Gå til indhold

Løsningsfokuseret terapi og narrativ praksis

På dette modul vil specielt den løsningsfokuserede korttidsterapi, som udvikledes af de amerikanske terapeuter Steve de Shazer og Insoo Kim Berg, blive introduceret.

Dette modul på 10 ECTS er en del af diplomuddannelse i familieterapi og relationel praksis. Du kan læse modulet som en del af en hel uddannelse eller som et selvstændigt modul, der opkvalificerer dig fagligt.

Den strategiske korttidsterapeut er ikke optaget af årsagen til problemet, men koncentrerer sig om, hvordan klienten kan komme fri af sit problem hurtigst muligt.

Den løsningsfokuserede metode i teori og praksis

 • Den løsningsfokuserede metode
 • Centrale begreber
 • Modellen i praksis
 • Interview

Centralt for metoden er, at opmærksomheden er rettet mod de situationer, hvor klienten har gjort noget, der virkede. Terapeuten nærer dyb respekt for personens egne problemløsende kræfter. Den grundlæggende forskel er, at man ikke arbejder med problemet, og hypoteser om dets årsager, men er optaget af sammen med klienten at konstruere løsninger.

Narrativ terapi og praksis

De studerende vil blive præsenteret for den eksternaliserende samtaler, som Michael White, Australien og David Epston, New Zealand har udviklet, oprindeligt i forbindelse med deres arbejde med børn. Symptomet eller problemet bliver lagt udenfor individet eller familien, og familien får lejlighed til at se på sin relation til problemet og problemets indflydelse på familiens liv. Via de narrative traditioner skabes der nye, foretrukne og alternative historier og derved nye identitets og handlemuligheder. Den nyeste udvikling inden for narrativ praksis, således som den til stadighed udvikler sig inspireret af socialantropologiske metaforer og kritisk filosofi, vil blive gennemgået.

 • Narrativ teori
 • Narrative praksis
 • Eksternaliserende samtaler og nyskrivning af historier
 • Remembering
 • Bevidning

Eksamen

Modulet afsluttes med indlevering af en skriftlig uge opgave knyttet til LØFT og Narrativ praksis, der har til formål at vise, at den studerende har et kendskab til og kan gengive teori og metode indenfor denne del af uddannelsen.
Opgaven vurderes internt med karakter efter karakterskalaen.

Tilmelding

Adgangskrav

For at blive optaget på en diplomuddannelse eller på et modul skal du have en af følgende uddannelser:

 • Professionsbacheloruddannelse
 • Akademiuddannelse
 • Diplomuddannelse
 • Bacheloruddannelse
 • Kandidatuddannelse
 • Anden relevant uddannelse mindst på niveau med en kort, videregående uddannelse eller en reguleret videregående voksenuddannelse

Du skal desuden have mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse. Det er ikke et krav, at du er i arbejde, når du starter på modulet, men du forventes at kunne bringe dine erfaringer fra praksis ind i undervisningen, uanset om det er tidligere eller aktuel praksis.

Hvis du ikke opfylder det formelle adgangskrav, kan du søge om en realkompetencevurdering og måske optages på det grundlag.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du opfylder adgangskravene, er du velkommen til at kontakte os.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Sådan søger du

Du søger online ved at klikke på “Ansøg” på det modul, du ønsker at søge optagelse på.

Her vedhæfter du også dokumentation for både uddannelse og erhvervserfaring.

 • Dokumentation for uddannelse kan være relevante eksamensbeviser.
 • Dokumentation for to års erhvervserfaring efter afsluttet adgangsgivende uddannelse kan fx være en bekræftelse fra din arbejdsplads eller lønseddel, hvor din anciennitet fremgår (et CV er ikke gyldig dokumentation).

Ansøgningsfrister

Ansøgningsfrist for hvert modul fremgår af modulbeskrivelsen på kp.dk.

Vi modtager ansøgninger til ledige pladser frem til studiestart.

Hvis modulet stadig fremgår af kp.dk med en ”Ansøg-knap” efter tilmeldingsfristen, er der stadig ledige pladser, og du er velkommen til at ansøge. Hvis der er venteliste, fremgår det af modulet.

Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et svar i din e-Boks. Der kan gå op til 4 uger efter ansøgningsfristen, før du modtager dit svar.

Framelding til et modul skal ske skriftligt til evu@kp.dk og følgende betingelser gælder:

 • Hvis du framelder dig senest fire uger før modulets start, kan du få refunderet din deltagerbetaling for det pågældende modul.
 • Hvis du framelder dig mindre end fire uger før modulets start, hæfter du for hele deltagerbetalingen for det pågældende modul.
 • Hvis du tilmelder dig mindre end fire uger før modulets start, kan du ikke framelde dig og hæfter for hele deltagerbetalingen for det pågældende modul.

VIGTIGT!

Er en tilmeldingsfrist overskredet, kan du stadig tilmelde dig, hvis knappen “Mere info” er grøn.

Hvis det er første gang, du tilmelder dig et modul i vores nye tilmeldingssystem, skal du undervejs bekræfte din e-mailadresse via en mail, som er sendt til den mailadresse, du angiver. Ellers går din tilmelding ikke igennem.

Du modtager din kvittering for tilmelding på mail tidligst tre timer efter, du har tilmeldt dig.

efterår 2023

VF 6 Løsningsfokuseret terapi og Narrativ Praksis

Start- og slutdato

30.08.23 - 30.11.23

Tilmeldingsfrist

15.07.23

Pris

Annonceres senere

Hvor

Tagensvej 18, 2200 Købehavn N.

Nummer

0447950

Kontakt

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål. For at vi kan besvare dine spørgsmål bedst og hurtigst muligt, bedes du vælge, om du vil tale med studieservice eller en faglig kontaktperson. Læs mere herunder.

Kontakt studieservice, hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse eller andre praktiske forhold.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider

Mandag til torsdag kl. 9.00-14.00
Fredag kl. 11.00-14.00

Sara Dalgaard Christoffersen

Specialkonsulent

+45 24 29 64 75