Gå til indhold
" "

Modtagelse af nyankomne elever – trivsel, sproglig og faglig udvikling

På dette forløb får du en introduktion til relevante temaer omkring modtagelse af nyankomne elever i skolen.

Om kurset

Det får du ud af kurset

Du får konkrete redskaber til at komme i gang her og nu med en pædagogik: børne/elevperspektiver, deltagelse, tryghed og relationer.

Du får didaktisk viden om materialer og metoder, dvs. viden om hvordan du skaber trivsel og læring hos nyankomne elever.

Din egen praksis vil være i centrum gennem praksisafprøvninger, sparring og videndeling, og vi skaber sammen en tæt kobling mellem det faglige indhold og praksis.

Kurset er gratis og udbydes af landets professionshøjskoler i samarbejde med KL mhp. at møde akutte behov for kompetenceudvikling. Der er et begrænset antal pladser.

Det faglige indhold på kurset

Temaer på kurset:

  • En god og tryg start, gode råd, gode materialer og apps
  • Elevens resurser, afdækning af sproglige og faglige kompetencer, flere sprog i læringen
  • Migration, at være flygtning, samarbejde med elevens familie
  • Sprogudviklende fagundervisning
  • Deltagernes egne forløb, sparring og videndeling

Om undervisningen

Kurset udbydes både som halve og hele dage, ligesom det er muligt at tage kurset som online undervisning.

Hvem deltager?

Kurset henvender sig til lærere og skolepædagoger

Tilmelding

Optagelse sker efter først-til-mølle-princippet.

Efter tilmeldingsfristens udløb tager vi stilling til, hvilke kurser og temadage vi kan gennemføre, og hvilke vi må aflyse.

Hvis kurset stadig fremgår af kp.dk med en ”Ansøg-knap” efter tilmeldingsfristen, er der stadig ledige pladser, og du er velkommen til at tilmelde dig. Hvis der er venteliste, fremgår det af kurset.

Alle meddelelser vedrørende optagelse og aflysning sendes som Digital Post.

Tilmelding er bindende fra fristens udløb.

Tilmeldinger efter fristens udløb er bindende fra tilmeldingsdatoen. Hvis du bliver forhindret eller syg, har din arbejdsplads altid mulighed for at sende en anden medarbejder.

Husk venligst at give os besked hvis en anden medarbejder skal overtage pladsen. Kursusafgiften refunderes ikke ved afbud/fravær. Alle afmeldinger og ombytninger skal sendes skriftligt til kursus@kp.dk.

Prisen fremgår af hvert enkelt kursusopslag.

Alle kursuspriser er angivet med og uden moms. På kurser udbudt under åben uddannelse tillægges der ikke moms på fakturaen. Det fremgår af prisen på det enkelte kursusopslag, om der tillægges moms, markeret med.

Når du er blevet optaget på et kursus, sender vi en elektronisk faktura til betaleren, der skal betales i henhold til den betalingsdato, som står på fakturaen. Når betalingen er registreret, har du ret til at deltage i undervisningen.

Der udstedes et kursusbevis efter afslutning af kurser på minimum 12 timer. For at modtage et bevis må du som kursist maksimalt have haft 20 % fravær på kurset. Kursusbeviser sendes som Digital Post.

Der udstedes ikke bevis for en temadag.

VIGTIGT!

Er en tilmeldingsfrist overskredet, kan du stadig tilmelde dig, hvis knappen “Mere info” er grøn.
Hvis det er første gang, du tilmelder dig et kursus i vores nye tilmeldingssystem, skal du undervejs bekræfte din e-mailadresse via en mail, som er sendt til den mailadresse, du angiver. Ellers går din tilmelding ikke igennem.
Du modtager din kvittering for tilmelding på mail tidligst tre timer efter, du har tilmeldt dig.

Forår 2023

Modtagelse af nyankomne elever

Start- og slutdato

17.04.23 - 22.05.23

Tilmeldingsfrist

Hvis knappen "Mere info" er grøn, kan du stadig tilmelde dig, selvom tilmeldingsfristen er overskredet.

20.03.23

Pris

Gratis

Hvor

Afholdes online via platformen ZOOM

Nummer

0510369

Kontakt

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål. For at vi kan besvare dine spørgsmål bedst og hurtigst muligt, bedes du vælge, om du vil tale med studieservice eller en faglig kontaktperson. Læs mere herunder.

Kontakt studieservice, hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse eller andre praktiske forhold.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider

Mandag til torsdag kl. 9.00-14.00
Fredag kl. 11.00-14.00