Gå til indhold

Når den nye elev i klassen ikke taler dansk

Hvordan kan alle elever deltage og få udbytte af undervisningen?

Mange nyankomne og ikke-dansktalende elever bliver gradvist indsluset i almenklasserne fra deres første skoledag. Det betyder, at faglærere ofte får brug for nye og praksisorienterede redskaber, som kan hjælpe dem med at inddrage elever i læringsfællesskabet på tværs af sprog.

’Jeg synes, det er svært at undervise både de nyankomne elever, som ikke kan ret meget dansk, men også resten af klassen, når der sidder nogle, som ikke kan være med pga. sproget’. Sådan siger en klasselærer fra Vejen Kommune på en efteruddannelsesdag om sprogudviklende fagundervisning. Hun har netop modtaget to nye polske elever, som delvist indgår i undervisningen og læringsmiljøet.

Klasselæreren fra Vejen Kommune står ikke alene med denne oplevelse. Mange synes, det er svært at undervise i sit fag, når den nye elev i klassen ikke taler eller forstår dansk. For hvordan inkluderer man både den nyankomne og de andre elever i undervisningen, så alle kan deltage og arbejde med fagets tekster?

Tre gode råd om, hvordan du får den nyankomne elev med i det faglige fællesskab

Få her tre gode råd af Helene Thise og Hanne Vandal Hansen, lektorer i dansk som andetsprog på Københavns Professionshøjskole.

1: Tænk i sproglige deltagelsesmuligheder

Lad eleven bruge sine flersproglige resurser, og gør fagsproget tydeligt i undervisningen. En nyankommen elev kan selvfølgelig ikke bare deltage på samme måde som andre elever. Sproget skal i fokus.

Giv derfor eleven tid til at tænke, mulighed for at tale og mulighed for at tilegne sig nyt stof på sine stærkeste sprog, og brug alle kneb til at oversætte og visualisere. Der findes apps, som oversætter både tale og skrift til en række sprog (fx Google Translate og SayHi), og en billedsøgning kan ofte være en god støtte. Lad eleverne tale på flere sprog i og uden for klassen. Måske kan I også finde tekster på andre sprog? Hvis eleven ikke forstår meget af undervisningens indhold, må vi som undervisere forholde os til, hvordan vi gør os mere forståelige og det faglige indhold mere tilgængeligt. Det kalder på samarbejde mellem faglærere, DSA-lærere og vejledere.

2: Styrk samarbejdet om den nyankomne elev

Det kan du fx gøre ved at spørge DSA-vejlederen om, hvordan du som faglærer identificerer fagsproget og tydeliggør det for eleverne. I kan også samarbejde om, hvordan du inddrager den nyankomne elevs resurser og stilladserer sprogudviklende aktiviteter, der inddrager alle elever i klassen.

Måske har I mulighed for co-teaching, hvor jeres forskellige faglige kompetencer spiller sammen. Styrk samarbejdet med basislærerne, og tal om, hvordan eleven kan forberedes til at deltage i fagundervisningen og udvikle gode læringsstrategier. Drøft fx spørgsmålene: Hvilke veje er nyttige for eleven ind i en tekst? Hvordan kan eleven udvælge og fastholde et relevant ordforråd? Hvem kan eleven hente hjælp hos i forskellige situationer? Du kan også som faglærer selv søge viden om dansk som andetsprog, andetsprogsudvikling og sprogudviklende fagundervisning (se litteraturhenvisning forneden).

3: Skab små succeser

I din fagundervisning kan du med små justeringer gøre meget for at støtte den nyankomne elev og skabe små succesoplevelser. Gør det nemt for eleven at navigere i dagens program og tilrettelæggelse. Hvad skal der ske? Skal vi lytte? Skrive? Løse en opgave i gruppen? Oversæt konkrete spørgsmål og opgaver, og giv eleven mulighed for at formulere sig i tanke og tale på sine stærkeste sprog. Elevens trivsel i klassen er afgørende for læring. Du kan støtte klassekammeraterne i at inddrage den nyankomne elev i klassens fællesskab ved at formulere klare og konkrete opgaver til fx en buddy, sidekammerat eller gruppen, som den nyankomne indgår i.

Vil du vide mere?

Få ny viden og nye kompetencer, der hjælper dig som faglærer med at inkludere flersprogede elever i din undervisning.

Faglig kontaktperson

Mette Ginman

Lektor

+45 41 89 71 63

Faglitteratur