Gå til indhold
Barn på legeplads

Projekt i Ballerup Kommune sætter fokus på børns trivsel

Ballerup Kommune sætter fokus på tilknytningen mellem børn, forældre og daginstitutionen. Et projekt, der skal øge trivslen blandt de 0-6-årige.

Børn lever deres liv på tværs af daginstitution og hjem, og derfor er deres trivsel en fælles affære for forældre og pædagogiske medarbejdere. Sammen om Børn, som det nye udviklingsprojekt i Ballerup Kommune hedder, sætter fokus på, hvordan institutioners tilknytning til forældre kan udvikles, så forholdet til barnet og dets trivsel styrkes.

Projektet har et særligt fokus på børn og familier i udsatte positioner. I alt vil ca. 1000 børn blive berørt i projektperioden.

Kompetenceudvikling til pædagoger og sundhedsplejersker

Pædagogers, sundhedsplejerskers og andre involveredes viden om forældresamarbejde er helt afgørende for projektet, og derfor skal deres kompetencer styrkes gennem et intensivt kompetenceudviklingsforløb, fortæller Chefkonsulent og Lektor ved Københavns Professionshøjskole, Sharmila Holmstrøm Juhlin, som er projektleder på Sammen om Børn.

”De fagprofessionelles kompetencer skal styrkes, så de får redskaberne til at samarbejde med forældrene på nye måder. I projektet er der stort fokus på, at forældrene får en tæt relation til dagtilbuddet og i højere grad indgår i et fællesskab omkring deres barn. Derfor er en opkvalificeringsindsats af personalet væsentlig for at kunne gennemføre projektet,” fortæller Sharmila Holmstrøm Juhlin.

Gode forældrerelationer styrker trivslen hos børn

Det er veldokumenteret, at gode forældrerelationer til daginstitutionen er vigtige ift. at styrke børns trivsel, da deres hverdagsliv og forholdet mellem hjem og institution bliver mere sammenhængende. Det giver barnet, forældrene og pædagogen eller sundhedsplejersken en helhedsforståelse for barnets hverdagsliv på tværs af de arenaer, barnets hverdagsliv udspiller sig i.

Københavns Professionshøjskole har derfor tilrettelagt et tværfagligt forløb for dagtilbudspædagoger, , sundhedspleje og PPR i Ballerup Kommune, der fokuserer på involverende metoder i relation til tilknytning og læringsmiljøer og kompetencefelterne, Et sociokulturelt læringssyn, relationel tilblivelse, tilknytningsteori og mentaliseringsbaseret pædagogik.

”På forløbet vil der være fokus på at højne de fagprofessionelles viden om tilknytningen mellem forældre og børn og give dem kompetencer til at inddrage forældrene i fællesskaber. Det sker bl.a. gennem læringslaboratorier, aktionslæring og supervision,” siger Sharmila Holmstrøm Juhlin.

Hun fortæller desuden, at samarbejdet mellem forældre og daginstitution endnu ikke ligger fast, da det skal udvikles i samarbejde med forældrene.

Sammen om Børn, som har fået 6,2 millioner kroner i støtte fra Nordea-fonden, løber i 3,5 år fra 2021-2024. Erfaringer og læring fra projektet vil løbende blive delt bl.a. i Københavns Professionshøjskoles netværk. Hvis du er interesseret i at høre mere om projektet eller kompetenceudvikling inden for Tidlig Indsats, kan du henvende dig til Københavns Professionshøjskole for skræddersyede forløb eller diplomuddannelser.

Du kan også skrive til Sharmila Maria Holmstrøm Juhlin:

Sharmila Maria Holmstrøm Juhlin

Chefkonsulent

+45 41 89 84 28