Gå til indhold

Legende tilgange til teknologi og læreprocesser

Få viden om og erfaring med legende tilgange til teknologier og læreprocesser. Både teoretisk og konkrete greb du kan anvende i din praksis

Om kurset

På kurset får du:

  • viden om teknologiforståelse knyttet til forskellige pædagogiske kontekster
  • erfaring med konkrete læringsmetoder som ramme for børn og unges legende tilgang til teknologier
  • færdigheder i at facilitere læreprocesser med fokus på leg, eksperimenter, læring, digital dannelse og teknologiforståelse
  • kendskab til forskellige aktuelle teknologiers muligheder og udfordringer i pædagogiske kontekster.

Du vil på kurset beskæftige dig med bl.a. kunstig intelligens, kodning, mediebrug – og hvordan man i skolens fag kan arbejde undersøgende og eksperimenterende med disse.

Det faglige indhold

På kurset beskæftiger vi os med viden om og anvendelse af legende tilgange til læreprocesser og teknologier i undervisningen. Du vil blive præsenteret for værktøjer til at arbejde undersøgende og eksperimenterende i dit fag.

Vi skal på kurset bl.a. undersøge hvordan du som underviser kan skabe nysgerrighed og motivation hos eleverne til at arbejde med mere åbne spørgsmål og opgaver. Du vil få indføring i teori om legende og eksperimenterende tilgange, samt hvilken rolle teknologier spiller i børn og unges virkelighed.

Vi vil dykke ned i hvordan du kan omsætte denne viden til konkrete prøvehandlinger i din egen praksis. Der vil derfor på kurset være en tæt kobling mellem den viden du opnår, og hvordan du kan anvende den i din daglige praksis som underviser i skolen.

Om undervisningen

Kurset vil være en kombination af oplæg, fælles refleksion og peer-to-peer-feedback. Vi vil i løbet af de fire undervisningsgange i fællesskab udvikle prøvehandlinger med inspiration i viden om ny teknologi – og hvordan du støtter elevernes motivation og deltagelse.

Vi inviterer til, at deltagerne deler viden og erfaring fra egen undervisning og praksis.

Hvem deltager?

Kurset henvender sig til lærere og pædagoger i grundskolen, der er nysgerrige på at arbejde med mere åbne læreprocesser, hvor dels en legende tilgang, eksperimenter med teknologier og praksisafprøvning er i fokus.

Tilmelding

Optagelse sker efter først-til-mølle-princippet.

Efter tilmeldingsfristens udløb tager vi stilling til, hvilke kurser og temadage vi kan gennemføre, og hvilke vi må aflyse.

Hvis kurset stadig fremgår af kp.dk med en ”Ansøg-knap” efter tilmeldingsfristen, er der stadig ledige pladser, og du er velkommen til at tilmelde dig. Hvis der er venteliste, fremgår det af kurset.

Alle meddelelser vedrørende optagelse og aflysning sendes som Digital Post.

  • Hvis du framelder dig inden tilmeldingsfristen, kan du få refunderet din deltagerbetaling for det pågældende kursus
  • Hvis du framelder dig efter tilmeldingsfristen, hæfter du for hele deltagerbetalingen for det pågældende kursus
  • Hvis du tilmelder dig efter tilmeldingsfristens udløb, hæfter du for hele deltagerbetalingen for det pågældende kursus, hvis du framelder dig
  • Hvis du bliver forhindret eller syg inden kursusstart, har din arbejdsplads mulighed for at sende en anden medarbejder
  • Alle afmeldinger og ombytninger skal sendes skriftligt til kursus@kp.dk

Prisen fremgår af hvert enkelt kursusopslag.

Alle kursuspriser er angivet med og uden moms. På kurser udbudt under åben uddannelse tillægges der ikke moms på fakturaen. Det fremgår af prisen på det enkelte kursusopslag, om der tillægges moms, markeret med.

Når du er blevet optaget på et kursus, sender vi en elektronisk faktura til betaleren, der skal betales i henhold til den betalingsdato, som står på fakturaen. Når betalingen er registreret, har du ret til at deltage i undervisningen.

Der udstedes et kursusbevis efter afslutning af kurser på minimum 12 timer. For at modtage et bevis må du som kursist maksimalt have haft 20 % fravær på kurset. Kursusbeviser sendes som Digital Post.

Der udstedes ikke bevis for en temadag.

Efterår 2024

Legende tilgange til teknologi og læreprocesser

Start- og slutdato

18.09.24 - 06.11.24

Tilmeldingsfrist

18.08.24

Nummer

0651666

Ledighed

Ledige pladser

Pris

Privatpersoner betaler moms, og virksomheder betaler ikke moms.

6.200 kr.

4.960 kr. ekskl. moms

Hvor

Tagensvej 18, 2200 København N

Hvornår

Fire kursusdage: kl. 15:00-19:00, d. 18.09.2024, 25.09.2024, 30.10.2024 & 06.11.2024

Kontakt

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål. For at vi kan besvare dine spørgsmål bedst og hurtigst muligt, bedes du vælge, om du vil tale med studieservice eller en faglig kontaktperson. Læs mere herunder.

Kontakt studieservice, hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse eller andre praktiske forhold.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider

Mandag, tirsdag, torsdag og fredag: kl. 9.00-14.00

Onsdag: kl. 11.00-14.00

Lars Christensen

Lektor

+45 41 89 71 59