Gå til indhold

Matematikvanskeligheder hos voksne

Dette modul på 10 ECTS er en del af uddannelsesretningen undervisning og vejledning for unge og voksneden pædagogiske diplomuddannelse. Du kan læse modulet som en del af en hel uddannelse eller som et selvstændigt modul, der opkvalificerer dig fagligt.

Om modulet

På modulet arbejdes der med voksnes regnemetoder og strategianvendelser til løsning af matematiske problemstillinger og sproglige og kommunikative dimensioners betydning for matematiklæring. På modulet er der fokus på viden om forskellige former for matematikvanskeligheder hos voksne og kortlægning af disse gennem inddragelse af relevante evalueringsformer med henblik på at kunne differentiere matematikundervisningen.

Læringsmål

Den studerende

 • kan planlægge, gennemføre og evaluere differentieret matematikundervisning til voksne med matematikvanskeligheder inden for stofområderne Størrelser og tal, Form og dimension, Mønstre og relationer samt Data og chance
 • kan med basis i teori og viden om matematikvanskeligheder iværksætte undervisningsaktiviteter, der tilgodeser forskellige læringsudfordringer og -strategier i matematik, herunder med inddragelse af kompenserende it-værktøjer og digitale læremidler
 • kan udvikle undervisningsaktiviteter med brug af relevante data, medier og aktiviteter inden for matematikkens hovedområder
 • kan indgå i samarbejde med andre fagpersoner om tilrettelæggelse af matematikundervisning for voksne med matematikvanskeligheder og om udvikling af matematikundervisningspraksis
 • har viden om karakteren af forskellige former for matematikvanskeligheder
 • kan inddrage viden om voksnes forskellige tankegange og strategianvendelser i løsning af
  matematiske problemstillinger
 • kan inddrage relevante sproglige og kommunikative dimensioners betydning for matematiklæring.
 • kan kortlægge matematikvanskeligheder hos voksne med inddragelse af relevante afdækningsmetoder og evalueringsformer.

Målgruppe

Målgruppen er matematikundervisere af unge og voksne i målgruppen for FVU-matematik.

Ansøgning

Adgangskrav

For at blive optaget på en diplomuddannelse eller på et modul skal du have en af følgende uddannelser:

 • Professionsbacheloruddannelse
 • Akademiuddannelse
 • Diplomuddannelse
 • Bacheloruddannelse
 • Kandidatuddannelse
 • Anden relevant uddannelse mindst på niveau med en kort, videregående uddannelse eller en reguleret videregående voksenuddannelse

Du skal desuden have mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Det er ikke et krav, at du er i arbejde, når du starter på modulet, men du forventes at kunne bringe dine erfaringer fra praksis ind i undervisningen, uanset om det er tidligere eller aktuel praksis.

Hvis du ikke opfylder det formelle adgangskrav, kan du søge om en realkompetencevurdering og måske optages på det grundlag.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du opfylder adgangskravene, er du velkommen til at kontakte os.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Sådan søger du

Du søger online ved at klikke på “Ansøg” på det modul, du ønsker at søge optagelse på.

Her vedhæfter du også dokumentation for både uddannelse og erhvervserfaring.

 • Dokumentation for uddannelse kan være relevante eksamensbeviser.
 • Dokumentation for to års erhvervserfaring efter afsluttet adgangsgivende uddannelse kan fx være en bekræftelse fra din arbejdsplads eller lønseddel, hvor din anciennitet fremgår.

Ansøgningsfrister

Ansøgningsfrist for hvert modul fremgår af modulbeskrivelsen på kp.dk.

Vi modtager ansøgninger til ledige pladser frem til studiestart.

Hvis modulet stadig fremgår af kp.dk med en ”Ansøg-knap” efter tilmeldingsfristen, er der stadig ledige pladser, og du er velkommen til at ansøge. Hvis der er venteliste, fremgår det af modulet.

Du kan søge økonomisk støtte til din videreuddannelse fra en række fonde.

Fondene kan bidrage til at dække dine udgifter – hvis du falder inden for deres udvalgte målgruppe. Omstillingsfonden har den bredeste målgruppe. Den dækker op til 10.000 kr. årligt for ufaglærte, faglærte og personer med en kort/mellemlang videregående uddannelse (op til professionsbachelorniveau.)

Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et svar i din postkasse til din postkasse til Digital Post. Der kan gå op til 4 uger efter ansøgningsfristen, før du modtager dit svar.

Framelding til et modul skal ske skriftligt til evu@kp.dk og følgende betingelser gælder:

 • Hvis du framelder dig senest fire uger før modulets start, kan du få refunderet din deltagerbetaling for det pågældende modul.
 • Hvis du framelder dig mindre end fire uger før modulets start, hæfter du for hele deltagerbetalingen for det pågældende modul.
 • Hvis du tilmelder dig mindre end fire uger før modulets start hæfter du for hele deltagerbetalingen ved en evt. framelding

Forår 2025

Matematikvanskeligheder hos voksne

Start- og slutdato

01.02.25 - 30.06.25

Tilmeldingsfrist

15.11.24

Nummer

0621631

Ledighed

Ledige pladser

Pris

12.400 kr.

Hvor

Tagensvej 18, 2200 København N

ECTS

10

Hvornår

Tirsdag 09.00-14.00. Typisk 6-10 undervisningsgange.

Kontakt

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål. For at vi kan besvare dine spørgsmål bedst og hurtigst muligt, bedes du vælge, om du vil tale med studieservice eller en faglig kontaktperson. Læs mere herunder.

Kontakt studieservice, hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse eller andre praktiske forhold.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider

Mandag, tirsdag, torsdag og fredag: kl. 9.00-14.00

Onsdag: kl. 11.00-14.00

Martin Storm-Andersen

Lektor

+45 41 89 70 08