Gå til indhold

Nyankomne elever i klassen

Lær hvordan I kan modtage nyankomne elever i almenklasserne og skabe sproglige og faglige deltagelsesmuligheder fra starten.

Om kurset

Det får du ud af kurset

Forskellige kommuner placerer i højere grad nyankomne elever i almenklassen, hvilket gør det nødvendigt for det modtagende team at tænke i didaktik og trivsel. Hvordan kan du skabe deltagelsesmuligheder med udgangspunkt i elevens trivsel og begyndende andetsprogsudvikling.

Du lærer:

  1. Hvad har den nye elev brug i mødet med en dansk skolekontekst? Hvad er det vigtigste at håndtere først, hvordan forberedes klassen og hvordan samarbejdes med elevens forældre?
  2. Sprogudviklende didaktik med deltagelsesmuligheder for den nye elev – hvad skal der til? Med udgangspunkt i translanguaging sættes fokus på sprogudviklende didaktik
  3. Opsamling og videre frem – hvordan fastholdes den gode udvikling for den nyankomne elev i klassen?

Om undervisningen

Mellem hver kursusgang afprøves metoder, som efterfølgende deles med deltagerne på kurset. Sparring og videndeling er dermed en vigtig del af deltagelsen.

Hvem deltager?

Lærere og pædagoger i skolen.

Tilmelding

Optagelse sker efter først-til-mølle-princippet.

Efter tilmeldingsfristens udløb tager vi stilling til, hvilke kurser og temadage vi kan gennemføre, og hvilke vi må aflyse.

Hvis kurset stadig fremgår af kp.dk med en ”Ansøg-knap” efter tilmeldingsfristen, er der stadig ledige pladser, og du er velkommen til at tilmelde dig. Hvis der er venteliste, fremgår det af kurset.

Alle meddelelser vedrørende optagelse og aflysning sendes som Digital Post.

  • Hvis du framelder dig inden tilmeldingsfristen, kan du få refunderet din deltagerbetaling for det pågældende kursus
  • Hvis du framelder dig efter tilmeldingsfristen, hæfter du for hele deltagerbetalingen for det pågældende kursus
  • Hvis du tilmelder dig efter tilmeldingsfristens udløb, hæfter du for hele deltagerbetalingen for det pågældende kursus, hvis du framelder dig
  • Hvis du bliver forhindret eller syg inden kursusstart, har din arbejdsplads mulighed for at sende en anden medarbejder
  • Alle afmeldinger og ombytninger skal sendes skriftligt til kursus@kp.dk

Prisen fremgår af hvert enkelt kursusopslag.

Alle kursuspriser er angivet med og uden moms. På kurser udbudt under åben uddannelse tillægges der ikke moms på fakturaen. Det fremgår af prisen på det enkelte kursusopslag, om der tillægges moms, markeret med.

Når du er blevet optaget på et kursus, sender vi en elektronisk faktura til betaleren, der skal betales i henhold til den betalingsdato, som står på fakturaen. Når betalingen er registreret, har du ret til at deltage i undervisningen.

Der udstedes et kursusbevis efter afslutning af kurser på minimum 12 timer. For at modtage et bevis må du som kursist maksimalt have haft 20 % fravær på kurset. Kursusbeviser sendes som Digital Post.

Der udstedes ikke bevis for en temadag.

Forår 2025

Nyankomne elever i klassen

Start- og slutdato

20.02.25 - 20.03.25

Tilmeldingsfrist

20.01.25

Nummer

0650945

Ledighed

Ledige pladser

Pris

Privatpersoner betaler moms, og virksomheder betaler ikke moms.

5.494 kr.

4.395 kr. ekskl. moms

Hvor

Tagensvej 18, 2400 København NV

Hvornår

Tre kursusdage: kl. 9.00-14.00 d. 20.02.2025, kl. 9-14 06.03.2025 & kl.13-16 20.03.2025

Kontakt

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål. For at vi kan besvare dine spørgsmål bedst og hurtigst muligt, bedes du vælge, om du vil tale med studieservice eller en faglig kontaktperson. Læs mere herunder.

Kontakt studieservice, hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse eller andre praktiske forhold.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider

Mandag, tirsdag, torsdag og fredag: kl. 9.00-14.00

Onsdag: kl. 11.00-14.00

Hanne Vandal Hansen

Lektor

+45 41 89 73 14