydning for offentlige institutioner.
Med Uddannelses- og Forskningsstyrelsens Eftersyn af de offentlige lederuddannelser fra september 2021 står vi i en meget bedre situation. Som en del af eftersynet er der gennemført en lang række analyser af virkninger af lederuddannelserne og af aftageres og deltageres oplevelser af uddannelserne. Det giver os en unik mulighed for at vurdere, om lederuddannelserne bidrager til at udvikle ledelsen i den offentlige sektor.

Lederuddannelse gør en forskel for lederes adfærd

Arbejdsgruppen bag eftersynet har fået gennemført en analyse af forskning i effekter af offentlige lederuddannelser. Den viser, at der er en positiv sammenhæng mellem lederuddannelser og flere såkaldte praksisnære effekter, fx samstemmende opfattelser af udøvet ledelsesstil, jobtilfredshed, brugerorientering, organisatorisk læring, arbejdsmiljø og implementering af teamstruktur.

Vil du vide mere?

Er du nysgerrig efter at læse om, hvad Københavns Professionshøjskole udbyder af lederuddannelser og kompetenceudvikling til ledere? Så se her:

Tag en diplomuddannelse i ledelse og få en lederuddannelse, der giver dig et stærkt fundament og nye handlekompetencer.

På Københavns Professionshøjskole får du en lederuddannelse, der er praksisorienteret. Lederuddannelsen sætter dine erfaringer i spil og tager udgangspunkt i de udfordringer, du og din organisation står overfor.

Få skræddersyet hjælp til udvikling af jeres ledelse og organisatoriske kapacitet.

Kontaktperson

Susanne Ørum Foss

Videreuddannelsesleder

+45 24 29 65 13