Gå til indhold

Information om coronavirus

Metoder i socialt arbejde med udsatte børn og unge

Bliv bedre til at arbejde metodisk med udsatte børn og unge, deres familier og netværk.

Dette modul på 10 ECTS er en del af uddannelsesretningen børn og ungeden sociale diplomuddannelse. Du kan læse modulet som en del af en hel uddannelse eller som et selvstændigt modul, der opkvalificerer dig fagligt.

Få styrket dit overblik over metoder. Fokus er på forebyggende, undersøgende, inddragende og intervenerende metoder, som er særlig relevante for socialt arbejde med udsatte børn og unge, deres familier og netværk.

Det får du ud af modulet

Du får du inspiration og kompetence til at udvælge og arbejde reflekteret med metoder i socialt arbejde med udsatte børn og unge i praksis. Målet med modulet er at du udvikler din praksis overfor børn, unge og familier samt at du bedre kan indgå i det tværfaglige samarbejde på området.

Det faglige indhold

På modulet præsenteres du for metodebegreber og hvad der adskiller metoder fra andre tilgange i socialt arbejde med udsatte børn og unge. Du får viden om centrale og aktuelle metoder og kompetence til håndtering af metoder i socialt arbejde med børn og unge.

De aktuelle temaer på modulet er:

Metodebegreber
En multimetodisk tilgang til socialt arbejde med børn og unge deres familier og netværk
Opsporing, forebyggelse og tidlig indsats
Undersøgelse og handleplaner
Metoder i forældresamarbejdet

Målgruppe

For dig som arbejder med udsatte børn og unge, det kan være som myndighedssagsbehandler, pædagog, lærer, sundhedsplejerske mv.

Praktiske oplysninger

Modulet afvikles over et semester typisk med 7 undervisningsdage. Modulet er det ene af to moduler i uddannelsesretningen ’Børn og unge’ på den sociale diplomuddannelse.

Tilmelding

Adgangskrav

For at blive optaget på en diplomuddannelse eller på et modul skal du have en af følgende uddannelser:

 • Professionsbacheloruddannelse
 • Akademiuddannelse
 • Diplomuddannelse
 • Bacheloruddannelse
 • Kandidatuddannelse
 • Anden relevant uddannelse mindst på niveau med en kort, videregående uddannelse eller en reguleret videregående voksenuddannelse

Du skal desuden have to års relevant erhvervserfaring efter afsluttet grunduddannelse.

Hvis du ikke opfylder det formelle adgangskrav om relevant uddannelse, kan du søge om en realkompetencevurdering og måske optages på det grundlag. Du skal dog fortsat have to års relevant erhvervserfaring.

​Læs mere om realkompetencevurdering

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du opfylder adgangskravene, er du velkommen til at kontakte os.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Forsøgsordning

Som led i en treårig forsøgsordning gældende fra 1. august 2019 til og med 31. juli 2022 fjernes kravet om to års relevant erhvervserfaring efter adgangsgivende uddannelse for ansøgere, der opfylder følgende tre kriterier:

 • Du har en akademiuddannelse under Uddannelses- og Forskningsministeriet som højeste forudgående uddannelse.
 • Du har relevant erhvervserfaring på mindst fire år efter ungdomsuddannelse bag dig.
 •  Du er i relevant beskæftigelse ved optag på diplomuddannelsen.

Alle tre kriterier skal opfyldes for at blive optaget på uddannelsen.

Sådan søger du

Du søger online ved at klikke på “Ansøg” på det modul, du ønsker at søge optagelse på.

Her vedhæfter du også dokumentation for både uddannelse og erhvervserfaring.

 • Dokumentation for uddannelse kan være relevante eksamensbeviser.
 • Dokumentation for to års erhvervserfaring efter afsluttet adgangsgivende uddannelse kan fx være en bekræftelse fra din arbejdsplads eller lønseddel, hvor din anciennitet fremgår (et CV er ikke gyldig dokumentation).

Ansøgningsfrister

Ansøgningsfrist for hvert modul fremgår af modulbeskrivelsen på kp.dk.

Vi modtager ansøgninger til ledige pladser frem til studiestart. Kontakt os for information om ledige pladser:
Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider:

Mandag til torsdag kl. 9.00-14.00
Fredag kl. 11.00-14.00

Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et optagelsesbrev i din e-Boks. Der kan gå op til 4 uger efter ansøgningsfristen, før du modtager dit optagelsesbrev.

Framelding til et modul skal ske skriftligt til evu@kp.dk og følgende betingelser gælder:

 • Hvis du framelder dig senest fire uger før modulets start, kan du få refunderet din deltagerbetaling for det pågældende modul.
 • Hvis du framelder dig mindre end fire uger før modulets start, hæfter du for hele deltagerbetalingen for det pågældende modul.
 • Hvis du tilmelder dig mindre end fire uger før modulets start, kan du ikke framelde dig og hæfter for hele deltagerbetalingen for det pågældende modul.

Metoder i socialt arbejde med udsatte børn og unge

Start- og slutdato

02.03.21 - 10.06.21

Tilmeldingsfrist

20.01.21

Pris

11.600 kr.

Hvor

Tagensvej 18

Metoder i socialt arbejde med udsatte børn og unge

Start- og slutdato

02.03.21 - 10.06.21

Tilmeldingsfrist

20.01.21

Pris

11.600 kr.

Hvor

Tagensvej 18

Kontakt

Kontakt KP, hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding eller optagelse, eller hvis du har brug for yderligere information om en uddannelse eller et kursus.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider
Mandag til torsdag kl. 9.00-14.00
Fredag kl. 11.00-14.00