Gå til indhold
Ung mand med skæg og briller kigger på en tablet

Leder uden kasket

Det er ofte ledere, der sætter implementeringer af strategier i gang. Og det er som regel interne konsulenter og andre ressourcepersoner, der står for at realisere dem. Vi ser nærmere på, hvad der skal til for at lykkes som intern konsulent i en offentlig institution.

Som konsulent står du ofte i spidsen for udvikling, forandringer og implementering af strategiske tiltag. Men hvad skal der til for at lykkes som intern konsulent i en offentlig institution? Mia Fihl er lektor og underviser på KP Konsulentuddannelsen og giver dig her fem greb til, hvordan du som konsulent, projektleder eller faglig leder kan arbejde med din rolle som  nøgleaktør og endnu bedre lykkes med dine opgaver.

Få her fem greb fra eksperten:

Greb 1: Vær nysgerrig

Som konsulent er nysgerrighed en af de allermest hjælpsomme egenskaber at praktisere. Kun ved at stille de gode, hjælpsomme spørgsmål får du mulighed for at lykkes med dine opgaver. Særligt under opstarten af en opgave er det vigtigt at få spurgt grundigt ind til forventningerne og ønskerne i forbindelse med opgaven. Det skaber det helt afgørende fundament for, at du kan lykkes med din opgave – at du rent faktisk ved, hvad forventningerne og succeskriterierne er. Brug også din nysgerrighed aktivt over for de forskellige parter, der bliver involveret i arbejdet – er det for eksempel tydeligt for dem, hvorfor de er inviteret med, og hvad de forventes at bidrage med? Bevar nysgerrigheden gennem hele processen.

Greb 2: Vær ydmyg

Ydmyghed skal forstås som en erkendelse af, at du ikke selv nødvendigvis rummer svarene. Det handler om at skubbe dine egne forforståelser og fordomme til side og være åben for de andres perspektiver. Giv plads til, at de forskellige deltagere kan komme på banen med deres bud på svar, og se det som din opgave at være fødselshjælper for deres svar. Husk på, at alle danner deres egen mening om det, der foregår – uagtet hvad du og andre kommunikerer. Alle oplever det, der foregår, ud fra deres eget perspektiv, og det er de i deres gode ret til at gøre. Så vær ydmyg overfor, at deres perspektiver og svar kan være gyldige, meningsfulde bidrag.

Greb 3: Vær tydelig om din egen position

Det er helt afgørende, at du som konsulent er meget tydelig om, hvad du selv bidrager med i de forskellige processer. Deltagerne skal vide, hvor de har dig. Sætter du udelukkende rammerne op og styrer slagets gang, så de andre kan bidrage med indholdet, eller er du eksperten, som har mange af svarene? Hvis dette ikke bliver klart og tydeligt, er det svært for deltagerne at bidrage, for de ved ikke, hvilken ramme, de bidrager ind i. Så husk at gøre din rolle meget klar helt fra start – og overhold den efterfølgende.

Greb 4: Led opad

Når du leder opad, så bruger du din leder aktivt til at få skabt det mandat og den opbakning, du har brug for, for at lykkes i dit job. Det kræver, at du inviterer ind til løbende forventningsafstemning, og at du tør stille krav til din leder. Du skal turde fortælle klart og tydeligt, hvad der kan forventes af en given indsats, og hvilken investering, der efter din mening kræves for at få gode resultater. Samtidig skal du bruge din leder aktivt til at stille op på strategiske tidspunkter til udvalgte grupper, så det højner ejerskabet og giver fokus.

Greb 5: Vær bevidst om, hvad der styrer dig

Som konsulent er det vigtigt, at du ved, hvilke hensyn, der styrer de valg, du træffer. Du prioriterer hele tiden mellem forskellige hensyn som for eksempel, hvilken opgave, der skal løses først og hvem, der får mest taletid til et møde. Derfor er det vigtigt, at du selv ved, hvad der styrer dig, så du kan træffe bevidste og velovervejede valg, som hjælper dig til at lykkes med dine opgaver. Der er mange interesser og hensyn på spil de i den komplekse, organisatoriske hverdag, så en løbende refleksion over, hvorfor du prioriterer som du gør, er vigtig for ikke at blive styret af ubevidste logikker eller antagelser.

Vil du vide mere?

Læs her om KP Konsulentuddannelsen. Et 1-årigt intensivt forløb for dig, der har en central rolle som konsulent i det offentlige. Løft din konsulentpraksis til næste niveau.

Kontaktperson:

Mia Fihl

Lektor

+45 41 89 86 42