Gå til indhold

Information om coronavirus

Mødet med den sindslidende

Bliv klogere på, hvordan du håndterer mødet med den sindslidende, og hvordan du kan analysere, forstå og sætte ind.

Dette modul på 5 ECTS er en del af diplomuddannelse i psykiatri. Du kan læse modulet som en del af en hel uddannelse eller som et selvstændigt modul, der opkvalificerer dig fagligt.

Valgmodulet henvender sig især til fagprofessionelle uden for det specifikt psykiatriske arbejdsfelt, som ønsker at styrke deres kompetencer til samarbejde med – og inddragelse af borgere og patienter med psykiatriske lidelser.

Det får du ud af modulet

Du opnår en viden om faglige og tværfaglige indsatsers betydning for den sindslidende og indsigt i den sindslidendes eget perspektiv. Dette vil styrke dine kompetencer til inddragende samarbejde med borgeren og patient med sindslidelse, uanset hvor i din praksis, du møder dem.

Det faglige indhold

Forståelse og indsats i forhold til den sindslidende ud fra forskellige faglige og videnskabelige perspektiver
Den sindslidendes eget perspektiv på situation og indsats

Hvem deltager?

Især fagprofessionelle uden for det psykiatriske arbejdsfelt, eksempelvis sygeplejersker, ergoterapeuter og fysioterapeuter, der arbejder i somatiske specialer eller i kommuner, sagsbehandlere og undervisere samt fagprofessionelle som beskæftiger sig med sindslidende.

Katalognummer
DP5

Tilmelding

Adgangskrav

For at blive optaget på en diplomuddannelse eller på et modul skal du have en af følgende uddannelser:

 • Professionsbacheloruddannelse
 • Akademiuddannelse
 • Diplomuddannelse
 • Bacheloruddannelse
 • Kandidatuddannelse
 • Anden relevant uddannelse mindst på niveau med en kort, videregående uddannelse eller en reguleret videregående voksenuddannelse

Du skal desuden have to års relevant erhvervserfaring efter afsluttet grunduddannelse.

Hvis du ikke opfylder det formelle adgangskrav om relevant uddannelse, kan du søge om en realkompetencevurdering og måske optages på det grundlag. Du skal dog fortsat have to års relevant erhvervserfaring.

​Læs mere om realkompetencevurdering

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du opfylder adgangskravene, er du velkommen til at kontakte os.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Forsøgsordning

Som led i en treårig forsøgsordning gældende fra 1. august 2019 til og med 31. juli 2022 fjernes kravet om to års relevant erhvervserfaring efter adgangsgivende uddannelse for ansøgere, der opfylder følgende tre kriterier:

 • Du har en akademiuddannelse under Uddannelses- og Forskningsministeriet som højeste forudgående uddannelse.
 • Du har relevant erhvervserfaring på mindst fire år efter ungdomsuddannelse bag dig.
 •  Du er i relevant beskæftigelse ved optag på diplomuddannelsen.

Alle tre kriterier skal opfyldes for at blive optaget på uddannelsen.

Sådan søger du

Du søger online ved at klikke på “Ansøg” på det modul, du ønsker at søge optagelse på.

Her vedhæfter du også dokumentation for både uddannelse og erhvervserfaring.

 • Dokumentation for uddannelse kan være relevante eksamensbeviser.
 • Dokumentation for to års erhvervserfaring efter afsluttet adgangsgivende uddannelse kan fx være en bekræftelse fra din arbejdsplads eller lønseddel, hvor din anciennitet fremgår (et CV er ikke gyldig dokumentation).

Ansøgningsfrister

Ansøgningsfrist for hvert modul fremgår af modulbeskrivelsen på kp.dk.

Vi modtager ansøgninger til ledige pladser frem til studiestart. Kontakt os for information om ledige pladser:
Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider:

Mandag til torsdag kl. 9.00-14.00
Fredag kl. 11.00-14.00

Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et optagelsesbrev i din e-Boks. Der kan gå op til 4 uger efter ansøgningsfristen, før du modtager dit optagelsesbrev.

Framelding til et modul skal ske skriftligt til evu@kp.dk og følgende betingelser gælder:

 • Hvis du framelder dig senest fire uger før modulets start, kan du få refunderet din deltagerbetaling for det pågældende modul.
 • Hvis du framelder dig mindre end fire uger før modulets start, hæfter du for hele deltagerbetalingen for det pågældende modul.
 • Hvis du tilmelder dig mindre end fire uger før modulets start, kan du ikke framelde dig og hæfter for hele deltagerbetalingen for det pågældende modul.

Psykiatrivejlederuddannelsen - Kbh.

Start- og slutdato

09.03.21 - 22.06.21

Tilmeldingsfrist

09.03.21

Pris

9.300 kr.

Hvor

København

Mødet med den sindslidende

Start- og slutdato

17.03.21 - 30.06.21

Tilmeldingsfrist

02.02.21

Pris

9.300 kr.

Hvor

Tagensvej 18

Kontakt

Kontakt KP, hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding eller optagelse, eller hvis du har brug for yderligere information om en uddannelse eller et kursus.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider
Mandag til torsdag kl. 9.00-14.00
Fredag kl. 11.00-14.00