Gå til indhold

Mødet med den sindslidende

Styrk dine kompetencer til at kommunikere med mennesker med psykiske vanskeligheder

Dette modul på 5 ECTS er en del af diplomuddannelse i psykiatri. Du kan læse modulet som en del af en hel uddannelse eller som et selvstændigt modul, der opkvalificerer dig fagligt.

Det får du ud af modulet

Modulet vil give dig viden om forskellige psykiatriske diagnosers udtryksformer samt indsatsers betydning for personer med psykiske vanskeligheder. Det sker bl.a. ud fra et indefra-perspektiv, som vil blive formidlet af personer med psykiatribrugerbaggrund.

Du vil arbejde med og styrke dine kommunikationsfærdigheder i samarbejdet med mennesker med psykiske vanskeligheder. Sammenlagt vil modulet styrke dine kompetencer til at analysere, vurdere og formidle mulighederne for personer med psykiske vanskeligheder.

Det faglige indhold

Det faglige indhold på modulet vil bestå i:

 • Inde- og udefra perspektiver på psykiske vanskeligheder
 • Indsatsers betydning for mennesker med psykiske vanskeligheder
 • Kommunikation
 • Diagnoser indenfor nervøse- og stressrelaterede tilstande samt affektive lidelser
 • Diagnoser indenfor kategorien forstyrrelser og forandringer af personlighedsstruktur og adfærd
 • Diagnoser indenfor kategorien skizofreni, paranoide psykoser samt akutte og forbigående

Om undervisningen

Forløbet består af 4 undervisningsdage, vejledning og eksamen. Undervisningen vil både bestå i faglige oplæg, øvelser, drøftelser og case-arbejde, hvoraf noget vil foregå i mindre grupper.

Eksamensform

Skriftlig eksamen, der vurderes efter 7-trins skalaen.

Hvem deltager?

Modulet henvender sig til alle, der i praksis møder mennesker med psykiske vanskeligheder. Det kan fx være på beskæftigelsesområdet, i uddannelsesverdenen eller i social- og behandlingspsykiatrien.

Modulet er relevant for dig, uanset om du er socialrådgiver, sygeplejerske, pædagog, lærer, akademiker eller ergoterapeut.

For optagelse på diplomniveau kræves en mellemlang videregående uddannelsesbaggrund samt to års relevant erhvervserfaring. Har du ikke denne baggrund, har du mulighed for at søge en realkompetencevurdering (RKV).

Ansøgning

Adgangskrav

For at blive optaget på en diplomuddannelse eller på et modul skal du have en af følgende uddannelser:

 • Professionsbacheloruddannelse
 • Akademiuddannelse
 • Diplomuddannelse
 • Bacheloruddannelse
 • Kandidatuddannelse
 • Anden relevant uddannelse mindst på niveau med en kort, videregående uddannelse eller en reguleret videregående voksenuddannelse

Du skal desuden have mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Det er ikke et krav, at du er i arbejde, når du starter på modulet, men du forventes at kunne bringe dine erfaringer fra praksis ind i undervisningen, uanset om det er tidligere eller aktuel praksis.

Hvis du ikke opfylder det formelle adgangskrav, kan du søge om en realkompetencevurdering og måske optages på det grundlag.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du opfylder adgangskravene, er du velkommen til at kontakte os.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Sådan søger du

Du søger online ved at klikke på “Ansøg” på det modul, du ønsker at søge optagelse på.

Her vedhæfter du også dokumentation for både uddannelse og erhvervserfaring.

 • Dokumentation for uddannelse kan være relevante eksamensbeviser.
 • Dokumentation for to års erhvervserfaring efter afsluttet adgangsgivende uddannelse kan fx være en bekræftelse fra din arbejdsplads eller lønseddel, hvor din anciennitet fremgår.

Ansøgningsfrister

Ansøgningsfrist for hvert modul fremgår af modulbeskrivelsen på kp.dk.

Vi modtager ansøgninger til ledige pladser frem til studiestart.

Hvis modulet stadig fremgår af kp.dk med en ”Ansøg-knap” efter tilmeldingsfristen, er der stadig ledige pladser, og du er velkommen til at ansøge. Hvis der er venteliste, fremgår det af modulet.

Du kan søge økonomisk støtte til din videreuddannelse fra en række fonde.

Fondene kan bidrage til at dække dine udgifter – hvis du falder inden for deres udvalgte målgruppe. Omstillingsfonden har den bredeste målgruppe. Den dækker op til 10.000 kr. årligt for ufaglærte, faglærte og personer med en kort/mellemlang videregående uddannelse (op til professionsbachelorniveau.)

Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et svar i din postkasse til din postkasse til Digital Post. Der kan gå op til 4 uger efter ansøgningsfristen, før du modtager dit svar.

Framelding til et modul skal ske skriftligt til evu@kp.dk og følgende betingelser gælder:

 • Hvis du framelder dig senest fire uger før modulets start, kan du få refunderet din deltagerbetaling for det pågældende modul.
 • Hvis du framelder dig mindre end fire uger før modulets start, hæfter du for hele deltagerbetalingen for det pågældende modul.
 • Hvis du tilmelder dig mindre end fire uger før modulets start hæfter du for hele deltagerbetalingen ved en evt. framelding

Efterår 2024

Mødet med den sindslidende

Start- og slutdato

03.09.24 - 25.10.24

Tilmeldingsfrist

23.07.24

Nummer

0722630

Ledighed

Ledige pladser

Pris

9.600 kr.

Hvor

Tagensvej 18, 2200 København N

ECTS

5

Hvornår

Modulet afholdes i efteråret 2024. Datoer (inkl. start- og slutdato) annonceres senest 01-06-2024

Kontakt

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål. For at vi kan besvare dine spørgsmål bedst og hurtigst muligt, bedes du vælge, om du vil tale med studieservice eller en faglig kontaktperson. Læs mere herunder.

Kontakt studieservice, hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse eller andre praktiske forhold.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider

Mandag, tirsdag, torsdag og fredag: kl. 9.00-14.00

Onsdag: kl. 11.00-14.00

Pauline Hagensen

Chefkonsulent

+45 24 29 64 17