Gå til indhold

Information om coronavirus

Ledelse af forandrings- og udviklingsprocesser i offentlige organisationer

Få ny indsigt og metoder, der styrker dit arbejde med forandringsprocesser i din egen organisation.

Dette modul på 5 ECTS er en del af diplom i ledelse. Du kan læse modulet som en del af en hel uddannelse eller som et selvstændigt modul, der opkvalificerer dig fagligt.

Det får du ud af modulet

Reformer og centralt besluttede strategier er grundlaget for modernisering af den offentlige sektor. På dette modul lærer du, hvordan reformer og strategiske indsatsområder kan omsættes til nye måder at strukturere arbejdet på og nye måder at tænke ydelser til borgerne.

På modulet vil du udvikle dine kompetencer til at håndtere forandrings- og udviklingsprocesser i din organisation. Du får en bedre forståelse af den kompleksitet, som moderniseringen af den offentlige sektor er udtryk for, og du får metoder til at lede jeres lokale processer.

Fagligt indhold på modulet

Det er målet for modulet at du:

 • opnår teoretisk og praktisk viden om, hvordan og under hvilke betingelser styring af forandrings- og udviklingsprocesser udøves i den offentlige sektor
 • udvikler konkrete metoder til at understøtte forandrings- og udviklingsbehov i din organisation
 • bliver i stand til at analysere og forstå betingelser og muligheder i samspillet mellem politiske styringsvilkår og konkret praksis.

Om undervisning og eksamen

Gennem forløbet arbejder vi sideløbende med dine egne forandringsprocesser og cases. Du udvælger en problemstilling fra din ledelsespraksis, som vil være omdrejningspunkt for dit arbejde på modulet. På den måde inddrager vi din egen ledelsespraksis og organisation i undervisningen og kobler den til centrale teorier, begreber og metoder.

Modulet strækker sig over 1-2 måneder, og gennemføres på 5 dage tilrettelagt som 4 undervisningsdage á 6 timer (kl. 9-15) og 1 studiegruppedag.

Modulet afsluttes med en mundtlig eksamen, der tager udgangspunkt i en selvvalgt problemstilling omkring ledelse af forandrings- og udviklingsprocesser i din organisation.

Tilmelding

Adgangskrav

For at blive optaget på en diplomuddannelse eller på et modul skal du have en af følgende uddannelser:

 • Professionsbacheloruddannelse
 • Akademiuddannelse
 • Diplomuddannelse
 • Bacheloruddannelse
 • Kandidatuddannelse
 • Anden relevant uddannelse mindst på niveau med en kort, videregående uddannelse eller en reguleret videregående voksenuddannelse

Du skal desuden have to års relevant erhvervserfaring efter afsluttet grunduddannelse.

Hvis du ikke opfylder det formelle adgangskrav om relevant uddannelse, kan du søge om en realkompetencevurdering og måske optages på det grundlag. Du skal dog fortsat have to års relevant erhvervserfaring.

​Læs mere om realkompetencevurdering

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du opfylder adgangskravene, er du velkommen til at kontakte os.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Forsøgsordning

Som led i en treårig forsøgsordning gældende fra 1. august 2019 til og med 31. juli 2022 fjernes kravet om to års relevant erhvervserfaring efter adgangsgivende uddannelse for ansøgere, der opfylder følgende tre kriterier:

 • Du har en akademiuddannelse under Uddannelses- og Forskningsministeriet som højeste forudgående uddannelse.
 • Du har relevant erhvervserfaring på mindst fire år efter ungdomsuddannelse bag dig.
 •  Du er i relevant beskæftigelse ved optag på diplomuddannelsen.

Alle tre kriterier skal opfyldes for at blive optaget på uddannelsen.

Sådan søger du

Du søger online ved at klikke på “Ansøg” på det modul, du ønsker at søge optagelse på.

Her vedhæfter du også dokumentation for både uddannelse og erhvervserfaring.

 • Dokumentation for uddannelse kan være relevante eksamensbeviser.
 • Dokumentation for to års erhvervserfaring efter afsluttet adgangsgivende uddannelse kan fx være en bekræftelse fra din arbejdsplads eller lønseddel, hvor din anciennitet fremgår (et CV er ikke gyldig dokumentation).

Ansøgningsfrister

Ansøgningsfrist for hvert modul fremgår af modulbeskrivelsen på kp.dk.

Vi modtager ansøgninger til ledige pladser frem til studiestart. Kontakt os for information om ledige pladser:
Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider:

Mandag til torsdag kl. 9.00-14.00
Fredag kl. 11.00-14.00

Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et optagelsesbrev i din e-Boks. Der kan gå op til 4 uger efter ansøgningsfristen, før du modtager dit optagelsesbrev.

Framelding til et modul skal ske skriftligt til evu@kp.dk og følgende betingelser gælder:

 • Hvis du framelder dig senest fire uger før modulets start, kan du få refunderet din deltagerbetaling for det pågældende modul.
 • Hvis du framelder dig mindre end fire uger før modulets start, hæfter du for hele deltagerbetalingen for det pågældende modul.
 • Hvis du tilmelder dig mindre end fire uger før modulets start, kan du ikke framelde dig og hæfter for hele deltagerbetalingen for det pågældende modul.

Ledelse af forandrings- og udviklingsprocesser i offentlige organisationer - onsdage

Start- og slutdato

07.04.21 - 04.06.21

Tilmeldingsfrist

15.02.21

Pris

7.600 kr.

Hvor

Campus Tagensvej 18, Tagensvej 18

Ledelse af forandrings- og udviklingsprocesser i offentlige organisationer - mandage

Start- og slutdato

12.04.21 - 26.05.21

Tilmeldingsfrist

15.02.21

Pris

7.600 kr.

Hvor

Campus Nord, Carlsbergvej 14

Ledelse af forandrings- og udviklingsprocesser i offentlige organisationer - torsdage

Start- og slutdato

28.10.21 - 17.12.21

Tilmeldingsfrist

15.10.21

Pris

0 kr.

Hvor

Campus Tagensvej 18, Tagensvej 18

Kontakt

Kontakt KP, hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding eller optagelse, eller hvis du har brug for yderligere information om en uddannelse eller et kursus.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider
Mandag til torsdag kl. 9.00-14.00
Fredag kl. 11.00-14.00