Gå til indhold

Offentlig budgetlægning og økonomistyring (kan rekvireres)

Budgettet - og hvordan man holder det!

Med dette modul får du kendskab til udarbejdelse og opfølgning af et offentligt budget.

Om modulet

Du lærer at analysere problemstillinger i forbindelse med budgetlægningen og økonomistyringen i kommuner, regioner og staten. Du lærer om budgetregler – herunder budgetloven – og om, hvordan man udarbejder et offentligt budget og efterfølgende bruger det til økonomistyring og opfølgning.

Du får øvelse i at drøfte økonomiske problematikker og bliver trænet i at finde og argumentere for mulige løsninger.

Det faglige indhold

I undervisningen inddrager vi så vidt muligt eksempler fra din egen praksis, det kan være konkrete udfordringer, cases eller generelle erfaringer med budgetlægning og økonomistyring. Vi kommer ind på emner som:

  • Budgetteringsmetoder
  • Samspillet mellem statens, regionernes og kommunernes budgetlægning
  • Økonomi- og udgiftsstyring
  • Ramme- og målstyring
  • Kontraktstyring
  • Decentralisering

Modulets omfang

5 ECTS: 5 dage a 6 timer
Eksamen: Aflevering af skriftligt eksamensoplæg / Mundtlig eksamen

Kontakt

Anne-Mette Krifa

Lektor

+45 51 63 25 66