Gå til indhold

Offentlig ansat: Det skal du vide

Få indsigt i hvad det vil sige at være offentlig ansat og hvilket ansvar og pligter, som alle offentligt ansatte skal iagttage – herunder god adfærd i det offentlige

Om kurset

Det får du ud af kurset

Efter kurset vil du kende betydningen af at være offentlig ansat samt have indsigt i de særlige krav og det ansvar som påhviler dig som offentlig ansat.

Efter kurset:

 • kender du reglerne om offentligt ansattes modtagelse af gaver fra borgere og samarbejdspartnere
 • hvornår du eller dine nærmeste har så stor interesse i en sag eller en handel, at du ikke kan deltage i håndteringen af opgaven
 • hvordan du vurderer om du er underlagt tavshedspligt
 •  hvad må du i relation til dit arbejde skrive på de sociale medier eller lignende
 • hvad skal der til for, at offentlige midler kan anvendes til et bestemt formål?
 • vil du vide, hvordan du skal agere, hvis du bliver i tvivl om, hvorvidt reglerne overholdes
 • har du fået svar på de spørgsmål, som du har i relation til det at være offentlig ansat

Virksomhedens udbytte

Arbejdspladsen kan forvente en styrket kvalitet i arbejdet, da medarbejderne vil have en indsigt i, hvad det vil sige at være offentligt ansat.

Det faglige indhold på kurset

Kurset sætter fokus på, de pligter og det særlige ansvar som påhviler alle offentligt ansatte lige fra pædagogmedhjælperen til departementschefen

Vi sætter fokus på det at være offentlig ansat og hvordan det adskiller sig fra ansættelser i det private. Vi kommer ind på hvorfor reglerne er som de er og hvordan man som offentlig ansat kan navigere i reglerne. Vi kommer fx ind på:

 • god adfærd i det offentlige
 • decorum
 • habilitet
 • sandhedspligt
 • tavshedspligt
 • offentlig ansattes ytringsfrihed
 • legalitetsprincippet og hjemmelskrav

Hvem deltager?

Alle der ansættes i den offentlige sektor.

Tilmelding

Optagelse sker efter først-til-mølle-princippet.

Efter tilmeldingsfristens udløb tager vi stilling til, hvilke kurser og temadage vi kan gennemføre, og hvilke vi må aflyse.

Hvis kurset stadig fremgår af kp.dk med en ”Ansøg-knap” efter tilmeldingsfristen, er der stadig ledige pladser, og du er velkommen til at tilmelde dig. Hvis der er venteliste, fremgår det af kurset.

Alle meddelelser vedrørende optagelse og aflysning sendes som Digital Post.

 • Hvis du framelder dig inden tilmeldingsfristen, kan du få refunderet din deltagerbetaling for det pågældende kursus
 • Hvis du framelder dig efter tilmeldingsfristen, hæfter du for hele deltagerbetalingen for det pågældende kursus
 • Hvis du tilmelder dig efter tilmeldingsfristens udløb, hæfter du for hele deltagerbetalingen for det pågældende kursus, hvis du framelder dig
 • Hvis du bliver forhindret eller syg inden kursusstart, har din arbejdsplads mulighed for at sende en anden medarbejder
 • Alle afmeldinger og ombytninger skal sendes skriftligt til kursus@kp.dk

Prisen fremgår af hvert enkelt kursusopslag.

Alle kursuspriser er angivet med og uden moms. På kurser udbudt under åben uddannelse tillægges der ikke moms på fakturaen. Det fremgår af prisen på det enkelte kursusopslag, om der tillægges moms, markeret med.

Når du er blevet optaget på et kursus, sender vi en elektronisk faktura til betaleren, der skal betales i henhold til den betalingsdato, som står på fakturaen. Når betalingen er registreret, har du ret til at deltage i undervisningen.

Der udstedes et kursusbevis efter afslutning af kurser på minimum 12 timer. For at modtage et bevis må du som kursist maksimalt have haft 20 % fravær på kurset. Kursusbeviser sendes som Digital Post.

Der udstedes ikke bevis for en temadag.

Der er pt. ingen aktive hold. Vi opdaterer denne side, så snart vi åbner for tilmelding til nye hold.

Har du spørgsmål til hold og tilmelding, kan du kontakte os på tlf.: 72 48 75 40 eller mail: evu@kp.dk

Kontakt

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål. For at vi kan besvare dine spørgsmål bedst og hurtigst muligt, bedes du vælge, om du vil tale med studieservice eller en faglig kontaktperson. Læs mere herunder.

Kontakt studieservice, hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse eller andre praktiske forhold.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider

Mandag, tirsdag, torsdag og fredag: kl. 9.00-14.00

Onsdag: kl. 11.00-14.00

Helle Pehrson

Konsulent

+45 51 38 04 55