Gå til indhold

Musikpædagogik

Dette modul på 10 ECTS er en del af uddannelsesretningen musikden pædagogiske diplomuddannelse. Du kan læse modulet som en del af en hel uddannelse eller som et selvstændigt modul, der opkvalificerer dig fagligt.

Om modulet

Modulet er særligt henvendt til musikskolelærere, musikuddannede, folkeskolelærere eller pædagoger med en musikprofil, som ønsker at indgå i tværprofessionelt samarbejde om udvikling af musikpædagogik og musikpædagogisk praksis. Særlige fokusområder er folkeskolereformen og den åbne skole samt valgfaget i musik i folkeskolen.

Undervisningsforløbet veksler mellem korte oplæg, praktiske øvelser, gruppedrøftelser og tekstlæsning.

Det får du ud af modulet:

 • Du opnår refleksions-, analyse- og handlekompetencer i musikpædagogiske teorier og metoder.
 • Du medvirker til fortsat udvikling af faglig-pædagogisk musikundervisning og musikaktiviteter, teoretisk såvel som praktisk.
 • Du får indsigt og erfaring med æstetiske læreprocesser

På modulet arbejder vi konkret med at beskrive og analysere egen og andres praksis, samt fag-, lærings- og professionssyn. Dette gøres med henblik på at kvalificere og videreudvikle musikalske læringsmiljøer. Derudover arbejder vi med musikdidaktiske grundbegreber, positioner og musikpædagogiske retninger. Derved opnår du kvalifikationer til at planlægge og gennemføre det gode musikpædagogiske undervisningsforløb.

Læringsmål

Den studerende

 • kan planlægge, forestå og evaluere komplekse og uforudsigelige æstetiske læreprocesser med fokus på blandt andet musikalsk skaben, selvværd og samarbejde
 • kan udvikle, tilrettelægge og varetage musikpædagogiske forløb under hensyntagen til børns musikalske udvikling i et musikdidaktisk perspektiv
 • har refleksions-, analyse- og handlekompetencer i musikpædagogiske teorier og metoder
 • kan medvirke til fortsat faglig-pædagogisk udvikling af musikundervisning og musikaktiviteter, teoretisk og praktisk
 • har viden om børns musikalske udvikling og læring samt progression og undervisningsdifferentiering
 • har kendskab til musikdidaktiske grundbegreber, begrundelser for musikfaget, musikfagets formål og indhold, læremidler i musikfaget, formelle og uformelle læreprocesser
 • har kendskab til musikpædagogisk forskning og forskningsmetoder
 • kan observere, analysere og evaluere egen og andres musikpædagogiske praksis med forskellige metoder og i forskellige musik-teoretiske, -pædagogiske og -didaktiske perspektiver.

Målgruppe

Musikskolelærere, musiklærere i grundskolen, pædagogisk medarbejdere i SFO/klubber eller på anden måde musikundervisere eller musikformidlere.

Tilmelding

Adgangskrav

For at blive optaget på en diplomuddannelse eller på et modul skal du have en af følgende uddannelser:

 • Professionsbacheloruddannelse
 • Akademiuddannelse
 • Diplomuddannelse
 • Bacheloruddannelse
 • Kandidatuddannelse
 • Anden relevant uddannelse mindst på niveau med en kort, videregående uddannelse eller en reguleret videregående voksenuddannelse

Du skal desuden have mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse. Det er ikke et krav, at du er i arbejde, når du starter på modulet, men du forventes at kunne bringe dine erfaringer fra praksis ind i undervisningen, uanset om det er tidligere eller aktuel praksis.

Hvis du ikke opfylder det formelle adgangskrav, kan du søge om en realkompetencevurdering og måske optages på det grundlag.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du opfylder adgangskravene, er du velkommen til at kontakte os.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Sådan søger du

Du søger online ved at klikke på “Ansøg” på det modul, du ønsker at søge optagelse på.

Her vedhæfter du også dokumentation for både uddannelse og erhvervserfaring.

 • Dokumentation for uddannelse kan være relevante eksamensbeviser.
 • Dokumentation for to års erhvervserfaring efter afsluttet adgangsgivende uddannelse kan fx være en bekræftelse fra din arbejdsplads eller lønseddel, hvor din anciennitet fremgår (et CV er ikke gyldig dokumentation).

Ansøgningsfrister

Ansøgningsfrist for hvert modul fremgår af modulbeskrivelsen på kp.dk.

Vi modtager ansøgninger til ledige pladser frem til studiestart.

Hvis modulet stadig fremgår af kp.dk med en ”Ansøg-knap” efter tilmeldingsfristen, er der stadig ledige pladser, og du er velkommen til at ansøge. Hvis der er venteliste, fremgår det af modulet.

Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et svar i din postkasse til din postkasse til Digital Post. Der kan gå op til 4 uger efter ansøgningsfristen, før du modtager dit svar.

Framelding til et modul skal ske skriftligt til evu@kp.dk og følgende betingelser gælder:

 • Hvis du framelder dig senest fire uger før modulets start, kan du få refunderet din deltagerbetaling for det pågældende modul.
 • Hvis du framelder dig mindre end fire uger før modulets start, hæfter du for hele deltagerbetalingen for det pågældende modul.
 • Hvis du tilmelder dig mindre end fire uger før modulets start, kan du ikke framelde dig og hæfter for hele deltagerbetalingen for det pågældende modul.

VIGTIGT!

Er en tilmeldingsfrist overskredet, kan du stadig tilmelde dig, hvis knappen “Mere info” er grøn.

Hvis det er første gang, du tilmelder dig et modul i vores nye tilmeldingssystem, skal du undervejs bekræfte din e-mailadresse via en mail, som er sendt til den mailadresse, du angiver. Ellers går din tilmelding ikke igennem.

Du modtager din kvittering for tilmelding på mail tidligst tre timer efter, du har tilmeldt dig.

Der er pt. ingen aktive hold. Vi opdaterer denne side, så snart vi åbner for tilmelding til nye hold. Har du spørgsmål til hold og tilmelding, kan du kontakte os på tlf.: 72 48 75 40 eller mail: evu@kp.dk

Kontakt

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål. For at vi kan besvare dine spørgsmål bedst og hurtigst muligt, bedes du vælge, om du vil tale med studieservice eller en faglig kontaktperson. Læs mere herunder.

Kontakt studieservice, hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse eller andre praktiske forhold.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider

Mandag til torsdag kl. 9.00-14.00
Fredag kl. 11.00-14.00

Jesper Juellund Jensen

Lektor

+45 51 63 27 13