Gå til indhold

Mentalisering i pædagogisk arbejde i dagtilbud

Lær at bruge mentalisering til at understøtte en omsorgsfuld pædagogisk praksis, der styrker relationer og trivsel hos børn og voksne.

Om kurset

Det får du ud af kurset

Mentalisering handler om at være nysgerrig på at forstå både sine egne og andres tanker, følelser, intentioner og adfærd – populært sagt, at have sindet på sinde. Pædagogisk personale, der integrerer mentalisering i deres praksis, kan skabe et forstående og støttende omsorgsfuldt pædagogisk miljø for børn.

Mentalisering er en værdifuld tilgang i pædagogisk arbejde, der sigter mod at styrke relationer og fremme trivsel hos børn og voksne.

En mentaliserende pædagogisk tilgang kan bidrage til at skabe en tryg og omsorgsfuld pædagogisk atmosfære for hele børnegruppen. På kurset sætter vi fokus på mentalisering i pædagogisk praksis, som ramme for den professionelle omsorg.

Kurset giver dig indsigter i og inspiration til at:

1. møde børn med en mentaliserende tilgang, og dermed have en opmærksomhed på at forstå børns adfærds, intentioner, tanker og følelser. Og viden til at skabe en omsorgsfuld pædagogisk atmosfære i et mentaliserende miljø.

2. hjælpe og støtte børn med at udvikle deres egen evne til at forstå andres perspektiver, følelser og adfærd. Dette kan styrke empati og fremme positive relationer mellem børn og bidrage til den fælles livsudfoldelse blandt både børn og voksne.

3. styrke samarbejde mellem pædagogiske personale, forældre og børn. Pædagoger kan via mentaliserende pædagogik blive mere opmærksomme på, hvordan de formidler information og kommunikerer med både børn, forældre, kollegaer og andre i samarbejdet omkring børnene.

Det faglige indhold på kurset

  • Udviklingspsykologi med fokus på tilknytningsteori, der er grundlaget for mentaliseringsteori
  • Mentaliseringsteoriens kernebegreber
  • Mentalisering som en del af professionel omsorgskompetence
  • Professionel omsorg og mentaliserende miljøer: At have blik for det pædagogiske personale, børnegruppen og det enkelte barn

Om undervisningen

På kurset arbejder vi med en kombination af teoretiske oplæg, dialog, praksiseksempler, casearbejde og øvelser.

Hvem deltager?

Kurset retter sig primært til pædagogisk personale i vuggestuer, dagpleje og børnehaver.

Kurset kan også rekvireres af en arbejdsplads, hvor det er muligt at skræddersy indholdet.

Tilmelding

Optagelse sker efter først-til-mølle-princippet.

Efter tilmeldingsfristens udløb tager vi stilling til, hvilke kurser og temadage vi kan gennemføre, og hvilke vi må aflyse.

Hvis kurset stadig fremgår af kp.dk med en ”Ansøg-knap” efter tilmeldingsfristen, er der stadig ledige pladser, og du er velkommen til at tilmelde dig. Hvis der er venteliste, fremgår det af kurset.

Alle meddelelser vedrørende optagelse og aflysning sendes som Digital Post.

  • Hvis du framelder dig inden tilmeldingsfristen, kan du få refunderet din deltagerbetaling for det pågældende kursus
  • Hvis du framelder dig efter tilmeldingsfristen, hæfter du for hele deltagerbetalingen for det pågældende kursus
  • Hvis du tilmelder dig efter tilmeldingsfristens udløb, hæfter du for hele deltagerbetalingen for det pågældende kursus, hvis du framelder dig
  • Hvis du bliver forhindret eller syg inden kursusstart, har din arbejdsplads mulighed for at sende en anden medarbejder
  • Alle afmeldinger og ombytninger skal sendes skriftligt til kursus@kp.dk

Prisen fremgår af hvert enkelt kursusopslag.

Alle kursuspriser er angivet med og uden moms. På kurser udbudt under åben uddannelse tillægges der ikke moms på fakturaen. Det fremgår af prisen på det enkelte kursusopslag, om der tillægges moms, markeret med.

Når du er blevet optaget på et kursus, sender vi en elektronisk faktura til betaleren, der skal betales i henhold til den betalingsdato, som står på fakturaen. Når betalingen er registreret, har du ret til at deltage i undervisningen.

Der udstedes et kursusbevis efter afslutning af kurser på minimum 12 timer. For at modtage et bevis må du som kursist maksimalt have haft 20 % fravær på kurset. Kursusbeviser sendes som Digital Post.

Der udstedes ikke bevis for en temadag.

Forår 2024

Mentalisering i det pædagogiske arbejde i dagtilbud

Start- og slutdato

23.05.24 - 06.06.24

Tilmeldingsfrist

23.04.24

Nummer

0789680

Ledighed

Ledige pladser

Pris

Privatpersoner betaler moms, og virksomheder betaler ikke moms.

4.720 kr.

3.776 kr. ekskl. moms

Hvor

Tagensvej 18, 2200 København N

Hvornår

To kursusdage kl. 09:00-15:00, d. 23.05.24 & 06.06.24

Kontakt

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål. For at vi kan besvare dine spørgsmål bedst og hurtigst muligt, bedes du vælge, om du vil tale med studieservice eller en faglig kontaktperson. Læs mere herunder.

Kontakt studieservice, hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse eller andre praktiske forhold.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider

Mandag, tirsdag, torsdag og fredag: kl. 9.00-14.00

Onsdag: kl. 11.00-14.00

Anne Suhr

Adjunkt

+45 41 89 80 22

Ester Holte Kofod

Adjunkt

+45 51 27 28 75