Gå til indhold

Ledelse af digital transformation – Distanceledelse

Modulet styrker dine ledelseskompetencer til at analysere og planlægge ud fra organisationens behov, når arbejdet skal udføres virtuelt og på distancen.

Dette modul på 5 ECTS er en del af diplom i ledelse. Du kan læse modulet som en del af en hel uddannelse eller som et selvstændigt modul, der opkvalificerer dig fagligt.

Det får du ud af modulet

På modulet arbejder du med en række centrale temaer i forhold virtuel organisering og distanceledelse. Sammen med dig undersøger vi de særlige udfordringer og muligheder, der ligger i ledelsesopgaven på distancen. Desuden sætter vi fokus på, hvordan du understøtter dine medarbejderes kapacitet til at arbejde i den virtuelle organisering.

Du bliver introduceret til teorier og modeller, som understøtter dine kompetencer til at analysere fordele og ulemper ved den virtuelle organisering. Vi arbejder med at, du bliver i stand til at identificere, hvordan du fastholder og udvikler din egen og dine medarbejderes profession og faglighed i den virtuelle organisering gennem distanceledelse. På modulet arbejder vi praksisnært ved, at du får redskaber til at kunne proceslede digitale processer og afprøve, hvordan kommunikationen kvalitetssikres i virtuelle organiseringer som fx teams og i mødefora.

Fagligt indhold på modulet

På modulet arbejder vi med at udvikle dine kompetencer til at organisere, tilrettelægge og facilitere samarbejdet og kommunikationen på din konkrete arbejdsplads både med et overordnet perspektiv om virtuel organisering og distanceledelse og konkret ift. afholdelse af digitale mødefora og processer.

Det er målet med modulet, at du:

 • Bliver i stand til at analysere og vurdere betydningen af forskellige teorier og metoder, der knytter sig til den digitale ledelsesopgave.
 • Kan iagttage og reflektere over teorier om ledelse og facilitering af virtuel organisering og digitale processer i forhold til din egen organisatoriske virkelighed.
 • Relaterer din egen ledelsesmæssige praksis og kontekst til de anvendte teorier og metodemæssige greb, der knytter sig til distanceledelse og ledelse af digitale processer.
 • Bliver kompetent til at identificere behov for egen og organisatorisk kompetenceudvikling i forhold til de konkrete kontekster for den digitale ledelsesopgave.
 • Får kompetencer til at arbejde med distanceledelse samt udvælge og formidle relevante løsningsmodeller til implementering af virtuel organisering og digitale processer.

Forløbet har givet mig ledelsesredskaber, der rummer kompleksiteten i opgaverne ved distanceledelse. Jeg har lært, hvordan man skaber et godt virtuelt arbejdsrum med sin kommunikation og ledelse.

Ditte Gottlieb Bredahl, Formand, HK Kommunal Hovedstaden

Om undervisning og eksamen

For at understøtte det praksisnære, tilrettelægges alle dage som virtuel onlineundervisning.
Modulet strækker sig over et par måneder og afvikles med 5 datosatte undervisningsdage fra kl. 9-13 i form af interaktive webinarer med dynamisk aktivitet.
Modulet afsluttes med en mundtlig eksamen, hvor udgangspunktet er en case fra egen organisation.

Jeg har fået kvalificeret ledelsen af mine medarbejdere på distancen. Forløbet har givet mig nogle gode værktøjer til, hvordan jeg sikrer, at vi holder fast i de sociale relationer trods den fysiske afstand.

Søren Rex, Faglig chef, HK Kommunal Hovedstaden

Hvem deltager?

Modulet henvender sig dig, der er leder i en organisation, hvor der arbejdes med eller dele af arbejdet udføres virtuelt og på distancen. Du kan være leder af medarbejdere, som står overfor at skulle arbejde med virtuel organisering, eller som skal lede medarbejdere på flere matrikler uden daglig ledelsestilstedeværelse.

Kontakt chefkonsulent og underviser Ole Thestrup Schmidt

Ønsker du at vide mere om ledelse på distancen og virtuel organisering, så kontakt chefkonsulent Ole Thestrup Schmidt på olts@kp.dk  eller på tlf.: +45 51 63 26 07. Ole Thestrup Schmidt holder desuden oplæg og kurser om området.

Tilmelding

Adgangskrav

For at blive optaget på en diplomuddannelse eller på et modul skal du have en af følgende uddannelser:

 • Professionsbacheloruddannelse
 • Akademiuddannelse
 • Diplomuddannelse
 • Bacheloruddannelse
 • Kandidatuddannelse
 • Anden relevant uddannelse mindst på niveau med en kort, videregående uddannelse eller en reguleret videregående voksenuddannelse

Du skal desuden have mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse. Det er ikke et krav, at du er i arbejde, når du starter på modulet, men du forventes at kunne bringe dine erfaringer fra praksis ind i undervisningen, uanset om det er tidligere eller aktuel praksis.

Hvis du ikke opfylder det formelle adgangskrav, kan du søge om en realkompetencevurdering og måske optages på det grundlag.

​Læs mere om realkompetencevurdering

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du opfylder adgangskravene, er du velkommen til at kontakte os.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Forsøgsordning

Som led i en treårig forsøgsordning gældende fra 1. august 2019 til og med 31. juli 2022 fjernes kravet om to års relevant erhvervserfaring efter adgangsgivende uddannelse for ansøgere, der opfylder følgende tre kriterier:

 • Du har en akademiuddannelse under Uddannelses- og Forskningsministeriet som højeste forudgående uddannelse.
 • Du har relevant erhvervserfaring på mindst fire år efter ungdomsuddannelse bag dig.
 •  Du er i relevant beskæftigelse ved optag på diplomuddannelsen.

Alle tre kriterier skal opfyldes for at blive optaget på uddannelsen.

Sådan søger du

Du søger online ved at klikke på “Ansøg” på det modul, du ønsker at søge optagelse på.

Her vedhæfter du også dokumentation for både uddannelse og erhvervserfaring.

 • Dokumentation for uddannelse kan være relevante eksamensbeviser.
 • Dokumentation for to års erhvervserfaring efter afsluttet adgangsgivende uddannelse kan fx være en bekræftelse fra din arbejdsplads eller lønseddel, hvor din anciennitet fremgår (et CV er ikke gyldig dokumentation).

Ansøgningsfrister

Ansøgningsfrist for hvert modul fremgår af modulbeskrivelsen på kp.dk.

Vi modtager ansøgninger til ledige pladser frem til studiestart.

Hvis modulet stadig fremgår af kp.dk med en ”Ansøg-knap” efter tilmeldingsfristen, er der stadig ledige pladser, og du er velkommen til at ansøge. Hvis der er venteliste, fremgår det af modulet.

Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et optagelsesbrev i din e-Boks. Der kan gå op til 4 uger efter ansøgningsfristen, før du modtager dit optagelsesbrev.

Framelding til et modul skal ske skriftligt til evu@kp.dk og følgende betingelser gælder:

 • Hvis du framelder dig senest fire uger før modulets start, kan du få refunderet din deltagerbetaling for det pågældende modul.
 • Hvis du framelder dig mindre end fire uger før modulets start, hæfter du for hele deltagerbetalingen for det pågældende modul.
 • Hvis du tilmelder dig mindre end fire uger før modulets start, kan du ikke framelde dig og hæfter for hele deltagerbetalingen for det pågældende modul.

VIGTIGT!
Er en tilmeldingsfrist overskredet, kan du stadig tilmelde dig, hvis knappen “Mere info” er grøn.
Hvis det er første gang, du tilmelder dig et modul vores nye tilmeldingssystem, skal du undervejs bekræfte din e-mailadresse via en mail, som er sendt til den mailadresse, du angiver. Ellers går din tilmelding ikke igennem.
Du modtager din kvittering for tilmelding på mail tidligst tre timer efter, du har tilmeldt dig.

Der er pt. ingen aktive hold. Vi opdaterer denne side, så snart vi åbner for tilmelding til nye hold. Har du spørgsmål til hold og tilmelding, kan du kontakte os på tlf.: 72 48 75 40 eller mail: evu@kp.dk

Kontakt

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål. For at vi kan besvare dine spørgsmål bedst og hurtigst muligt, bedes du vælge, om du vil tale med studieservice eller en faglig kontaktperson. Læs mere herunder.

Kontakt studieservice, hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse eller andre praktiske forhold.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider

Mandag til torsdag kl. 9.00-14.00
Fredag kl. 11.00-14.00

Ole Thestrup Schmidt

Chefkonsulent

+45 51 63 26 07