Gå til indhold

Metoder i socialt arbejde med udsatte børn og unge

Bliv bedre til at arbejde metodisk med udsatte børn og unge, deres familier og netværk.

Dette modul på 10 ECTS er en del af uddannelsesretningen børn og ungeden sociale diplomuddannelse. Du kan læse modulet som en del af en hel uddannelse eller som et selvstændigt modul, der opkvalificerer dig fagligt.

Om modulet

Få styrket dit overblik over metoder. Fokus er på forebyggende, undersøgende, inddragende og intervenerende metoder, som er særlig relevante for socialt arbejde med udsatte børn og unge, deres familier og netværk.

Det får du ud af modulet

Du får du inspiration og kompetence til at udvælge og arbejde reflekteret med metoder i socialt arbejde med udsatte børn og unge i praksis. Målet med modulet er at du udvikler din praksis overfor børn, unge og familier samt at du bedre kan indgå i det tværfaglige samarbejde på området.

Det faglige indhold

På modulet præsenteres du for metodebegreber og hvad der adskiller metoder fra andre tilgange i socialt arbejde med udsatte børn og unge. Du får viden om centrale og aktuelle metoder og kompetence til håndtering af metoder i socialt arbejde med børn og unge.

De aktuelle temaer på modulet er:

Metodebegreber
En multimetodisk tilgang til socialt arbejde med børn og unge deres familier og netværk
Opsporing, forebyggelse og tidlig indsats
Undersøgelse og handleplaner
Metoder i forældresamarbejdet

Målgruppe

For dig som arbejder med udsatte børn og unge, det kan være som myndighedssagsbehandler, pædagog, lærer, sundhedsplejerske mv.

Praktiske oplysninger

Modulet afvikles over et semester typisk med 7 undervisningsdage. Modulet er det ene af to moduler i uddannelsesretningen ’Børn og unge’ på den sociale diplomuddannelse.

Tilskud fra Socialstyrelsen


OBS! Aktuelt er tilskudspladserne reserveret arbejdspladsbaserede moduler og særligt udvalgte forløb.
Du kan søge tilskud fra Socialstyrelsen på 12.000 kr. betaling af dette modul, hvis du arbejder med myndighedsopgaver på børn- og ungeområdet eller er fagprofessionel fra almenområdet fx i dagtilbud eller skole eller på et socialt tilbud for børn og unge.

Tilskuddet fra Socialstyrelsen er på 12.000 kr. pr. modul for den fastlagte målgruppe. Der ydes tilskud til fuld diplomuddannelse eller enkelte udvalgte moduler.

Sådan søger du om tilskud

Der er et begrænset antal pladser, som tildeles efter først til mølle-princippet. For at komme i betragtning til tilskuddet skal du – i forbindelse med din tilmelding til modulet – skrive i kommentarfeltet, at du ønsker at søge tilskuddet.

Moduler med tilskud

Der ydes tilskud til følgende enkeltmoduler under den sociale diplomuddannelse:

Uddannelsesretning: Børn og unge

 • Modul Rs1: Teorier i socialt arbejde med udsatte børn og unge
 • Modul Rs2: Metoder i socialt arbejde med udsatte børn og unge

Uddannelsesretning: Inddragelse og samtaler med børn, unge og familier

 • Modul Rs11: Inddragelse af børn, unge og familier
 • Modul Rs12: Samtaler med børn, unge og familier

Uddannelsesretning: Børnehandicap

 • Modul Rs13: Tilgange og begreber på børnehandicapområdet
 • Modul Rs14: Metoder i socialt arbejde på børnehandicapområdet

Uddannelsesretning: Unge i sårbare positioner

 • Modul Rs15: Perspektiver og tilgange i arbejdet med unge i sårbare positioner
 • Modul Rs16: Metoder i arbejdet med unge i sårbare og udsatte positioner

Valgfrie moduler inden for uddannelsens faglige område

 • Modul Vf7: Tværprofessionelt samarbejde i relation til udsatte børn og unge
 • Modul Vf8: Omsætning og implementering af teori og metode i socialt arbejde
 • Modul Vf11: Seksuelle overgreb
 • Modul Vf12: Inklusions- og eksklusionsprocesser for socialt udsatte børn og unge
 • Modul Vf14: Problemstillinger og teoretiske perspektiver i relation til en udvalgt målgruppe
 • Modul Vf15: Udvalgte metoder i socialt arbejde i relation til en udvalgt målgruppe
 • Modul Vf16: Perspektiver på socialt arbejde i relation til æresrelateret social kontrol
 • Modul Vf17: Vidensbaseret socialt arbejde
 • Modul Vf19: Teorier og metoder til forebyggelse af radikalisering
 • Modul V22: Teorier og modeller for gruppemetoder
 • Modul Vf23: Faglig ledelse, koordinering og facilitering på myndighedsområdet
 • Modul Vf24: Systematisk sagsbehandling på børn- og ungeområdet

Tilskud til den samlede uddannelse

Tilskud gives kun til en hel uddannelse (6 moduler) såfremt, der er tale om kommuner, der tilrettelægger lokale hold.

Kontakt Annemette Matthiessen på amat@kp.dk for mere information.

Tilmelding

Adgangskrav

For at blive optaget på en diplomuddannelse eller på et modul skal du have en af følgende uddannelser:

 • Professionsbacheloruddannelse
 • Akademiuddannelse
 • Diplomuddannelse
 • Bacheloruddannelse
 • Kandidatuddannelse
 • Anden relevant uddannelse mindst på niveau med en kort, videregående uddannelse eller en reguleret videregående voksenuddannelse

Du skal desuden have mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse. Det er ikke et krav, at du er i arbejde, når du starter på modulet, men du forventes at kunne bringe dine erfaringer fra praksis ind i undervisningen, uanset om det er tidligere eller aktuel praksis.

Hvis du ikke opfylder det formelle adgangskrav, kan du søge om en realkompetencevurdering og måske optages på det grundlag.

​Læs mere om realkompetencevurdering

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du opfylder adgangskravene, er du velkommen til at kontakte os.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Forsøgsordning

Som led i en treårig forsøgsordning gældende fra 1. august 2019 til og med 31. juli 2022 fjernes kravet om to års relevant erhvervserfaring efter adgangsgivende uddannelse for ansøgere, der opfylder følgende tre kriterier:

 • Du har en akademiuddannelse under Uddannelses- og Forskningsministeriet som højeste forudgående uddannelse.
 • Du har relevant erhvervserfaring på mindst fire år efter ungdomsuddannelse bag dig.
 • Du er i relevant beskæftigelse ved optag på diplomuddannelsen.

Alle tre kriterier skal opfyldes for at blive optaget på uddannelsen.

Sådan søger du

Du søger online ved at klikke på “Ansøg” på det modul, du ønsker at søge optagelse på.

Her vedhæfter du også dokumentation for både uddannelse og erhvervserfaring.

 • Dokumentation for uddannelse kan være relevante eksamensbeviser.
 • Dokumentation for to års erhvervserfaring efter afsluttet adgangsgivende uddannelse kan fx være en bekræftelse fra din arbejdsplads eller lønseddel, hvor din anciennitet fremgår (et CV er ikke gyldig dokumentation).

Ansøgningsfrister

Ansøgningsfrist for hvert modul fremgår af modulbeskrivelsen på kp.dk.

Vi modtager ansøgninger til ledige pladser frem til studiestart.

Hvis modulet stadig fremgår af kp.dk med en ”Ansøg-knap” efter tilmeldingsfristen, er der stadig ledige pladser, og du er velkommen til at ansøge. Hvis der er venteliste, fremgår det af modulet.

Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et optagelsesbrev i din e-Boks. Der kan gå op til 4 uger efter ansøgningsfristen, før du modtager dit optagelsesbrev.

Framelding til et modul skal ske skriftligt til evu@kp.dk og følgende betingelser gælder:

 • Hvis du framelder dig senest fire uger før modulets start, kan du få refunderet din deltagerbetaling for det pågældende modul.
 • Hvis du framelder dig mindre end fire uger før modulets start, hæfter du for hele deltagerbetalingen for det pågældende modul.
 • Hvis du tilmelder dig mindre end fire uger før modulets start, kan du ikke framelde dig og hæfter for hele deltagerbetalingen for det pågældende modul.

VIGTIGT!
Er en tilmeldingsfrist overskredet, kan du stadig tilmelde dig, hvis knappen “Mere info” er grøn.
Hvis det er første gang, du tilmelder dig et modul vores nye tilmeldingssystem, skal du undervejs bekræfte din e-mailadresse via en mail, som er sendt til den mailadresse, du angiver. Ellers går din tilmelding ikke igennem.
Du modtager din kvittering for tilmelding på mail tidligst tre timer efter, du har tilmeldt dig.

Metoder i socialt arbejde med udsatte børn og unge

Start- og slutdato

14.09.22 - 14.12.22

Tilmeldingsfrist

04.08.22

Pris

12.950 kr.

Hvor

Tagensvej 18, 2200 København N

Kontakt

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål. For at vi kan besvare dine spørgsmål bedst og hurtigst muligt, bedes du vælge, om du vil tale med studieservice eller en faglig kontaktperson. Læs mere herunder.

Kontakt studieservice, hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse eller andre praktiske forhold.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider

Mandag til torsdag kl. 9.00-14.00
Fredag kl. 11.00-14.00

Annemette Matthiessen

Lektor

+45 51 63 26 28