Gå til indhold
" "

Ledelse med data – Kvalitet i dit bestyrelsesarbejde

Få nyeste viden om kvalitetsstyring og lovgivning, og bliv klædt på til bestyrelsesarbejdet på dit sociale tilbud.

Dette modul på 5 ECTS er en del af diplom i ledelse. Du kan læse modulet som en del af en hel uddannelse eller som et selvstændigt modul, der opkvalificerer dig fagligt.

Det får du ud af modulet

Modulet er særligt designet til bestyrelsesmedlemmer og ledere i sociale tilbud.

Bestyrelsens rolle på sociale tilbud bliver disse år mere og mere vigtig, hvilket blandt andet skyldes ændret lovgivning, og fordi der hviler et stort præstationspres på lederne af sociale tilbud. Derfor er der i stigende grad brug for bestyrelserne ift. faglig sparring, langsigtet strategisk tænkning og udvikling af de sociale tilbud.

Landsorganisationen for sociale tilbud (LOS) og Københavns Professionshøjskole er gået sammen om at styrke området og tilbyder et kompetenceudviklingsforløb for bestyrelsesmedlemmer og ledere på sociale tilbud.

Dét får du ud af modulet:

 • Klarhed over hvilken rolle og opgaver bestyrelsesmedlemmer har inden for private sociale tilbud.
 • Kompetencer til at stille de rigtige spørgsmål til lederen/det sociale tilbud.
 • Kompetencer til at analysere informationer og data, som du modtager.
 • Kompetencer til at stille relevante krav til de informationer og data, som du har brug for for at fungere optimalt som bestyrelsesmedlem og tage ansvar på dig som overordnet ledelse af et socialt tilbud.
 • Viden om ny lovgivning på socialområdet, angående bestyrelsessammensætning mv.
 • Styrket netværk med andre bestyrelsesmedlemmer og ledere på sociale tilbud.

Det faglige indhold på modulet

Modulet er praktisk orienteret, og ideen er, at du skal kunne perspektivere og arbejde med det, som du lærer, i forhold til bestyrelsesarbejdet på dit sociale tilbud.

Som en del af undervisningen vil du således kunne arbejde med det udviklingspotentiale, der er på dit sociale tilbud, så du både har mulighed for at udføre værdiskabende bestyrelsesarbejde på dit tilbud samtidig med, at du kompetenceudvikler dig.

På modulet arbejder vi med følgende hovedtemaer:

 • Socialområdets aktuelle og kommende udfordringer og muligheder.
 • Bestyrelsesansvar og ledelse af sociale virksomheder – herunder den fremtidige rolle, hvad ligger der i ‘ansvarsbegrebet’ og praktisk bestyrelsesarbejde?
 • Ejerformer og ny lovgivning på socialområdet om bestyrelsessammensætning mv.
 • Håndtering af konflikter og det gode og effektive samarbejde.
 • Kvalitet på sociale tilbud: Kvalitetsmodel, tilsynsmodel, mv.
 • Strategisk ledelse, kvalitetsstyring og dataindsamling.
 • Kvalitet i beslutningstagning og dens processer (beslutningsteori, etik, datasans).
 • Kommunikation, ‘det gode brand’, krisekommunikation, mv.

Om undervisning og eksamen

Undervisningen på modulet varetages af undervisere fra Københavns Professionshøjskole, en række af LOS’ faglige og juridiske konsulenter samt en ekstern revisor.

Undervisningen foregår både fysisk og online. Startdage og afslutning vil være fysiske undervisningsdage på Professionshøjskolen i København, Tagensvej 18, 2200 København N.

Online undervisningen vil blive organiseret i faste grupper af deltagere, der bor i nærheden af hinanden geografisk. Her vil man mødes på de bosteder, hvor en af deltagerne arbejder eller er medlem af bestyrelsen. Kompetenceudviklingsforløbet afsluttes med en mundtlig eksamen, som foregår online.

Hvem deltager?

Forløbet er relevant for dig, der ønsker at blive klædt på med ny viden og kompetencer til at træffe beslutninger og til arbejdet med systematisk kvalitetsudvikling af dit sociale tilbuds kerneopgave. På forløbet bliver du også opdateret på den nye lovgivning på socialområdet om bestyrelsessammensætning. Både LOS-medlemmer og ikke-medlemmer kan deltage på dette modul. Hvis du er medlem af LOS, kan du søge om tilskud. Tilskuddet er på 2.000 kr.

Tilmelding

Adgangskrav

For at blive optaget på en diplomuddannelse eller på et modul skal du have en af følgende uddannelser:

 • Professionsbacheloruddannelse
 • Akademiuddannelse
 • Diplomuddannelse
 • Bacheloruddannelse
 • Kandidatuddannelse
 • Anden relevant uddannelse mindst på niveau med en kort, videregående uddannelse eller en reguleret videregående voksenuddannelse

Du skal desuden have mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Det er ikke et krav, at du er i arbejde, når du starter på modulet, men du forventes at kunne bringe dine erfaringer fra praksis ind i undervisningen, uanset om det er tidligere eller aktuel praksis.

Hvis du ikke opfylder det formelle adgangskrav, kan du søge om en realkompetencevurdering og måske optages på det grundlag.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du opfylder adgangskravene, er du velkommen til at kontakte os.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Sådan søger du

Du søger online ved at klikke på “Ansøg” på det modul, du ønsker at søge optagelse på.

Her vedhæfter du også dokumentation for både uddannelse og erhvervserfaring.

 • Dokumentation for uddannelse kan være relevante eksamensbeviser.
 • Dokumentation for to års erhvervserfaring efter afsluttet adgangsgivende uddannelse kan fx være en bekræftelse fra din arbejdsplads eller lønseddel, hvor din anciennitet fremgår.

Ansøgningsfrister

Ansøgningsfrist for hvert modul fremgår af modulbeskrivelsen på kp.dk.

Vi modtager ansøgninger til ledige pladser frem til studiestart.

Hvis modulet stadig fremgår af kp.dk med en ”Ansøg-knap” efter tilmeldingsfristen, er der stadig ledige pladser, og du er velkommen til at ansøge. Hvis der er venteliste, fremgår det af modulet.

Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et svar i din postkasse til din postkasse til Digital Post. Der kan gå op til 4 uger efter ansøgningsfristen, før du modtager dit svar.

Framelding til et modul skal ske skriftligt til evu@kp.dk og følgende betingelser gælder:

 • Hvis du framelder dig senest fire uger før modulets start, kan du få refunderet din deltagerbetaling for det pågældende modul.
 • Hvis du framelder dig mindre end fire uger før modulets start, hæfter du for hele deltagerbetalingen for det pågældende modul.
 • Hvis du tilmelder dig mindre end fire uger før modulets start hæfter du for hele deltagerbetalingen ved en evt. framelding

Forår 2024

Ledelse med data

Start- og slutdato

24.01.24 - 30.04.24

Tilmeldingsfrist

08.12.23

Ledighed

Ledige pladser

Nummer

0622029

Pris

13.000 kr.

Hvor

Tagensvej 18 - Kombineret online og fremmøde

Hvornår

Uv. 24.1, 8.2, 28.2, 13.3, 5.4, 20.4,24. Gr.møder 31.1, 21.2, 6.3, 20.3, 10.4.24. Eks. 29.-30.4.24.

ECTS

5

Kontakt

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål. For at vi kan besvare dine spørgsmål bedst og hurtigst muligt, bedes du vælge, om du vil tale med studieservice eller en faglig kontaktperson. Læs mere herunder.

Kontakt studieservice, hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse eller andre praktiske forhold.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider

Mandag, tirsdag, torsdag og fredag: kl. 9.00-14.00

Onsdag: kl. 11.00-14.00