Gå til indhold

Offentlig budgetlægning og økonomistyring

Budgettet - og hvordan man holder det!

Dette modul på 5 ECTS er en del af diplomuddannelse i offentlig forvaltning og administration. Du kan læse modulet som en del af en hel uddannelse eller som et selvstændigt modul, der opkvalificerer dig fagligt.

Med dette modul får du kendskab til udarbejdelse og opfølgning af et offentligt budget.

Du lærer at analysere problemstillinger i forbindelse med budgetlægningen og økonomistyringen i kommuner, regioner og staten. Du lærer om budgetregler – herunder budgetloven – og om, hvordan man udarbejder et offentligt budget og efterfølgende bruger det til økonomistyring og opfølgning.

Du får øvelse i at drøfte økonomiske problematikker og bliver trænet i at finde og argumentere for mulige løsninger.

Det faglige indhold

I undervisningen inddrager vi så vidt muligt eksempler fra din egen praksis, det kan være konkrete udfordringer, cases eller generelle erfaringer med budgetlægning og økonomistyring. Vi kommer ind på emner som:

 • Budgetteringsmetoder
 • Samspillet mellem statens, regionernes og kommunernes budgetlægning
 • Økonomi- og udgiftsstyring
 • Ramme- og målstyring
 • Kontraktstyring
 • Decentralisering

Eksamen

Aflevering af skriftligt eksamensoplæg / Mundtlig eksamen.

Ansøgning

Adgangskrav

For at blive optaget på en diplomuddannelse eller på et modul skal du have en af følgende uddannelser:

 • Professionsbacheloruddannelse
 • Akademiuddannelse
 • Diplomuddannelse
 • Bacheloruddannelse
 • Kandidatuddannelse
 • Anden relevant uddannelse mindst på niveau med en kort, videregående uddannelse eller en reguleret videregående voksenuddannelse

Du skal desuden have mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Det er ikke et krav, at du er i arbejde, når du starter på modulet, men du forventes at kunne bringe dine erfaringer fra praksis ind i undervisningen, uanset om det er tidligere eller aktuel praksis.

Hvis du ikke opfylder det formelle adgangskrav, kan du søge om en realkompetencevurdering og måske optages på det grundlag.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du opfylder adgangskravene, er du velkommen til at kontakte os.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Sådan søger du

Du søger online ved at klikke på “Ansøg” på det modul, du ønsker at søge optagelse på.

Her vedhæfter du også dokumentation for både uddannelse og erhvervserfaring.

 • Dokumentation for uddannelse kan være relevante eksamensbeviser.
 • Dokumentation for to års erhvervserfaring efter afsluttet adgangsgivende uddannelse kan fx være en bekræftelse fra din arbejdsplads eller lønseddel, hvor din anciennitet fremgår.

Ansøgningsfrister

Ansøgningsfrist for hvert modul fremgår af modulbeskrivelsen på kp.dk.

Vi modtager ansøgninger til ledige pladser frem til studiestart.

Hvis modulet stadig fremgår af kp.dk med en ”Ansøg-knap” efter tilmeldingsfristen, er der stadig ledige pladser, og du er velkommen til at ansøge. Hvis der er venteliste, fremgår det af modulet.

Du kan søge økonomisk støtte til din videreuddannelse fra en række fonde.

Fondene kan bidrage til at dække dine udgifter – hvis du falder inden for deres udvalgte målgruppe. Omstillingsfonden har den bredeste målgruppe. Den dækker op til 10.000 kr. årligt for ufaglærte, faglærte og personer med en kort/mellemlang videregående uddannelse (op til professionsbachelorniveau.)

Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et svar i din postkasse til din postkasse til Digital Post. Der kan gå op til 4 uger efter ansøgningsfristen, før du modtager dit svar.

Framelding til et modul skal ske skriftligt til evu@kp.dk og følgende betingelser gælder:

 • Hvis du framelder dig senest fire uger før modulets start, kan du få refunderet din deltagerbetaling for det pågældende modul.
 • Hvis du framelder dig mindre end fire uger før modulets start, hæfter du for hele deltagerbetalingen for det pågældende modul.
 • Hvis du tilmelder dig mindre end fire uger før modulets start hæfter du for hele deltagerbetalingen ved en evt. framelding

Efterår 2024

Offentlig budgetlægning og -opfølgning

Start- og slutdato

Efterår 2024

Tilmeldingsfrist

15.05.25

Nummer

0889909

Ledighed

Ledige pladser

Pris

7.500 kr.

Hvor

Tagensvej 18, 2200 København N

ECTS

5

Hvornår

Ugedag: følger, Undervisningsdage: Datoer oplyses senest 4 uger før undervisningsstart

Kontakt

Anne-Mette Krifa

Lektor

+45 51 63 25 66