Gå til indhold

Mellemformer, co-teaching og andre inkluderende praksisser (opfølgende kursus)

Er du godt i gang med arbejdet med mellemformer og/eller co-teaching, kan du på dette kursus få helt konkret sparring på din egen praksis

Om kurset

Hvis I oplever at mangle pædagogiske handlemuligheder i jeres mellemformspraksisser – eller co-teaching – kan I på kurset få helt konkret sparring på jeres specifikke problematikker. I vil også dele viden og erfaringer med de andre deltagere på kurset.

Det får du ud af kurset

På kurset arbejder du med:

  • At få- og dele viden og erfaringer i arbejdet med mellemformer, co-teaching og andre organiseringsformer i skolen
  • At få konkret sparring på specifikke problematikker i egen praksis
  • At afprøve tilgange, redskaber og metoder mellem de enkelte kursusgange

Hvem deltager?

Lærere, pædagoger, ressourcepersoner og vejledere i skolen.

Tilmelding

Optagelse sker efter først-til-mølle-princippet.

Efter tilmeldingsfristens udløb tager vi stilling til, hvilke kurser og temadage vi kan gennemføre, og hvilke vi må aflyse.

Hvis kurset stadig fremgår af kp.dk med en ”Ansøg-knap” efter tilmeldingsfristen, er der stadig ledige pladser, og du er velkommen til at tilmelde dig. Hvis der er venteliste, fremgår det af kurset.

Alle meddelelser vedrørende optagelse og aflysning sendes som Digital Post.

  • Hvis du framelder dig inden tilmeldingsfristen, kan du få refunderet din deltagerbetaling for det pågældende kursus
  • Hvis du framelder dig efter tilmeldingsfristen, hæfter du for hele deltagerbetalingen for det pågældende kursus
  • Hvis du tilmelder dig efter tilmeldingsfristens udløb, hæfter du for hele deltagerbetalingen for det pågældende kursus, hvis du framelder dig
  • Hvis du bliver forhindret eller syg inden kursusstart, har din arbejdsplads mulighed for at sende en anden medarbejder
  • Alle afmeldinger og ombytninger skal sendes skriftligt til kursus@kp.dk

Prisen fremgår af hvert enkelt kursusopslag.

Alle kursuspriser er angivet med og uden moms. På kurser udbudt under åben uddannelse tillægges der ikke moms på fakturaen. Det fremgår af prisen på det enkelte kursusopslag, om der tillægges moms, markeret med.

Når du er blevet optaget på et kursus, sender vi en elektronisk faktura til betaleren, der skal betales i henhold til den betalingsdato, som står på fakturaen. Når betalingen er registreret, har du ret til at deltage i undervisningen.

Der udstedes et kursusbevis efter afslutning af kurser på minimum 12 timer. For at modtage et bevis må du som kursist maksimalt have haft 20 % fravær på kurset. Kursusbeviser sendes som Digital Post.

Der udstedes ikke bevis for en temadag.

Efterår 2024

Mellemformer, Co-teaching og andre inkluderende praksisser

Start- og slutdato

19.09.24 - 07.11.24

Tilmeldingsfrist

19.08.24

Nummer

0651663

Ledighed

Ledige pladser

Pris

Privatpersoner betaler moms, og virksomheder betaler ikke moms.

6.071 kr.

4.857 kr. ekskl. moms

Hvor

Tagensvej 18, 2200 København N

Hvornår

Tre kursusdage: kl. 09:00-14:00, d. 19.09.2024, 10.10.2024 & 07.11.2024

Kontakt

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål. For at vi kan besvare dine spørgsmål bedst og hurtigst muligt, bedes du vælge, om du vil tale med studieservice eller en faglig kontaktperson. Læs mere herunder.

Kontakt studieservice, hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse eller andre praktiske forhold.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider

Mandag, tirsdag, torsdag og fredag: kl. 9.00-14.00

Onsdag: kl. 11.00-14.00

Helle Merete Tonsgaard Kloppenborg

Lektor

+45 22 46 49 77