Gå til indhold

Information om coronavirus

Ledelse af kvalitetsudvikling og evaluering

Styrk dit arbejde med kvalitet og evaluering og sæt fokus på sammenhængen mellem organisationens indsatser og den virkning, I ønsker.

Dette modul på 5 ECTS er en del af diplom i ledelse. Du kan læse modulet som en del af en hel uddannelse eller som et selvstændigt modul, der opkvalificerer dig fagligt.

Det får du ud af modulet

Modulet giver dig kompetencer til at anvende evaluering som en ressource og som et ledelsesværktøj, der understøtter din faglige ledelse. Du får trænet din evne til at opbygge en stærk evalueringskultur,

hvor brugen af data og evaluering danner basis for refleksioner over sammenhængen mellem organisationens indsatser og deres virkning i forhold til de fastlagte mål for kerneopgaven.

Det faglige udbytte du får med dig fra modulet er kompetencer til at:

 • Udvælge og indsamle de data, som giver relevant viden om sammenhængen mellem indsatser og deres effekter/virkning
 • Lede og understøtte stærke faglige fællesskaber kendetegnet ved et højt vidensniveau om relevante evidensbaserede metoder og en koordineret og samstemt forståelse af ”god praksis”
 • Kunne lede og facilitere udviklingsdialoger- og processer på baggrund af evalueringsviden, data og dokumentation.

Fagligt indhold på modulet

På modulet arbejder vi med følgende hovedtemaer:

Den samfundsmæssige ramme
 • Forskellige styringsparadigmer, herunder mål- og resultatstyring
 • Forskellige vidensformer og deres anvendelse i udviklingen af faglig kvalitet, herunder evidens
Teoretiske og praktiske perspektiver
 • Metoder og greb – forskellige kvalitets-, dokumentations- og evalueringsformer og metoder, fx programteori som evalueringsredskab
 • Træning, diskussion og refleksion over brugen af forskellige typer evaluering og data
Kvalitetsstyring, dokumentation og evaluering som ledelsesmæssige udviklingsredskaber
 • Strategisk brug af dokumentation, data og evaluering i ledelse, kvalitetsstyring, organisationsudvikling og kommunikation opadtil, nedadtil og udadtil.

Modulets faglige og metodiske perspektiver bygger på national og international viden samt Københavns Professionshøjskoles egne forsknings- og udviklingsaktiviteter på området. Du vil derfor beskæftige dig med noget af den nyeste viden om ledelse og evaluering.

Om undervisning og eksamen

På modulet udvikles dine evalueringsfaglige kompetencer gennem en blanding af forsknings- og teoribaserede oplæg, casearbejde med inddragelse af dine og dine medstuderendes egne eksempler, præsentation og træning af metoder og greb, samt fælles dialog og kritisk stillingtagen til de valgte tilgange.

Modulet strækker sig over et par måneder og afvikles med 4 undervisningsdage á 6 timer og 1 studiegruppedag.

Modulet afsluttes med en mundtlig eksamen, hvor udgangspunktet er en case fra egen organisation.

Hvem deltager?

Modulet henvender sig til dig, der leder eller har en aktiv rolle i evaluering, dokumentation og kvalitetsudvikling på din arbejdsplads – som gerne vil være dygtigere til at anvende forskellige evalueringsforståelser, -redskaber og -datatyper til systematisk at følge og udvikle den faglige kvalitet.

Tilmelding

Adgangskrav

For at blive optaget på en diplomuddannelse eller på et modul skal du have en af følgende uddannelser:

 • Professionsbacheloruddannelse
 • Akademiuddannelse
 • Diplomuddannelse
 • Bacheloruddannelse
 • Kandidatuddannelse
 • Anden relevant uddannelse mindst på niveau med en kort, videregående uddannelse eller en reguleret videregående voksenuddannelse

Du skal desuden have to års relevant erhvervserfaring efter afsluttet grunduddannelse.

Hvis du ikke opfylder det formelle adgangskrav om relevant uddannelse, kan du søge om en realkompetencevurdering og måske optages på det grundlag. Du skal dog fortsat have to års relevant erhvervserfaring.

​Læs mere om realkompetencevurdering

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du opfylder adgangskravene, er du velkommen til at kontakte os.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Forsøgsordning

Som led i en treårig forsøgsordning gældende fra 1. august 2019 til og med 31. juli 2022 fjernes kravet om to års relevant erhvervserfaring efter adgangsgivende uddannelse for ansøgere, der opfylder følgende tre kriterier:

 • Du har en akademiuddannelse under Uddannelses- og Forskningsministeriet som højeste forudgående uddannelse.
 • Du har relevant erhvervserfaring på mindst fire år efter ungdomsuddannelse bag dig.
 •  Du er i relevant beskæftigelse ved optag på diplomuddannelsen.

Alle tre kriterier skal opfyldes for at blive optaget på uddannelsen.

Sådan søger du

Du søger online ved at klikke på “Ansøg” på det modul, du ønsker at søge optagelse på.

Her vedhæfter du også dokumentation for både uddannelse og erhvervserfaring.

 • Dokumentation for uddannelse kan være relevante eksamensbeviser.
 • Dokumentation for to års erhvervserfaring efter afsluttet adgangsgivende uddannelse kan fx være en bekræftelse fra din arbejdsplads eller lønseddel, hvor din anciennitet fremgår (et CV er ikke gyldig dokumentation).

Ansøgningsfrister

Ansøgningsfrist for hvert modul fremgår af modulbeskrivelsen på kp.dk.

Vi modtager ansøgninger til ledige pladser frem til studiestart. Kontakt os for information om ledige pladser:
Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider:

Mandag til torsdag kl. 9.00-14.00
Fredag kl. 11.00-14.00

Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et optagelsesbrev i din e-Boks. Der kan gå op til 4 uger efter ansøgningsfristen, før du modtager dit optagelsesbrev.

Framelding til et modul skal ske skriftligt til evu@kp.dk og følgende betingelser gælder:

 • Hvis du framelder dig senest fire uger før modulets start, kan du få refunderet din deltagerbetaling for det pågældende modul.
 • Hvis du framelder dig mindre end fire uger før modulets start, hæfter du for hele deltagerbetalingen for det pågældende modul.
 • Hvis du tilmelder dig mindre end fire uger før modulets start, kan du ikke framelde dig og hæfter for hele deltagerbetalingen for det pågældende modul.

Ledelse af kvalitetsudvikling og evaluering - torsdage

Start- og slutdato

21.01.21 - 12.03.21

Tilmeldingsfrist

15.01.21

Pris

7.600 kr.

Hvor

Campus Tagensvej 18, Tagensvej 18

Kvalitetsudvikling og evaluering - tirsdage

Start- og slutdato

24.08.21 - 15.10.21

Tilmeldingsfrist

01.06.21

Pris

8.000 kr.

Hvor

Campus Tagensvej 18, Tagensvej 18

Kontakt

Kontakt KP, hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding eller optagelse, eller hvis du har brug for yderligere information om en uddannelse eller et kursus.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider
Mandag til torsdag kl. 9.00-14.00
Fredag kl. 11.00-14.00