Gå til indhold
Ledelse og kompetenceudvikling

Moduler der er relevante ifm. Opkvalificeringspuljen

Børns sprog

På modulet ser vi på danske børns sproglige udvikling med udgangspunkt i teorier og forskning samt sociale, kognitive og biologiske forudsætninger og faktorer i barnets sprogtilegnelsesproces.

Med udgangspunkt i legens og relationens betydning for læring undersøger vi, hvordan sprogindsatsen kan indarbejdes i dagligdagen, således at det pædagogiske arbejde understøtter barnets sproglige og kommunikative udvikling.

Pædagogik

Du får styrket dine kompetencer til at arbejde nuanceret og helhedsorienteret i det pædagogiske arbejde med børn, unge og familier i udsatte positioner.

Få udviklet dine kompetencer til at indgå som faglig ressourceperson i det pædagogiske arbejde med den styrkede pædagogiske læreplan.

Du får styrket dine kompetencer til at samarbejde med kollegaer om at udvikle en pædagogisk praksis og tilrettelægge pædagogiske læringsmiljøer med fokus på børneperspektiver og fællesskaber, dannelse gennem leg, deltagelse, eksperimenteren og kreative udfoldelse.

Psykologi

På modulet introduceres du til psykologisk teorier og forskning om udvikling, socialisering og personlighedsdannelse.

Få styrket dine kompetencer inden for pædagogisk psykologi, og lær at skabe meningsfuld læring gennem samarbejde og analyse af komplekse udfordringer

Dagtilbudsledelse

På dette modul opnår du kendskab til forskellige koncepter for og forståelser af teams og ledelse af teams.

På dette modul træner og udvikler du din evne til at bruge evalueringsfaglige metoder og tilgange i arbejdet med at sikre sammenhængen og udvikle den pædagogiske kvalitet.

På dette modul får du viden og færdigheder til at lede og organisere arbejdet med at udvikle en pædagogisk praksis baseret på refleksion og fagligt velbegrundede valg i forhold til dagtilbuddets læringsmiljø.

Inklusionsvejleder

På ‘Fællesskabende pædagogik’ sætter vi fokus på at udvikle inkluderende fællesskaber i pædagogisk praksis.

Dette modul er for dig der gerne vil fremme inkluderende praksis gennem vejledning og refleksion

Specialpædagogik

Du arbejder med at forstå og mestre specialpædagogisk praksis og metoder ud fra specialpædagogisk viden og forskning.