Gå til indhold

Notat- og referatteknik

Lav bedre referater, som kan bidrage til gode møder

Formålet med kurset er at give dig nogle gode værktøjer, tips, ideer og skabeloner, der sætter dig i stand til at udfylde rollen som referent professionelt – og derigennem medvirke til at skabe nogle gode møder.

Det faglige indhold

På kurset gennemgår vi følgende problemstillinger:

 • Mind map: Hvordan kan du bruge Mind Map til mødeforberedelse og notattagning?
 • Skal referatet skrives direkte på mødet? Oplev, at du i nogle tilfælde kan skrive referatet direkte undervejs på mødet.
 • Referenten har både magt og indflydelse: En dygtig referent kan redde et dårligt møde og modsat kan et godt møde resultere i ingenting, hvis referatet mangler.
 • Samspil med mødelederen – om mødeledelsesmodellen “det ideelle møde”: Hvordan kan I sammen sikre, at alle går fra mødet med samme opfattelse af, hvad der er aftalt?
 • Referatet: Der findes mange typer referater, eksempelvis diskussions- eller beslutningsreferater. Lær at vælge det mest hensigtsmæssige.
 • Referatets udformning: Hvordan disponerer du referatet, så det bliver overskueligt? Vi arbejder med forslag til faste punkter og flere forskellige referatskabeloner, herunder f.eks. en skabelon, hvor du både har dagsorden og referat i samme dokument.
 • 10 tips om sproget: Hvordan skriver du et letlæseligt og varieret sprog, hvor diskussionerne er gengivet sagligt og korrekt i referatet? Tilbagemelding på deltagernes egne referater.

Kurset er varieret med korte øvelser. For at få størst muligt udbytte af kurset kan deltagerne sende et referat til “sprogligt serviceeftersyn” til underviseren inden kurset. På kurset får du blandt andet bogen “Bedre mødekultur”.

Det får du ud af kurset

På kurset lærer du metoder til notat- og referatteknik. Du får kompetencer til at vurdere, hvorvidt det er hensigtsmæssigt at tage notater undervejs eller skrive referatet direkte på mødet, samt udvælge det type referat, der bedst tilgodeser mødets formål. Derudover lærer du at forberede dig professionelt og bevare overblikket som referent. Du kvalificeres til at udarbejde et letlæseligt referat, hvor du er bevidst om de faldgruber og den indflydelse, der ligger i at være referent.

Hvem deltager?

Kurset er relevant for alle, der deltager i mange møder, og som indimellem skal påtage sig opgaven som referent. Kurset er også relevant for dig, der jævnligt er mødeleder, da vi også arbejder med samspillet mellem mødeleder og referent.

Virksomhedens udbytte

Virksomheden får en medarbejder, der har større mod på rollen som referent samt viden og grundlæggende færdigheder til at påtage sig opgaven.

Tilmelding

Optagelse sker efter først-til-mølle-princippet.

Efter tilmeldingsfristens udløb tager vi stilling til, hvilke kurser og temadage vi kan gennemføre, og hvilke vi må aflyse.

Hvis kurset stadig fremgår af kp.dk med en ”Ansøg-knap” efter tilmeldingsfristen, er der stadig ledige pladser, og du er velkommen til at tilmelde dig. Hvis der er venteliste, fremgår det af kurset.

Alle meddelelser vedrørende optagelse og aflysning sendes som Digital Post.

 • Hvis du framelder dig inden tilmeldingsfristen, kan du få refunderet din deltagerbetaling for det pågældende kursus
 • Hvis du framelder dig efter tilmeldingsfristen, hæfter du for hele deltagerbetalingen for det pågældende kursus
 • Hvis du tilmelder dig efter tilmeldingsfristens udløb, hæfter du for hele deltagerbetalingen for det pågældende kursus, hvis du framelder dig
 • Hvis du bliver forhindret eller syg inden kursusstart, har din arbejdsplads mulighed for at sende en anden medarbejder
 • Alle afmeldinger og ombytninger skal sendes skriftligt til kursus@kp.dk

Prisen fremgår af hvert enkelt kursusopslag.

Alle kursuspriser er angivet med og uden moms. På kurser udbudt under åben uddannelse tillægges der ikke moms på fakturaen. Det fremgår af prisen på det enkelte kursusopslag, om der tillægges moms, markeret med.

Når du er blevet optaget på et kursus, sender vi en elektronisk faktura til betaleren, der skal betales i henhold til den betalingsdato, som står på fakturaen. Når betalingen er registreret, har du ret til at deltage i undervisningen.

Der udstedes et kursusbevis efter afslutning af kurser på minimum 12 timer. For at modtage et bevis må du som kursist maksimalt have haft 20 % fravær på kurset. Kursusbeviser sendes som Digital Post.

Der udstedes ikke bevis for en temadag.

Efterår 2024

Notat- og referatteknik

Start- og slutdato

05.09.24

Tilmeldingsfrist

05.08.24

Nummer

0738591

Ledighed

Ledige pladser

Pris

Privatpersoner betaler moms, og virksomheder betaler ikke moms.

4.375 kr.

3.500 kr. ekskl. moms

Hvor

Tagensvej 18, 2200 København N

Hvornår

1 kursusdag: D. 5.9.24 kl. 09.00-16.00

Kontakt

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål. For at vi kan besvare dine spørgsmål bedst og hurtigst muligt, bedes du vælge, om du vil tale med studieservice eller en faglig kontaktperson. Læs mere herunder.

Kontakt studieservice, hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse eller andre praktiske forhold.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider

Mandag, tirsdag, torsdag og fredag: kl. 9.00-14.00

Onsdag: kl. 11.00-14.00

Helle Pehrson

Konsulent

+45 51 38 04 55