Gå til indhold

Modtagedidaktik

Sprogudviklende basisundervisning af nye learnere med dansk som andetsprog.

Dette modul på 10 ECTS er en del af uddannelsesretningen dansk som andetsprogden pædagogiske diplomuddannelse. Du kan læse modulet som en del af en hel uddannelse eller som et selvstændigt modul, der opkvalificerer dig fagligt.

Om modulet

Hvordan kan vi blive endnu bedre til at modtage nyankomne børn, unge og voksne i både almenklasser og modtagetilbud? Hvordan understøtter vi andetsprogsudvikling og læring? Vi arbejder med didaktiske og pædagogiske tilgange på baggrund af teoretisk viden om flersprogethed, andetsprogsudvikling og andetsprogspædagogik.

Det får du ud af modulet

Når du har gennemført modulet, er det målet, at du:

 • kan planlægge, gennemføre og evaluere sprogudviklende basisundervisning med afsæt i viden om flersprogethed, andetsprogstilegnelse og andetsprogspædagogik
 • kan afdække flersprogede børn, unge og voksnes faglige og sproglige kompetencer med henblik på at stilladsere læreprocesser
 • kan inddrage flersprogethed som ressource i læringen og inddrage hjemmet som støtte for skolegang og læring
 • kan reflektere over egen praksis på baggrund af faglig viden om flersprogethed, andetsprogstilegnelse og andetsprogspædagogik, med henblik på udvikling af modtagedidaktik og -pædagogik
 • kan samarbejde med kolleger, ledelse og andre relevante partnere i forhold til sammenhæng mellem basisundervisning og fagundervisning og overgang mellem modtagelsestilbud og almenundervisningen og/eller videre uddannelsesforløb
 • kan tilrettelægge en struktureret og tryg skolehverdag på baggrund af indsigt i særlige læringsbetingelser for nyankomne, herunder traumatisering.

Hvem deltager?

Lærere, pædagoger, DSA-vejledere, konsulenter og andre, der arbejder med nyankomne børn, unge og voksne.

Tilmelding

Adgangskrav

For at blive optaget på en diplomuddannelse eller på et modul skal du have en af følgende uddannelser:

 • Professionsbacheloruddannelse
 • Akademiuddannelse
 • Diplomuddannelse
 • Bacheloruddannelse
 • Kandidatuddannelse
 • Anden relevant uddannelse mindst på niveau med en kort, videregående uddannelse eller en reguleret videregående voksenuddannelse

Du skal desuden have mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse. Det er ikke et krav, at du er i arbejde, når du starter på modulet, men du forventes at kunne bringe dine erfaringer fra praksis ind i undervisningen, uanset om det er tidligere eller aktuel praksis.

Hvis du ikke opfylder det formelle adgangskrav, kan du søge om en realkompetencevurdering og måske optages på det grundlag.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du opfylder adgangskravene, er du velkommen til at kontakte os.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Sådan søger du

Du søger online ved at klikke på “Ansøg” på det modul, du ønsker at søge optagelse på.

Her vedhæfter du også dokumentation for både uddannelse og erhvervserfaring.

 • Dokumentation for uddannelse kan være relevante eksamensbeviser.
 • Dokumentation for to års erhvervserfaring efter afsluttet adgangsgivende uddannelse kan fx være en bekræftelse fra din arbejdsplads eller lønseddel, hvor din anciennitet fremgår (et CV er ikke gyldig dokumentation).

Ansøgningsfrister

Ansøgningsfrist for hvert modul fremgår af modulbeskrivelsen på kp.dk.

Vi modtager ansøgninger til ledige pladser frem til studiestart.

Hvis modulet stadig fremgår af kp.dk med en ”Ansøg-knap” efter tilmeldingsfristen, er der stadig ledige pladser, og du er velkommen til at ansøge. Hvis der er venteliste, fremgår det af modulet.

Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et svar i din postkasse til din postkasse til Digital Post. Der kan gå op til 4 uger efter ansøgningsfristen, før du modtager dit svar.

Framelding til et modul skal ske skriftligt til evu@kp.dk og følgende betingelser gælder:

 • Hvis du framelder dig senest fire uger før modulets start, kan du få refunderet din deltagerbetaling for det pågældende modul.
 • Hvis du framelder dig mindre end fire uger før modulets start, hæfter du for hele deltagerbetalingen for det pågældende modul.
 • Hvis du tilmelder dig mindre end fire uger før modulets start, kan du ikke framelde dig og hæfter for hele deltagerbetalingen for det pågældende modul.

VIGTIGT!

Er en tilmeldingsfrist overskredet, kan du stadig tilmelde dig, hvis knappen “Mere info” er grøn.

Hvis det er første gang, du tilmelder dig et modul i vores nye tilmeldingssystem, skal du undervejs bekræfte din e-mailadresse via en mail, som er sendt til den mailadresse, du angiver. Ellers går din tilmelding ikke igennem.

Du modtager din kvittering for tilmelding på mail tidligst tre timer efter, du har tilmeldt dig.

Modtagedidaktik - sprogudviklende basisundervisning af nye learnere med dansk som andetsprog

Start- og slutdato

01.09.23 - 31.01.24

Tilmeldingsfrist

15.05.23

Pris

12.150 kr.

Hvor

Tagensvej 18, 2200 København

Nummer

0511292

Modtagedidaktik - sprogudviklende basisundervisning af nye learnere med dansk som andetsprog

Start- og slutdato

01.02.24 - 30.06.24

Tilmeldingsfrist

15.11.23

Pris

12.150 kr.

Hvor

Tagensvej 18, 2200 København

Nummer

0516115

Kontakt

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål. For at vi kan besvare dine spørgsmål bedst og hurtigst muligt, bedes du vælge, om du vil tale med studieservice eller en faglig kontaktperson. Læs mere herunder.

Kontakt studieservice, hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse eller andre praktiske forhold.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider

Mandag til torsdag kl. 9.00-14.00
Fredag kl. 11.00-14.00

Helene Thise

Lektor

+45 41 89 85 75