Gå til indhold

Musikdidaktik og musikalsk ledelse

Dette modul på 10 ECTS er en del af uddannelsesretningen musikden pædagogiske diplomuddannelse. Du kan læse modulet som en del af en hel uddannelse eller som et selvstændigt modul, der opkvalificerer dig fagligt.

Om modulet

Modulet tager afsæt i konkret udvikling af din egen undervisningspraksis. Modulet er både for nye og erfarne musikundervisere af alle slags; vi udnytter deltagernes forskelligartede baggrunde og kompetencer i fællesskab. Der indgår observation og feedback på din egen musikpædagogiske praksis.

Du bliver bedre til at tilrettelægge og lede forskelligartede inspirerende musikpædagogiske forløb – ikke mindst med større grupper af børn. Du får anledning til konkrete overvejelser over varierede musikalske og pædagogiske arbejdsredskaber i din og andres undervisning. Du får forudsætninger for at igangsætte, lede, vejlede og videreudvikle musikudøvelse og musikalsk skaben levende og varieret – med solide håndværks- og udtryksmæssige færdigheder i musikudøvelse.

Det faglige indhold

 • Metodik i musikundervisning, fx kormetodik, sammenspilsmetodik, progression, differentiering.
 • Komposition, improvisation og arrangement i forskellige stilarter og genrer, herunder med inddragelse af it.
 • Ledelse af musikalske aktiviteter, instruktion og vejledning.
 • Skabende musikalske processer og æstetiske læreprocesser.
 • Et bredt udsnit af stilarter, genrer og musik fra forskellige kulturer, aktiviteter inden for musik og bevægelse.
 • Sang og klaver som redskaber i musikundervisning.
 • Instrumentkundskab og elementære spillefærdigheder på instrumenter, der forekommer i almindelig musikalsk sammenspil.

Det får du ud af modulet

Når du har gennemført modulet, er det målet, at du:

 • kan igangsætte, forestå, vurdere og videreudvikle forskelligartede musikpædagogiske forløb med forskellige målgrupper på en kvalificeret, inspirerende og varieret måde
 • kan observere, vurdere og analysere musikalske aktiviteter og på den baggrund justere sin musikpædagogiske praksis på kort og lang sigt
 • har kendskab til metodik i musikundervisning, fx kormetodik, sammenspilsmetodik, progression, differentiering
 • har viden om musikteori og arrangement for forskellige målgrupper
 • har indsigt i skabende musikalske processer og æstetiske læreprocesser, herunder inddragelse af it og anden teknologi
 • kan indstudere, lede og forme musik med overblik og engagement, samt facilitere selvstyrede musikalske sammenhænge
 • kan forestå en bred vifte af musikaktiviteter i forskellige stilarter og genrer, herunder for eksempel sang, sammenspil, lydformning, sangskrivning, lytning, musikdramatik, musik og bevægelse, dans og lege
 • mestrer sang og spil på klaver og andre instrumenter i forskellige stilarter og genrer som redskaber i musikundervisning og anden musikpædagogisk praksis.

Hvem deltager?

Musikskolelærere, musiklærere i grundskolen, pædagogiske medarbejdere i SFO/klubber eller på anden måde musikundervisere eller musikformidlere.

Tilmelding

Adgangskrav

For at blive optaget på en diplomuddannelse eller på et modul skal du have en af følgende uddannelser:

 • Professionsbacheloruddannelse
 • Akademiuddannelse
 • Diplomuddannelse
 • Bacheloruddannelse
 • Kandidatuddannelse
 • Anden relevant uddannelse mindst på niveau med en kort, videregående uddannelse eller en reguleret videregående voksenuddannelse

Du skal desuden have mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse. Det er ikke et krav, at du er i arbejde, når du starter på modulet, men du forventes at kunne bringe dine erfaringer fra praksis ind i undervisningen, uanset om det er tidligere eller aktuel praksis.

Hvis du ikke opfylder det formelle adgangskrav, kan du søge om en realkompetencevurdering og måske optages på det grundlag.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du opfylder adgangskravene, er du velkommen til at kontakte os.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Sådan søger du

Du søger online ved at klikke på “Ansøg” på det modul, du ønsker at søge optagelse på.

Her vedhæfter du også dokumentation for både uddannelse og erhvervserfaring.

 • Dokumentation for uddannelse kan være relevante eksamensbeviser.
 • Dokumentation for to års erhvervserfaring efter afsluttet adgangsgivende uddannelse kan fx være en bekræftelse fra din arbejdsplads eller lønseddel, hvor din anciennitet fremgår (et CV er ikke gyldig dokumentation).

Ansøgningsfrister

Ansøgningsfrist for hvert modul fremgår af modulbeskrivelsen på kp.dk.

Vi modtager ansøgninger til ledige pladser frem til studiestart.

Hvis modulet stadig fremgår af kp.dk med en ”Ansøg-knap” efter tilmeldingsfristen, er der stadig ledige pladser, og du er velkommen til at ansøge. Hvis der er venteliste, fremgår det af modulet.

Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et svar i din postkasse til din postkasse til Digital Post. Der kan gå op til 4 uger efter ansøgningsfristen, før du modtager dit svar.

Framelding til et modul skal ske skriftligt til evu@kp.dk og følgende betingelser gælder:

 • Hvis du framelder dig senest fire uger før modulets start, kan du få refunderet din deltagerbetaling for det pågældende modul.
 • Hvis du framelder dig mindre end fire uger før modulets start, hæfter du for hele deltagerbetalingen for det pågældende modul.
 • Hvis du tilmelder dig mindre end fire uger før modulets start, kan du ikke framelde dig og hæfter for hele deltagerbetalingen for det pågældende modul.

VIGTIGT!

Er en tilmeldingsfrist overskredet, kan du stadig tilmelde dig, hvis knappen “Mere info” er grøn.

Hvis det er første gang, du tilmelder dig et modul i vores nye tilmeldingssystem, skal du undervejs bekræfte din e-mailadresse via en mail, som er sendt til den mailadresse, du angiver. Ellers går din tilmelding ikke igennem.

Du modtager din kvittering for tilmelding på mail tidligst tre timer efter, du har tilmeldt dig.

Musikdidaktik og musikalsk ledelse

Start- og slutdato

01.09.23 - 31.01.24

Tilmeldingsfrist

15.05.23

Pris

12.150 kr.

Hvor

Tagensvej 18, 2200 København

Nummer

0466597

Kontakt

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål. For at vi kan besvare dine spørgsmål bedst og hurtigst muligt, bedes du vælge, om du vil tale med studieservice eller en faglig kontaktperson. Læs mere herunder.

Kontakt studieservice, hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse eller andre praktiske forhold.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider

Mandag til torsdag kl. 9.00-14.00
Fredag kl. 11.00-14.00

Jesper Juellund Jensen

Lektor

+45 51 63 27 13