Gå til indhold
Stemningsbillede af skov

Når ledelse handler om klima og bæredygtighed

Få fire gode råd om, hvordan du som kommunal leder kan blive endnu bedre til at udbrede bæredygtige initiativer og klimastrategier i den borgernære hverdag.

Af Thomas Ryan Jensen, chefkonsulent på Københavns Professionshøjskole, Videreuddannelsen.

Bæredygtighed er for alvor kommet på den kommunale dagsorden. Hvis ikke dette grønne fokus allerede har fået strategisk betydning for din opgave som kommunal leder, så vil det sikkert ske. Kravet om et større fokus på bæredygtighed og den grønne dagsorden kommer oppe fra i form af implementering af bl.a. Klimaloven og kommunens egen bæredygtighedspolitik. Det kommer udefra og nedefra; en række undersøgelser viser, at vælgerne til det kommende kommunalvalg prioriterer klima, miljø og bæredygtighed markant højere end ved tidligere valg*. Endelig kan det komme indefra: Det kan være, at du som menneske og leder ønsker, at din organisation også bidrager til en bæredygtig udvikling.

Kræver kendskab til kultur, lokale muligheder og de berørte mennesker

Uanset hvor udfordringen kommer fra, så bliver bæredygtighed i praksis en kommunal mellemlederopgave. Det er ude i den enkelte institution, at de konkrete forandringer skal ske i form af grønne indkøb, udvidet affaldssortering, mindsket energiforbrug og ikke mindst adfærdsændringer hos medarbejdere og borgere. Det kræver kendskab til de berørte mennesker, arbejdsgangene, stedets kultur og de fysiske muligheder – og evne til at motivere, skabe visioner, lede forandringer – og følge op i praksis.

Få fire gode råd til, hvordan du kan arbejde med klima og bæredygtighed i din ledelse:

 

 1. Spørg om, hvad du kan gøre

  På en af verdens bedste lederskoler, Harvard Kennedy School, hænger der et banner uden for; Ask what you can do. Klima, biodiversitet og bæredygtighed er et ekstremt omfattende felt, så start med at spørge: Hvad kan – eller skal – vi gøre i vores lokale virkelighed? Handler det om at indføre en klimavenlig indkøbspolitik i vores afdeling? Om at afsætte noget af vores udeareal til vilde blomster og insekter? At gøre dannelse i bæredygtighed til en del af børnehavens læreplan? Start med at få et overblik over udfordringer og muligheder.

 2. Find de virkende argumenter

  De gode argumenter er oplagte; Omstilling til en bæredygtig udvikling er vor tids altoverskyggende udfordring, og I skal tage et medansvar for at afværge en global klima- og miljøkatastrofe. Men måske skal du også tænke i andre typer af argumenter. De kan handle om at styrke kommunens profil som grøn bosætningskommune, øge søgningen til institutionen, tiltrække kvalificeret arbejdskraft, reducere energiudgifter eller gøre arbejdet med kerneopgaven endnu mere meningsfuldt. Tænk i andres perspektiver, og find argumenter, som har betydning for dem.

 3. Gør det sammen

  Klima og bæredygtighed er en fælles menneskelig udfordring, vi skal løse sammen. Det giver dig særlige muligheder for at invitere, udvikle og arbejde på tværs. Overvej samarbejdspartnere blandt dine medarbejdere, ledelseskollegaer, leverandører, borgerne og i civilsamfundet. Tænk i inddragelse, dialog, proces, fælles visioner og fælles ejerskab – ikke i færdige planer.

 4. Vis konkrete resultater

  Som i al anden ledelse er det også her afgørende at fortælle de gode historier, fejre sejrene, anerkende indsatsen og fastholde visionen. Klima og bæredygtighed kan godt opleves som noget fjernt og abstrakt, og derfor skal du være særligt opmærksom på at synliggøre de konkrete resultater. Sammen med dine medarbejdere og samarbejdspartnere vise: Her har vi gjort en forskel!

* Reference: Fx KL Momentum: Markant flere vælgere lader klima og miljø afgøre deres stemme til kommunalvalg, 14.09.21

Vil du vide mere?

Er du interesseret i at vide mere om, hvilke muligheder du har for at udvikle dig fagligt ift. ledelse og bæredygtighed? Så se her:

På modulet får du teori, metoder og netværk til at føre lokale bæredygtighedspolitikker ud i livet.

På kurset får du viden, metoder og inspiration til at lede en lokal omstilling.

Kontaktperson

Thomas Ryan Jensen

Konsulent

+45 28 10 93 00