Gå til indhold

Økonomi og styring

Vil du arbejde med effektiv økonomistyring inden for både stat, region og kommune og dykke helt ned i den økonomiske værktøjskasse?

Dette modul på 10 ECTS er en del af akademiuddannelsen i offentlig forvaltning og administration. Du kan læse modulet som en del af en hel uddannelse eller som et selvstændigt modul, der opkvalificerer dig fagligt.

Om modulet

Hvad får du ud af modulet?

Modulet klæder dig på til at arbejde med økonomiske værktøjer og nøgletal i den offentlige sektor og giver dig et overblik over den samlede offentlige sektors økonomi og samspillet med samfundsøkonomien. Du får et generelt indblik i økonomistyring, dens mål, midler og muligheder samt begrænsninger, problemstillinger og løsningsmodeller indenfor både stat, region og kommune.

Fagligt fokus

Når du har gennemført modulet, vil du have konkret viden om:

 • Den offentlige sektors opgaver, organisering og finansiering
 • Samspillet med den offentlige sektors økonomi og samfundsøkonomien
 • Finanslovsprocessen og budgetloven
 • Økonomistyring

Du får følgende færdigheder:

 • Du kan arbejde med økonomiske værktøjer og nøgle tal i den offentlige sektor
 • Du kan arbejde med budgetlægning og styring i ressourceforbruget

Modulet har følgende indhold:

 • Nationalregnskabet
 • Offentlige udgifter og finansiering
 • New Public Management
 • Budgetlægning og kontraktstyring
 • Nøgletal og benchmarking
 • Arbejdsmarked og beskæftigelse
 • Central og decentral økonomistyring

Tilmelding

Adgangskrav

For at blive optaget på en akademiuddannelse eller på et modul skal du have en af følgende uddannelser:

 1. Relevant erhvervsuddannelse
 2. Relevant grunduddannelse for voksne (GVU)
 3. Gymnasial uddannelse
 4. Relevant uddannelse på mindst samme niveau som nr. 1-3

Du skal desuden have mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse. Det er ikke et krav, at du er i arbejde, når du starter på modulet, men du forventes at kunne bringe dine erfaringer fra praksis ind i undervisningen, uanset om det er tidligere eller aktuel praksis.

Relevant erhvervserfaring, som er opnået sideløbende med en relevant erhvervsuddannelse, medregnes ved optagelse på akademiuddannelsen.

Hvis du ikke opfylder det formelle adgangskrav, kan du søge om en realkompetencevurdering og måske optages på det grundlag.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du opfylder adgangskravene, er du velkommen til at kontakte KP på evu@kp.dk

Sådan søger du

Du søger online ved at klikke på “Tilmeld” på det modul, du ønsker at søge optagelse på.

Her vedhæfter du også dokumentation for både uddannelse og erhvervserfaring.

 • Dokumentation for uddannelse kan være relevante eksamensbeviser.
 • Dokumentation for to års erhvervserfaring efter afsluttet adgangsgivende uddannelse kan fx være en bekræftelse fra din arbejdsplads eller lønseddel, hvor din anciennitet fremgår (et CV er ikke gyldig dokumentation).

Ansøgningsfrister

Ansøgningsfrist for hvert modul fremgår af modulbeskrivelsen på kp.dk.

Vi modtager ansøgninger til ledige pladser frem til studiestart.

Hvis modulet stadig fremgår af kp.dk med en ”Ansøg-knap” efter tilmeldingsfristen, er der stadig ledige pladser, og du er velkommen til at ansøge. Hvis der er venteliste, fremgår det af modulet.

Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et svar i din postkasse til Digital Post. Der kan gå op til 4 uger efter ansøgningsfristen, før du modtager dit svar.

Framelding til et modul skal ske skriftligt til evu@kp.dk og følgende betingelser gælder:

 • Hvis du framelder dig senest fire uger før modulets start, kan du få refunderet din deltagerbetaling for det pågældende modul.
 • Hvis du framelder dig mindre end fire uger før modulets start, hæfter du for hele deltagerbetalingen for det pågældende modul.
 • Hvis du tilmelder dig mindre end fire uger før modulets start, kan du ikke framelde dig og hæfter for hele deltagerbetalingen for det pågældende modul.

VIGTIGT!

Er en tilmeldingsfrist overskredet, kan du stadig tilmelde dig, hvis knappen “Mere info” er grøn.

Hvis det er første gang, du tilmelder dig et modul i vores nye tilmeldingssystem, skal du undervejs bekræfte din e-mailadresse via en mail, som er sendt til den mailadresse, du angiver. Ellers går din tilmelding ikke igennem.

Du modtager din kvittering for tilmelding på mail tidligst tre timer efter, du har tilmeldt dig.

Efterår 2023

Økonomi og styring

Start- og slutdato

Efterår 2023

Tilmeldingsfrist

01.06.23

Pris

11.000 kr.

Hvor

Tagensvej 18, 2200 København N

Nummer

0449894

Efterår 2024

Økonomi og styring

Start- og slutdato

Efterår 2024

Tilmeldingsfrist

01.06.24

Pris

Annonceres senere

Hvor

Tagensvej 18 2200 København N

Nummer

0550132

Kontakt

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål. For at vi kan besvare dine spørgsmål bedst og hurtigst muligt, bedes du vælge, om du vil tale med studieservice eller en faglig kontaktperson. Læs mere herunder.

Kontakt studieservice, hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse eller andre praktiske forhold.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider

Mandag til torsdag kl. 9.00-14.00
Fredag kl. 11.00-14.00

Anne-Mette Krifa

Lektor

+45 51 63 25 66