Gå til indhold
Voksen dame skriver noter, mens hun sidder til undervisning i et klasselokale

Ledelse og koordinering af vejledningsindsatser

Leder du en uddannelses- eller beskæftigelsesvejledning? Få redskaber til at styrke kvaliteten og den strategiske positionering.

Om kurset

Det får du ud af kurset

På kurset i ’Ledelse og koordinering af vejledningsindsatser’ stifter bekendtskab med faglig ledelse og strategisk organisationsudvikling.

Her lærer du at lede og koordinere en vejledningsindsats.

Det faglige indhold

Hovedtemaerne på kursusdagene er:

  • Strategisk positionering af vejledningen i organisationen: Hvordan taler vi vejledningen op i ledelseslagene og bringer den vigtige viden, vi har om de vejledte, i spil?
  • Lederen og koordinatorens krydspres: Sammenhæng mellem ressourcer til vejledningsopgaven og forventninger til effekt af vejledningsindsatsen
  • Professionalisering af vejledning: Hvordan fokuserer vi på den fælles vejlederfaglighed, hvilket serviceniveau kan de vejledte forvente og hvor går grænserne for vejledningen?
  • Organisering af vejledergruppen: Hvordan tilrettelægger vi mest hensigtsmæssigt vejledningsindsatsen fysisk og organisatorisk?
  • Evaluering og kvalitetssikring af praksis: Hvordan måler vi udbyttet af vejledningen og dokumenter det vigtige arbejde, vejledningen bedriver?
Det, der efterfølgende har fyldt i min bevidsthed, er vigtigheden af skriftliggørelse af afdelingens praksisser i forhold til at styrke legitimiteten af egen funktion. Jeg vil gerne anbefale kurset til andre, der ønsker konkrete værktøjer og ideer til udvikling af egen praksis.
, Vejleder – Hvidovre, FGU Vestegnen

Om undervisningen

Undervisningen veksler mellem underviseroplæg, øvelser i par og grupper og erfaringsudveksling med tid til refleksioner, til at netværke og til at omsætte det lærte til egen praksis.

Jeg tilmeldte mig kurset, da jeg havde brug for inspiration til, hvordan jeg i min uddannelsesorganisation kan gøre studievejledningen mere synlig. En anden bevæggrund var, at jeg også ønskede et forum, hvor vi kunne diskutere professionen studievejledning, blive skarpere på, hvad det er vi kan, og blive bedre til at formidle det budskab internt i organisationen.
, Teamleder – Studievejledning, Cphbusiness

Hvem deltager?

Målgruppen for kurset er ledere og koordinatorer af vejledningsindsatser indenfor uddannelses- og erhvervsvejledning.

Du skal altså have en ledende eller koordinerende funktion i en vejledning på en uddannelsesinstitution, i en vejledningsenhed som f.eks. Studievalg eller e-vejledning eller i en vejledningsindsats inden for uddannelse og beskæftigelse.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du tilhører målgruppen, eller hvis du har andre spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte Marie Louise Scharff Grandorf på mlsg@kp.dk.

Noget, jeg var specielt glad for, var det at alle deltagere arbejdede med vejledning. Det var en fordel, fordi vi havde et fælles arbejdsområde. Vi var selvfølgelig i forskellige organisationer, men opgaven omkring vejledning var vi fælles om og det oplever jeg ikke så tit, når jeg er på kursus.
, Teamleder – e-Vejledning/STIL

Tilmelding

Optagelse sker efter først-til-mølle-princippet.

Efter tilmeldingsfristens udløb tager vi stilling til, hvilke kurser og temadage vi kan gennemføre, og hvilke vi må aflyse.

Hvis kurset stadig fremgår af kp.dk med en ”Ansøg-knap” efter tilmeldingsfristen, er der stadig ledige pladser, og du er velkommen til at tilmelde dig. Hvis der er venteliste, fremgår det af kurset.

Alle meddelelser vedrørende optagelse og aflysning sendes som Digital Post.

  • Hvis du framelder dig inden tilmeldingsfristen, kan du få refunderet din deltagerbetaling for det pågældende kursus
  • Hvis du framelder dig efter tilmeldingsfristen, hæfter du for hele deltagerbetalingen for det pågældende kursus
  • Hvis du tilmelder dig efter tilmeldingsfristens udløb, hæfter du for hele deltagerbetalingen for det pågældende kursus, hvis du framelder dig
  • Hvis du bliver forhindret eller syg inden kursusstart, har din arbejdsplads mulighed for at sende en anden medarbejder
  • Alle afmeldinger og ombytninger skal sendes skriftligt til kursus@kp.dk

Prisen fremgår af hvert enkelt kursusopslag.

Alle kursuspriser er angivet med og uden moms. På kurser udbudt under åben uddannelse tillægges der ikke moms på fakturaen. Det fremgår af prisen på det enkelte kursusopslag, om der tillægges moms, markeret med.

Når du er blevet optaget på et kursus, sender vi en elektronisk faktura til betaleren, der skal betales i henhold til den betalingsdato, som står på fakturaen. Når betalingen er registreret, har du ret til at deltage i undervisningen.

Der udstedes et kursusbevis efter afslutning af kurser på minimum 12 timer. For at modtage et bevis må du som kursist maksimalt have haft 20 % fravær på kurset. Kursusbeviser sendes som Digital Post.

Der udstedes ikke bevis for en temadag.

Efterår 2024

Ledelse og koordinering af vejledningsindsatser

Start- og slutdato

18.09.24 - 28.11.24

Tilmeldingsfrist

15.08.24

Nummer

0722835

Ledighed

Ledige pladser

Pris

Privatpersoner betaler moms, og virksomheder betaler ikke moms.

7.350 kr.

5.880 kr. ekskl. moms

Hvor

Tagensvej 18, 2200 København N

Hvornår

Fire kursusdage: kl. 9.00 -15.00. D. 18.09.24, 07.10.24, 25.10.24 & 28.11.2024

Kontakt

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål. For at vi kan besvare dine spørgsmål bedst og hurtigst muligt, bedes du vælge, om du vil tale med studieservice eller en faglig kontaktperson. Læs mere herunder.

Kontakt studieservice, hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse eller andre praktiske forhold.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider

Mandag, tirsdag, torsdag og fredag: kl. 9.00-14.00

Onsdag: kl. 11.00-14.00

OBS

Ændrede åbningstider i uge 28-31:

Kl. 9.00-12.00 alle dage.

Marie Louise Scharff Grandorf

Adjunkt

+45 41 89 77 24