Gå til indhold

Ledelse af digital transformation

Modulet styrker dine ledelseskompetencer til at analysere og planlægge ud fra organisationens behov, når arbejdet skal udføres virtuelt og på distancen.

Dette modul på 5 ECTS er en del af diplom i ledelse. Du kan læse modulet som en del af en hel uddannelse eller som et selvstændigt modul, der opkvalificerer dig fagligt.

Det får du ud af modulet

På modulet arbejder du med en række centrale temaer i forhold virtuel organisering og distanceledelse. Sammen med dig undersøger vi de særlige udfordringer og muligheder, der ligger i ledelsesopgaven på distancen. Desuden sætter vi fokus på, hvordan du understøtter dine medarbejderes kapacitet til at arbejde i den virtuelle organisering.

Du bliver introduceret til teorier og modeller, som understøtter dine kompetencer til at analysere fordele og ulemper ved den virtuelle organisering.

Vi arbejder med at, du bliver i stand til at identificere, hvordan du fastholder og udvikler din egen og dine medarbejderes profession og faglighed i den virtuelle organisering gennem distanceledelse.

På modulet arbejder vi praksisnært ved, at du får redskaber til at kunne proceslede digitale processer og afprøve, hvordan kommunikationen kvalitetssikres i virtuelle organiseringer som fx teams og i mødefora.

Fagligt indhold på modulet

På modulet arbejder vi med at udvikle dine kompetencer til at organisere, tilrettelægge og facilitere samarbejdet og kommunikationen på din konkrete arbejdsplads både med et overordnet perspektiv om virtuel organisering og distanceledelse og konkret ift. afholdelse af digitale mødefora og processer.

Det er målet med modulet, at du:

 • Bliver i stand til at analysere og vurdere betydningen af forskellige teorier og metoder, der knytter sig til den digitale ledelsesopgave.
 • Kan iagttage og reflektere over teorier om ledelse og facilitering af virtuel organisering og digitale processer i forhold til din egen organisatoriske virkelighed.
 • Relaterer din egen ledelsesmæssige praksis og kontekst til de anvendte teorier og metodemæssige greb, der knytter sig til distanceledelse og ledelse af digitale processer.
 • Bliver kompetent til at identificere behov for egen og organisatorisk kompetenceudvikling i forhold til de konkrete kontekster for den digitale ledelsesopgave.
 • Får kompetencer til at arbejde med distanceledelse samt udvælge og formidle relevante løsningsmodeller til implementering af virtuel organisering og digitale processer.

Forløbet har givet mig ledelsesredskaber, der rummer kompleksiteten i opgaverne ved distanceledelse. Jeg har lært, hvordan man skaber et godt virtuelt arbejdsrum med sin kommunikation og ledelse.

Ditte Gottlieb Bredahl, Formand, HK Kommunal Hovedstaden

Om undervisning og eksamen

For at understøtte det praksisnære, tilrettelægges alle dage som virtuel onlineundervisning.
Modulet strækker sig over et par måneder og afvikles med 5 datosatte undervisningsdage fra kl. 9-13 i form af interaktive webinarer med dynamisk aktivitet.
Modulet afsluttes med en mundtlig eksamen, hvor udgangspunktet er en case fra egen organisation.

Jeg har fået kvalificeret ledelsen af mine medarbejdere på distancen. Forløbet har givet mig nogle gode værktøjer til, hvordan jeg sikrer, at vi holder fast i de sociale relationer trods den fysiske afstand.

Søren Rex, Faglig chef, HK Kommunal Hovedstaden

Hvem deltager?

Modulet henvender sig til dig, der arbejder i en organisation, hvor dele af arbejdet udføres virtuelt og på distancen. Du er måske i et job, hvor du har en rolle som mødeleder eller netværksfacilitator på distancen. Eller du kan være leder af medarbejdere, hvor du arbejder med virtuel organisering eller står overfor at skulle arbejde hermed.

Modulet henvender sig ligeledes til ledere, som skal lede medarbejdere på flere matrikler uden daglig ledelsestilstedeværelse.

Kontakt chefkonsulent og underviser Ole Thestrup Schmidt

Ønsker du at vide mere om ledelse på distancen og virtuel organisering, så kontakt chefkonsulent Ole Thestrup Schmidt på olts@kp.dk  eller på tlf.: +45 51 63 26 07. Ole Thestrup Schmidt holder desuden oplæg og kurser om området.

Toning mod kunst og kultur

Det får du ud af modulet

Du kommer til at arbejde med kulturinstitutioners muligheder i en digital verden.

I løbet af de seneste 30 år har store begivenheder som f.eks. internettets fremkomst og nedlukningerne ifm. covid-19 ændret kulturverdenen og vores kulturforbrug.

TV-stationers, filmselskabers og pladeselskabers centraliserede magt er blevet fordelt bredere ud. Det er en tendens, der fortsætter i dag, hvor især de yngre generationer påvirkes af f. eks. influencere og, hvor de digitale rum i nogle tilfælde kan sidestilles med de fysiske.

Vi vil gerne opleve kunst og kultur digitalt, og de digitale miljøer og fællesskaber giver os en direkte adgang til samtalen om kunst og kultur.

Vi undersøger de særlige udfordringer og muligheder, der ligger i ledelsesopgaven, når kulturinstitutioners fysiske og digitale identiteter skal bindes sammen samt, hvordan du understøtter dine medarbejdere i jeres institutions digitale forandring.

Du bliver introduceret for teorier og modeller, som gør dig i stand til at analysere fordele og ulemper ved din institutions digitale profil.

Du bliver i stand til at se, hvordan du fastholder og udvikler din og dine medarbejderes faglighed i en digital verden.

På modulet udvikler vi dine evner til at organisere, tilrettelægge og facilitere samarbejde og kommunikation på din arbejdsplads med fokus på udvikling af en digital strategi for din organisation.

Det er målet, at du:

 • Bliver i stand til at analysere og vurdere betydningen af forskellige teorier og metoder, der knytter sig til den digitale ledelsesopgave.
 • Kan iagttage og reflektere over teorier om ledelse og facilitering af digital strategiudvikling i forhold til din egen organisatoriske virkelighed.
 • Relaterer din egen ledelsesmæssige praksis og kontekst til de anvendte teorier og metodemæssige greb, der knytter sig til udvikling af digitale strategier.
 • Bliver i stand til at identificere behov for egen og organisatorisk kompetenceudvikling i forhold til den digitale ledelsesopgave.
 • Får kompetencer til at arbejde med distanceledelse samt udvælge og formidle relevante løsningsmodeller til implementering af digitale processer.

Om underviseren

Majken Overgaard er ekspert i det tværfaglige felt, hvor kunst og teknologi skaber rum for ny viden, idéer og værker.

Hun er uddannet kunsthistoriker, er tilknyttet som ekstern lektor på henholdsvis Københavns Universitet og IT-universitetet, og hun har været leder af Catch – Center for kunst, design og teknologi.

Hun har fokus på at udvikle nye tilgange til digital innovation i den kreative sektor vha. af alt fra blockchains over NFT’er til AR og VR.

Vælg modulet tonet mod kunst og kultur i listen nederst på siden.

Ansøgning

Adgangskrav

For at blive optaget på en diplomuddannelse eller på et modul skal du have en af følgende uddannelser:

 • Professionsbacheloruddannelse
 • Akademiuddannelse
 • Diplomuddannelse
 • Bacheloruddannelse
 • Kandidatuddannelse
 • Anden relevant uddannelse mindst på niveau med en kort, videregående uddannelse eller en reguleret videregående voksenuddannelse

Du skal desuden have mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Det er ikke et krav, at du er i arbejde, når du starter på modulet, men du forventes at kunne bringe dine erfaringer fra praksis ind i undervisningen, uanset om det er tidligere eller aktuel praksis.

Hvis du ikke opfylder det formelle adgangskrav, kan du søge om en realkompetencevurdering og måske optages på det grundlag.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du opfylder adgangskravene, er du velkommen til at kontakte os.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Sådan søger du

Du søger online ved at klikke på “Ansøg” på det modul, du ønsker at søge optagelse på.

Her vedhæfter du også dokumentation for både uddannelse og erhvervserfaring.

 • Dokumentation for uddannelse kan være relevante eksamensbeviser.
 • Dokumentation for to års erhvervserfaring efter afsluttet adgangsgivende uddannelse kan fx være en bekræftelse fra din arbejdsplads eller lønseddel, hvor din anciennitet fremgår.

Ansøgningsfrister

Ansøgningsfrist for hvert modul fremgår af modulbeskrivelsen på kp.dk.

Vi modtager ansøgninger til ledige pladser frem til studiestart.

Hvis modulet stadig fremgår af kp.dk med en ”Ansøg-knap” efter tilmeldingsfristen, er der stadig ledige pladser, og du er velkommen til at ansøge. Hvis der er venteliste, fremgår det af modulet.

Du kan søge økonomisk støtte til din videreuddannelse fra en række fonde.

Fondene kan bidrage til at dække dine udgifter – hvis du falder inden for deres udvalgte målgruppe. Omstillingsfonden har den bredeste målgruppe. Den dækker op til 10.000 kr. årligt for ufaglærte, faglærte og personer med en kort/mellemlang videregående uddannelse (op til professionsbachelorniveau.)

Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et svar i din postkasse til Digital Post. Der kan gå op til 4 uger efter ansøgningsfristen, før du modtager dit svar.

Framelding til et modul skal ske skriftligt til evu@kp.dk og følgende betingelser gælder:

 • Hvis du framelder dig senest fire uger før modulets start, kan du få refunderet din deltagerbetaling for det pågældende modul.
 • Hvis du framelder dig mindre end fire uger før modulets start, hæfter du for hele deltagerbetalingen for det pågældende modul.
 • Hvis du tilmelder dig mindre end fire uger før modulets start hæfter du for hele deltagerbetalingen ved en evt. framelding

Efterår 2025

Ledelse af digital transformation - 4 kvartal

Start- og slutdato

20.10.25 - 18.12.25

Tilmeldingsfrist

01.06.25

Nummer

0934261

Ledighed

Ledige pladser

Pris

Annonceres senere

Hvor

Tagensvej 18, 2200 København N

ECTS

5

Hvornår

Modulet afholdes i efteråret 2025. Datoer (inkl. start og slutdato) annonceres senest i april 2025

Kontakt

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål. For at vi kan besvare dine spørgsmål bedst og hurtigst muligt, bedes du vælge, om du vil tale med studieservice eller en faglig kontaktperson. Læs mere herunder.

Kontakt studieservice, hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse eller andre praktiske forhold.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider

Mandag, tirsdag, torsdag og fredag: kl. 9.00-14.00

Onsdag: kl. 11.00-14.00

OBS

Ændrede åbningstider i uge 28-31:

Kl. 9.00-12.00 alle dage.

Ulla Senger

Lektor

+45 23 73 33 05