Gå til indhold

Leg, kreativitet og læring

Du får styrket dine kompetencer til at samarbejde med kollegaer om at udvikle en pædagogisk praksis og tilrettelægge pædagogiske læringsmiljøer med fokus på børneperspektiver og fællesskaber, dannelse gennem leg, deltagelse, eksperimenteren og kreative udfoldelse.

Dette modul på 10 ECTS er en del af uddannelsesretningen pædagogisk og socialpædagogisk arbejdeden pædagogiske diplomuddannelse. Du kan læse modulet som en del af en hel uddannelse eller som et selvstændigt modul, der opkvalificerer dig fagligt.

Om modulet

Det får du ud af modulet

På modulet arbejder du med et forskningsinformeret grundsyn på børn og børns leg, og du lærer at analysere og vurdere legens betydning for børns dannelse, udvikling og deltagelse, samt at begrunde og anvende didaktisk tænkning i understøttelse af børns leg og kreative processer.

Det faglige indhold på modulet

Du arbejder med grundlæggende viden om kreativitet, børns leg og legekultur, samt indsigt i legens betydning i et dannelses – og læringsperspektiv, og får viden om betydningen af samspillet med de institutionelle rammer og betingelser.

Om undervisningen

Modulet er tilrettelagt med afsæt i dine egne erfaringer, og som vekselvirkning mellem oplæg, gruppedrøftelse og undersøgelse og udvikling af egen praksis. Mellem undervisningsgangene får du mulighed for at arbejde med konkrete opgaver der forbinder viden og færdigheder fra modulets undervisning og kobler sig til den afsluttende prøve.

Eksamensform

Modulets afsluttet med en mundtlig prøve pba af et skriftligt oplæg eller praktisk produkt – dette er ikke endeligt fastlagt. Du kan gå til eksamen individuelt eller i gruppe på op til tre personer.

Hvem deltager

Pædagoger der arbejder med børn i dagtilbud og skole.

Ansøgning

Adgangskrav

For at blive optaget på en diplomuddannelse eller på et modul skal du have en af følgende uddannelser:

 • Professionsbacheloruddannelse
 • Akademiuddannelse
 • Diplomuddannelse
 • Bacheloruddannelse
 • Kandidatuddannelse
 • Anden relevant uddannelse mindst på niveau med en kort, videregående uddannelse eller en reguleret videregående voksenuddannelse

Du skal desuden have mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Det er ikke et krav, at du er i arbejde, når du starter på modulet, men du forventes at kunne bringe dine erfaringer fra praksis ind i undervisningen, uanset om det er tidligere eller aktuel praksis.

Hvis du ikke opfylder det formelle adgangskrav, kan du søge om en realkompetencevurdering og måske optages på det grundlag.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du opfylder adgangskravene, er du velkommen til at kontakte os.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Sådan søger du

Du søger online ved at klikke på “Ansøg” på det modul, du ønsker at søge optagelse på.

Her vedhæfter du også dokumentation for både uddannelse og erhvervserfaring.

 • Dokumentation for uddannelse kan være relevante eksamensbeviser.
 • Dokumentation for to års erhvervserfaring efter afsluttet adgangsgivende uddannelse kan fx være en bekræftelse fra din arbejdsplads eller lønseddel, hvor din anciennitet fremgår.

Ansøgningsfrister

Ansøgningsfrist for hvert modul fremgår af modulbeskrivelsen på kp.dk.

Vi modtager ansøgninger til ledige pladser frem til studiestart.

Hvis modulet stadig fremgår af kp.dk med en ”Ansøg-knap” efter tilmeldingsfristen, er der stadig ledige pladser, og du er velkommen til at ansøge. Hvis der er venteliste, fremgår det af modulet.

Du kan søge økonomisk støtte til din videreuddannelse fra en række fonde.

Fondene kan bidrage til at dække dine udgifter – hvis du falder inden for deres udvalgte målgruppe. Omstillingsfonden har den bredeste målgruppe. Den dækker op til 10.000 kr. årligt for ufaglærte, faglærte og personer med en kort/mellemlang videregående uddannelse (op til professionsbachelorniveau.)

Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et svar i din postkasse til din postkasse til Digital Post. Der kan gå op til 4 uger efter ansøgningsfristen, før du modtager dit svar.

Framelding til et modul skal ske skriftligt til evu@kp.dk og følgende betingelser gælder:

 • Hvis du framelder dig senest fire uger før modulets start, kan du få refunderet din deltagerbetaling for det pågældende modul.
 • Hvis du framelder dig mindre end fire uger før modulets start, hæfter du for hele deltagerbetalingen for det pågældende modul.
 • Hvis du tilmelder dig mindre end fire uger før modulets start hæfter du for hele deltagerbetalingen ved en evt. framelding

Efterår 2024

Leg, kreativitet og læring - Børnehaveklasseleder

Start- og slutdato

01.09.24 - 31.01.25

Tilmeldingsfrist

15.05.24

Nummer

0615637

Ledighed

Ledige pladser

Pris

12.400 kr.

Hvor

Tagensvej 18

ECTS

10

Hvornår

Mandag 13.00-17.00. Typisk 6-10 undervisningsgange.

Forår 2025

Leg, kreativitet og læring

Start- og slutdato

01.02.25 - 30.06.25

Tilmeldingsfrist

15.11.24

Nummer

0621624

Ledighed

Ledige pladser

Pris

12.400 kr.

Hvor

Tagensvej 18, 2200 København N

ECTS

10

Hvornår

Onsdag 15.00-19.00. Typisk 6-10 undervisningsgange.

Efterår 2025

Leg, kreativitet og læring

Start- og slutdato

01.09.25 - 31.01.26

Tilmeldingsfrist

15.05.25

Nummer

0623714

Ledighed

Ledige pladser

Pris

Annonceres senere

Hvor

Tagensvej 18, 2200 København N

ECTS

10

Hvornår

Mandag 08.30-16.00. Typisk 6-10 undervisningsgange.

Kontakt

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål. For at vi kan besvare dine spørgsmål bedst og hurtigst muligt, bedes du vælge, om du vil tale med studieservice eller en faglig kontaktperson. Læs mere herunder.

Kontakt studieservice, hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse eller andre praktiske forhold.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider

Mandag, tirsdag, torsdag og fredag: kl. 9.00-14.00

Onsdag: kl. 11.00-14.00

Helle Kildevang

Lektor

+45 41 89 72 74